Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 121  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
10.2.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800181100
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženie elektrickej prípojky na pozemku parc. č. 1768/2, k.ú. Devínska Nová Ves.
Zverejnené dňa: 10.2.2011
7.4.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802101100 [PDF, 761 kB]
Zmluvou o zriadení vecného bremena uzatvorenou dňa 06.4.2011 sa hlavné mesto SR Bratislava zaväzuje strpieť zriadenie stavby na pozemku parc. č. 5105/69 k. ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 07.04.2011
12.5.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0349 11 00 [PDF, 1,3 MB]
Zmluvou o zriadení vecného bremena sa hlavné mesto SR Bratislava zaväzuje strpieť previs administratívnej budovy nad pozemkom par. č. 21895/37 k. ú. Nivy.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
13.5.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802501100/0099 [PDF, 696 kB]
Zmluva o budúcej zmluve uzatvorená dňa 13.5.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena na prípojky k inžinierskym sieťam v k. ú Staré Mesto, parc. č.21580
Zverejnené dňa: 13. 05. 2011
25.5.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802481100 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802481100 zo dňa 24.05.2011 na pozemky registra "C" parc. č. 1428/19 k. ú. Devínska Nová Ves za účelom umiestnenia rímsy na rodinnom dome.
Zverejnená: 25.05.2011
25.5.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802491100 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288802491100 zo dňa 24.05.2011 na pozemok registra "C" parc. č. 1428/20 k. ú. Devínska Nová Ves za účelom uloženia rímsy na rodinnom dome.
Zverejnená: 25.5.2011
3.6.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803751100 [PDF, 735 kB]
Zmluvou o zriadení vecného bremena uzatvorenou dňa 02.06.2011 sa hlavné mesto SR Bratislava zaväzuje strpieť realizáciu stavebnej úpravy na novovytvorených pozemkoch parc. č. 3026/4, 3026/5 a 3026/6 k. ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 03.06.2011
7.6.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503691100/0099 [PDF, 95 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503691100/0099 uzatvorená dňa 06.06.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena na stavbu "Nabíjacia stanica pre elektromobily Mierová ul., Bratislava" v k. ú Ružinov, parc. č.3127/6
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 07.06.2011
27.6.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505571100/0099 [PDF, 433 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505571100/0099 uzatvorená dňa 24.06.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre zmenu stavby "Rekonštrukcia a zobytnenie podkrovia - Palisády 41, Bratislava" - elektrická NN prípojka v k.ú. Staré Mesto, parc. č.3119 a parc. č. 3169 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 27.06.2011
21.7.2011Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802481100 [PDF, 734 kB]
Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802481100 zo dňa 24.05.2011 na pozemky registra "C" parc. č. 1428/19 k. ú. Devínska Nová Ves za účelom umiestnenia rímsy na rodinnom dome.
Zverejnená: 21.7.2011
25.7.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161100/0099 [PDF, 793 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161100/0099 uzatvorená dňa 22.07.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre prípojku vody a prípojku NN pre stavbu "Rímskokatolícka fara a pastoračné centrum" v k. ú Podunajské Biskupice, parc. č.2619/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zmluva zverejnená dňa : 25.07.2011
2.9.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506241100 / 0099 [PDF, 105 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506241100 / 0099 uzatvorená dňa 19.08.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre kanalizačnú prípojku pre stavbu "Tri rodinné dvojdomy" v k. ú Podunajské Biskupice, parc. č.607 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 02.09.2011
26.9.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506731100 / 0099 [PDF, 2,7 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506731100 / 0099 uzatvorená dňa 25.09.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre prípojky inžinierskych sietí pre stavbu "RD NA KALVÁRII - Lagensfeldova ul., Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 3837/2 a 3837/3" v k.ú. Staré Mesto, parc. č.3878/1 a 21623/2 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 26.09.2011
6.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28650701100 / 0099 [PDF, 497 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507011100/0099 uzatvorená dňa 05.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebné objekty SO 01 Prívodné vodovodné potrubie a SO 02 Výtlačné potrubie splaškových vôd, ktoré sú súčasťou stavby „Napojenie rozvojového územia Danubia parku na inžinierske siete“ v k.ú. Čunovo
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 06.10.2011
13.10.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806221100 [PDF, 722 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806221100 zo dňa 12.10.2011 zriadená za účelom zriadenia práva prechodu a prejazdu cez pozemky registra "C" parc. č. 4758/1 a parc. č. 4757/26 k. ú. Staré Mesto a za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra "C" parc. č. 4758/1 k. ú. Staré Mesto.
Zverejnená: 13.10.2011
18.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507501100 / 0099 [PDF, 3,4 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507501100/0099 uzatvorená dňa 14.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavbu „SITEL - trafostanica a prívod VN“ v k.ú. Petržalka, parc. č. 3688/13 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 18.10.2011
21.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507321100 / 0099 [PDF, 2,1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507321100/0099 uzatvorená dňa 20.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre Prevádzkový celok PC4 - Vyvedenie elektrického výkonu - jestvujúci areál elektrickej stanice 110/22 kV Lamač, ZSE, a.s., ktorý je súčasťou stavby "Kogeneračný zdroj Bratislava - West" v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2522/1 a 2527/10 Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 21.10.2011
28.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503821100 / 0099 [PDF, 771 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503821100/0099 uzatvorená dňa 27.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebný objekt SO 08 Prípojka STL plynu, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby "Bytový dom, Kľukatá ul., Bratislava" v k.ú. Nivy parc. č. 15450/5 a 15444/4 a v k.ú. Ružinov parc. č. 15491/3, 3125/15, 15491/5 a 15490/7
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnená dňa : 28.10.2011
28.10.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503831100 / 0099 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503831100/0099 uzatvorená dňa 27.10.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebný objekt SO 06 "Prípojka NN", ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby "Bytový dom, Kľukatá ul., Bratislava" v k.ú. Ružinov parc. č. 3125/15, 15488/9 a 3157/7
Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnená dňa : 28.10.2011
3.11.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507871100 / 0099 [PDF, 1,6 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507871100/0099 uzatvorená dňa 02.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebné objekty SO 03.3 Vodovodná prípojka a SO 03.4 Kanalizačná prípojka, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy stavby "Administratívno - prevádzkový objekt" v k.ú. Ružinov parc. č. 15651/13, 15658/5, 15664, 22215/11, 15651/17, 15651/60 a 15658/2; Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 03.11.2011
18.11.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509031100/0099 [PDF, 2,8 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509031100/0099 uzatvorená dňa 16.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavebné objekty SO.02 Rozvod pitnej vody. SO.03 Kanalizácia, SO.04 Rozvod plynu a SO.05 Rozvody NN, ktoré sú súčasťou objektovej skladby stavby "Sprístupnenie záhradnej zóny a rekreačné objekty" v k.ú. Rača parc. č. 9377. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 18.11.2011
18.11.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508401100 / 0099 [PDF, 2,3 MB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508401100/0099 uzatvorená dňa 16.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre NN prípojku k zmene dokončenej stavby "Rekonštrukcia podkrovia - Tallerova ul. č. 5, Bratislava" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21355. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 18.11.2011
25.11.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508471100 / 0099 [PDF, 209 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508471100/0099 uzatvorená dňa 21.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena pre stavbu "Vodovodná prípojka k areálu Pittel + Brausewetter Holding Slovakia" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nové Mesto ako parc. č. 21968/2, ktorí tvorí časť pozemku registra "C" parcela č. 21968/4, ktorá nie je v operátoch katastra nehnuteľností evidovaná na listoch vlastníctva. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.11.2011
28.11.2011Zmluva o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0952-11-00 [PDF, 1 MB]
Zmluva o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0952-11-00, nájomca: Mgr. Pavol Benčík / dátum podpísania zmluvy 28.11.2011
Zverejnené dňa: 28.11.2011
2.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507291100 / 0099 [PDF, 809 kB]
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507291100/0099 uzatvorená dňa 28.11.2011 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena na plochu na Nám. 1. mája, nad ktorou bude presahovať stavba "Polyfunkčný objekt METROPOLITAN STAR, Nám. 1. mája -- Banskobystrická ul., Bratislava" od 2. nadzemného podlažia a stavebných objektov SO-10 Prípojka plynu Administratívny objekt, SO-11 Prípojka VN, SO-14 Prípojka -- optický kábel T-COM, SO-15 Prípojka vodovodu Administratívny objekt, SO-16 Prípojka kanalizácie Administratívny objekt, SO-20 Prípojka vodovodu Bytový objekt, SO-21 Prípojka kanalizácie Bytový objekt a SO-22 Prípojka plynu Bytový objekt, ktoré sú súčasťou objektovej sústavy uvedenej stavby na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 8274/13, 21724/1, 21724/2, 21724/7 a 21748/1. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 02.12.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.