Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1743/1, 1744, 1747/1, 1740/16 v k.ú Petržalka
Číslo zmluvy: 286503842200/0099
Objednávateľ: SYNERGAS, s.r.o., Ďatelinová 10, 821 01 Bratislava, IČO:46691537
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 2350
Oddelenie dopravných povolení
27.6.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503422200
uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Bulharskej ulici, na pozemku reg. C-KN parc č. 22140/1, k.ú. Trnávka
27.6.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503112200
uzatvorený za účelom odstránenia chyby v písaní, uloženie VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1, k.ú. Nové Mesto
22.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501502200/0099
Uzatvorená dňa 21.06.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rodinný dom, Na kopci 14, Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1965/4, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: 286501502200/0099
Objednávateľ: Mgr. art. Filip Tůma, Nela Pocisková
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 192.- eur
Oddelenie dopravných povolení
22.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503512200/0099
Uzatvorená dňa 21.06.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rodinné domy Sliačska“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22296/1, LV č. 1, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: 286503512200/0099
Objednávateľ: JUDr. Katarína Sucharová
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 284.- eur
Oddelenie dopravných povolení
22.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra C-KN parc.č. 89/2 v k.ú. Rusovce
Číslo zmluvy: 28650374220/0099
Objednávateľ: EV Rusovce, s.r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO: 47257954
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 161.- eur
Oddelenie dopravných povolení
21.6.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503462200
Uzatvorená dňa 21.06.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty pre stavbu ,,Obytný dom Baltská 5“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5242/1 a 5311/3 v k.ú. Podunajské Biskupice.
Číslo zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503462200
Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov "Baltská 5", Baltská 5, 821 07 Bratislava, IČO: 31811426
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 720.- eur
Oddelenie dopravných povolení
21.6.2022Zmluva o zriadení vecného bremena v prevzatí záväzku 288803002200
Zmluva o zriadení vecného bremena v prevzatí záväzku 288803002200, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva uloženia verejného osvetlenia a CDS spojené s právom prechodu a prejazdu vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby a opravy sietí cez časti pozemkov parc.č. 9186/30,45,59,63 k. ú. Ružinov,
Číslo zmluvy: 288803002200
Objednávateľ: Metro Bratislava, a. s., Wayden, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2022
Cena: 0.- Eur
Oddelenie majetkových vzťahov
17.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 17063/16 v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: 286503252200/0099
Objednávateľ: ŠKST Bratislava, s.r.o., Zohorská 29, Lozorno
Dátum uzatvorenia: 17.06.2022
Cena: 2440.- Eur
Oddelenie dopravných povolení
17.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k rodinnému domu
Číslo zmluvy: 286502362200/0099
Objednávateľ: Martin Fratrič, Gallayova 21, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 17.06.2022
Cena: 89.- Eur
Oddelenie dopravných povolení
15.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0340 22 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0340 22 00/0099 je uzatvorená z dôvodu žiadosti Projekt Investment ako stavebníka projektu „Apartmány Patrónka“ o zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdu na ulici K Železnej studienke v Bratislave.Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0340 22 00/0099 je uzatvorená z dôvodu žiadosti Projekt Investment ako stavebníka projektu „Apartmány Patrónka“ o zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdu na ulici K Železnej studienke v Bratislave.
Číslo zmluvy: 28 88 0340 22 00/0099
Objednávateľ: PROJEKT INVESTMENT s.r.o., Gunduličova 4, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 13.06.2022
Cena: 2215,76.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
9.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503472200/0099
Zmluva uzatvorená dňa 09.06.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - VILA PARTIZÁNSKA“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21490 v k.ú. Staré Mesto.
Číslo zmluvy: 286503472200/0099
Objednávateľ: Martin Blaškovič, Alena Blaškovičová
Dátum uzatvorenia: 09.06.2022
Cena: 500,00 eur
Oddelenie dopravných povolení
6.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503342200/0099
Číslo zmluvy: 286503342200/0099
Objednávateľ: Michal Anderle, Zuzana Anderlová
Dátum uzatvorenia: 03.06.2022
Cena: 225,00 eur
Oddelenie dopravných povolení
6.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503232200/0099
Číslo zmluvy: 286503232200/0099
Objednávateľ: Michal Pauer, Petra Pauer Hoffsädterová
Dátum uzatvorenia: 03.06.2022
Cena: 500,00 eur
Oddelenie dopravných povolení
6.6.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503082200/0099
Číslo zmluvy: 286503082200/0099
Objednávateľ: SPOKOJNÉ BÝVANIE,s.r.o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava, IČO: 35815329
Dátum uzatvorenia: 03.06.2022
Cena: 105.00 eur
Oddelenie dopravných povolení
3.6.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286510881700/0099
Číslo zmluvy: 286510881700/0099
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
Dátum uzavretia: 03.06.2022
3.6.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286510891700/0099
Číslo zmluvy: 286510891700/0099
Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370
Dátum uzavretia: 03.06.2022
3.6.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 286508042100
Predmetom dodatku je oprava nesprávnej výmery pozemku
Číslo dodatku zmluvy: 1
Objednávateľ: Peter Beszédeš, Jesienkova 7, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 3. 6. 2022
Cena: 0 EUR
Oddelenie dopravných povolení
30.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501762200/0099
Uzatvorená dňa 30.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia RD“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 349/2, LV č. 5389, k.ú. Vajnory
Číslo zmluvy: 286501762200/0099
Objednávateľ: Ing. Martin Halmo a Ing. Lýdia Halmová
Dátum uzatvorenia: 30.05.2022
Cena: 460 EUR
Oddelenie dopravných povolení
30.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502982200/0099
Uzatvorená dňa 30.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 83/1, LV č. 2, k.ú. Čunovo
Číslo zmluvy: 286502982200/0099
Objednávateľ: Ivan Gadomský a Blanka Gadomská
Dátum uzatvorenia: 30.05.2022
Cena: 47 EUR
Oddelenie dopravných povolení
30.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502612200/0099
Uzatvorená dňa 30.05.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Rodinný dom s Ateliérom“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3126, LV č. 1779, k.ú. Rusovce
Číslo zmluvy: 286502612200/0099
Objednávateľ: Ladislav Borároš
Dátum uzatvorenia: 30.05.2022
Cena: 404 EUR
Oddelenie dopravných povolení
30.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501492200
Zmena oprávnenej nehnuteľnosti
Číslo dodatku zmluvy: 286501492200
Objednávateľ: Ing. Peter Ondruš
Cena: 796 eur
Dátum uzatvorenia: 30.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
26.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženej NN prípojky k rodinnému domu na pozemku registra C-KN parc.č. 22244/3 v k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286502382200
Objednávateľ: Marek Novosad a Eva Novosadová, obaja bytom Stredná 16, 821 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 26.05.2022
Cena: 80.- EUR
Oddelenie dopravných povolení
26.5.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky a šachty na pozemku registra E-KN parc.č. 5282 v k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: 286502372200/0099
Objednávateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Vígľašská 21, Bratislava, v zastúpení správcom Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., Hagarova 9/B, 830 04 Bratislava, IČO.35750634
Dátum uzatvorenia: 26.05.2022
Cena: 359.- EUR
Oddelenie dopravných povolení
26.5.2022Zmluva o zriadení vecného bremena
zmluva uzatvorená za účelom uloženej NN prípojky k rodinnému domu na pozemku registra C-KN parc.č. 1445 k.ú. podunajské Biskupice
Číslo zmluvy: 286502932200
Objednávateľ: Ing. Jaroslav Srnka, Korytnická 21, 821 06 Bratislava a Ing. Marta Srnková, Komárnická 20, 821 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 26.05.2022
Cena: 335.- EUR
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.