Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
24.2.2016Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503641400/0099
Predmetom dodatku je doplnenie o ustanovenie, ktorým sa z pôvodnej zmluvy vyčleňuje stavebný objekt NN prípojka, ktorá bude predmetom osobitnej zmluvy. Dátum uzatvorenia: 22.02.2016
Dátum zverejnenia: 24.02.2016
10.12.2018Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286509231400/0099
Predmetom dodatku je vyčlenenie NN prípojky z inžinierskych sietí, ktorá bude predmetom osobitnej zmluvy a zmena výšky odplaty za vecné bremeno
Dátum uzatvorenia: 04.12.2018
Dátum zverejnenia: 10.12.2018
22.1.2016Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502941500
Opravený nesprávne uvedený údaj, a to parc.č. pozemku. Dátum uzatvorenia: 21.01.2016
Dátum zverejnenia:22.01.2016
8.8.2016Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503181600/0099
Stručný popis: uzatvorená dňa 08.08.2016 za účelom zriadenia vecného bremena a uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Výmena sankčných uzáverov sústavy CZT BA Východ - šachta OŠ 21 napájač juh" na pozemky reg. E parc. č. 15435/103 v k.ú Nivy.
Dátum zverejnenia: 08.08.2016
15.6.2017Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Z predmetnej zmluvy sa vyčleňuje stavebný objekt SO 501 Káblová prípojka ajej realizácie a bude riešiť osobitnou zmluvou

Dátum uzatvorenia: 14.06.2017

Dátum zverejnenia: 15.06.2017
28.11.2017Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504361700/0099
Stručný popis: Zmena oprávneného z vecného bremena na Základe Zmluvy o prechode práv a povinností zo stavebného povolenia
Dátum uzatvorenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Dátum účinnosti: 29.11.2017
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
5.11.2018Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286504941600/0099
Dodatok uzatvorený dňa 05.11.2018 za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k stavbe „Bytový dom Na Piesku“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1507/32 a 1507/3 a pozemku registra E-KN parc. č. 721/155 v k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 05.11.2018
Dátum zverejnenia: 05.11.2018
14.5.2018Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506021700/0099
Dodatok č.1 uzatvorený dňa 14.05.2018 z dôvodu zmeny zmluvnej strany, uloženie NN prípojky k stavbe „Polyfunkčný objekt Septimo 2“
Dátum zverejnenia: 15.05.2018
27.11.2018Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286510171600/0099 a katastrálna mapa
Predmetom dodatku je zmena dĺžky elektrickej prípojky a zmena výšky predbežnej odplaty za vecné bremeno.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 27.11.2018
23.2.2016Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503191200/0099
uzatvorená dňa 22.02.2016 za účelom zmeny účtu hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorý bude povinný uhradiť predbežnú odplatu
Dátum zverejnenia: 23.02.2016
26.3.2021Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506992000/0099
Uzatvorený dňa 26.03.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe „Novostavba rodinného domu“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21698/1, LV č. 3495, parc. č. 18121/3, LV č. 3673, k.ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 26.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
1.6.2018Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500781700/0099
Predmetom dodatku je zmena právneho nástupníctva
Dátum uzatvorenia: 31.05.2018
Dátum zverejnenia: 01.06.2018
17.8.2017Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502051600/0099
Zmena trasy a dĺžky elektrickej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 21736/1, 7938/28 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia:16.08.2017
Dátum zverejnenia: 17.08.2017
30.7.2020Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503321600/0099
Predmetom dodatku je zmena budúceho oprávneného z vecného bremena
Dátum uzatvorenia: 07.07.2020
Dátum zverejnenia: 30.07.2020
8.3.2018Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503791500/0099
Stručný popis: predmetom dodatku je odklad termínu uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena
Dátum uzatvorenia: 07.03.2018
Dátum zverejnenia: 08.03.2018
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
9.3.2016Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503791500/0099
Zmena obchodného mena oprávneného z vecného bremena a ukončenie výkonu funkcie konateľa oprávneného z vecného bremena. Dátum uzatvorenia: 07.03.2016
Dátum zverejnenia: 09.03.2016
14.6.2018Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503921600/0099
Zmena budúceho oprávneného z vecného bremena
Dátum uzatvorenia: 14.06.2018
Dátum zverejnenia: 15.06.2018
3.8.2016Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504641500/0099
Predmetom dodatku je vyňatie prípojky NN a z tohto dôvodu zníženie predbežnej odplaty za vecné bremeno
Dátum uzatvorenia: 03.08.2016
Dátum zverejnenia: 04.08.2016
19.10.2015Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505431400/0099
Právne nástupníctvo nových oprávnených z vecného bremena a zmena prílohy zmluvy. Dátum uzatvorenia:16.10.2015
Dátum zverejnenia:19.10.2015
20.6.2018Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507391500/0099
Predmetom dodatku je vyčlenenie stavebného objektu SO 08 Prípojka VN zo zmluvy, pretože bude predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
1.6.2018Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286509691600/0099
Predmetom Dodatku je zmena adresy zmluvných strán
Dátum uzatvorenia: 31.05.2018
Dátum zverejnenia 01.06.2018
21.1.2019Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504981800
Predmetom dodatku je zadefinovať nehnuteľnosti vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena v súlade s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum uzatvorenia: 21.1.2019
Dátum zverejnenia: 21.1.2019
26.7.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502571800
Predmetom dodatku je odstránenie nedostatku, a to zadefinovať nehnuteľnosť vo vlastníctve povinného z vecného bremena v súlade s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum uzatvorenia: 26.07.2018
Dátum zverejnenia: 26.07.2018
14.6.2016Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502791500
Doplnenie o údaj, že vecné bremeno v takomto rozsahu je možné zriadiť len "in personam". Dátum uzatvorenia: 13.06.2016
Dátum zverejnenia: 14.06.2016
5.10.2015Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502951500
Zosúladenie pozemkov, ktoré vznikli z pôvodne označeného pozemku parc.č.1432, ktorý susedí s vyznačeným vecným bremenom na parc.č.606/2. Dátum uzatvorenia: 02.10.2015
Dátum zverejnenia: 05.10.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.