Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
18.2.2016Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286503141500
Zosúladenie pozemkov s údajmi v katastri nehnuteľností. OKDSVBZ00000355. Dátum uzatvorenia:17.02.2016
Dátum zverejnenia: 18.02.2016
5.2.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286505761700
Stručný popis: Zosúladiť údaje v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum uzatvorenia: 26.01.2018
Dátum zverejnenia: 05.02.2018
Zodpovedná osoba. Mgr. Jana Ryšavá
26.11.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504301800
Dodatok uzatvorený dňa 26.11.2018 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností, VN káblové vedenie v rámci stavby „BA, Úprava 22 kV, VN 112, 464, 1081, 1082 VNK“, pozemky v k.ú. Staré Mesto, Karlova Ves, Petržalka
Dátum zverejnenia: 26.11.2018
31.12.2021Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505272100
Uzatvorený dňa 31.12.2021, zmena oprávnenej nehnuteľnosti, pozemok registra C-KN parc.č. 3626/10, stavba s.č. 7436, LV č. 926, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 31.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
10.6.2019Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507001700
Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v uložení vodovodnej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 939/1 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 07.06.2019
Dátum zverejnenia: 10.06.2019
11.8.2017Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286500191700
Predmet dodatku: Oprava údaja sídla oprávneného z vecného bremena a to Hečkova 5, Bratislava
Dátum uzatvorenia: 10.08.2017
Dátum zverejnenia: 11.08.32017
11.8.2017Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286500191700
11.8.2017Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286500191700
29.7.2016Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286501211600
Doplnenie o údaj, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom Názov prílohy: Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286501211600. Dátum uzatvorenia: 26.07.2016
Dátum zverejnenia. 29.07.2016
2.6.2020Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286501261700
Predmetom dodatku je oprava nesprávnej výmery pozemkov a zosúladenie ich výmery so súčasným stavom evidovanom v katastri nehnuteľností

Dátum uzatvorenia: 02.06.2020
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
23.8.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286503951800
Zadefinovanie nehnuteľnosti v súlade s údajmi katastra
Dátum uzatvorenia: 23.08.2018
Dátum zverejnenia: 23.08.2018
23.8.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286503961800
Odstránenie nedostatku zadefinovanie nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného z vecného bremena v súlade s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum uzatvorenia: 23.08.2018
Dátum zverejnenia: 23.08.2018
2.2.2015Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504511400
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena na parcele č. 2985/2 - ostatná plocha vo výmere 28474 zapísanej na liste vlastníctva č.46
Dátum uzatvorenia: 02.02.2015
Dátum zverejnenia : 02.02.2015
18.10.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504921800
Zadefinovanie nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného z vecného bremena v súlade s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum uzatvorenia: 18.10.2018
Dátum zverejnenia: 18.10.2018
10.6.2019Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286507011700
Zriadenie vecného bremena na predmete dodatku, ktorý spočíva v uložení vodovodnej prípojky a prípojky plynu na pozemku registra C-KN parc.č. 939/4 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 07.06.2019
Dátum zverejnenia: 10.06.2019
25.5.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286508611700
Stručný popis: Predmetom dodatku je odstránenie nedostatku a to zadefinovať nehnuteľnosť vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena v súlade s údajmi katastra.
Dátum uzatvorenia: 24.05.2018
Dátum zverejnenia: 25.05.2018
Umiestnenie: Vecné bremená
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
23.7.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286508671700
Predmetom dodatku je odstránenie nedostatku, a to predloženie nového geometrického plánu, ktorý je vypracovaný v súlade so zmenami a s aktuálne evidovaným stavom pozemkov v katastri.
Dátum uzatvorenie: 23.07.2018
Dátum zverejnenia: 23.07.2018
6.7.2017Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286508901600
Zadefinovať nehnuteľnosti vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena v súlade s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum uzatvorenia: 06.07.2017
Dátum zverejnenia: 06.07.2017
25.5.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286510501700
Stručný popis: Predmetom dodatku je odstránenie nedostatku a to zadefinovať nehnuteľnosť vo vlastníctve povinného z vecného bremena v súlade s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum uzatvorenia: 24.05.2018
Dátum zverejnenia: 25.05.2018
Umiestnenie: Vecné bremená
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
22.1.2018Dodatok č.1 k zmluve obudúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500491500/0099
Dohoda o urovnaní, predmetom je okrem iného postúpenie nákladov na plnenie záväzku
Dátum uzatvorenia: 22.01.2018
Dátum zverejnenia: 22.01.2018
14.6.2021Dodatok č.1 k ZoZVB a PZ č. 286504501900
Predmetom dodatku je oprava nesprávne uvedeného IČO spoločnosti Imagine Development, s.r.o., Kutlíkova 13, 851 02 Bratislava
Číslo dodatku: Dodatok č.1
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
9.3.2016Dodatok č.2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503791500/0099
Zmena obchodného mena oprávneného z vecného bremena. Dátum uzatvorenia: 07.03.2016
Dátum zverejnenia: 09.03.2016
8.2.2016Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286504571400
Doplnenie o údaj požadovaný katastrom nehnuteľností
Dátum uzatvorenia:08.02.2016
Dátum zverejnenia: 08.02.2016
6.5.2019Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286502401700
Predmetom tohto dodatku je odstránenie nedostatkov zmluvy a dodatku č.1, a to zadefinovať nehnuteľnosti vo vlastníctve oprávnených v súlade s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum uzatvorenia: 06.05.2019
Dátum zverejnenia: 06.05.2019
8.11.2018Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286502401700
Predmetom dodatku je zmena oprávneného z vecného bremena a rozšírenie okruhu pozemkov, ktoré budú zaťažené vecným bremnom
Dátum uzatvorenia: 08.11.2018
Dátum zverejnenia: 08.11.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.