Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 7 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 -121-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
8.10.2018Dodatok č. 1 k Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507391500/0099
Vyňatie stavebného objektu SO 04.1 Rekonštrukcia verejného vodovodu a SO 04.2 Predĺženie a prepojenie verejného vodovodu z pôvodnej zmluvy, a uzatvorenie osobitnej zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dátum uzatvorenia: 08,10.2018
Dátum zverejnenia: 08.10.2018
21.4.2022Dodatok č. 1 k Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508621900/0099
uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie NN prípojky k stavbe "Rodinný dom Rajtákova 22", na pozemku reg. E-KN parc. č. 715/102, k.ú. Lamač
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001054
Objednávateľ: Ľuboš Repáň, Daniel Komadel
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
26.3.2018DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288811041700
DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288811041700, ktorého predmetom je zmena Článku I bod 2) v Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288811041700.

Uzatvorené dňa: 26.03.2018
Zverejnené dňa: 26.03.2018
21.12.2017DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0714 17 00
DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0714 17 00, ktorého predmetom je doplnenie Článku 1 Predmet zmluvy ods. 2 o presnú špecifikáciu oprávnených pozemkov o druh pozemku a výmeru a úprava Článku VI Vedľajšie ustanovenia bod 5).

Uzatvorené dňa: 20.12.2017
Zverejnené dňa: 21.12.2017
8.1.2018Dodatok č. 08-83-0694-03-02/99 o zriadení vecného bremena č. 08-83-0694-03-00/99
Nájomcovia: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s., Pezinská 1098, 901 01 Malacky a ARX s.r.o. Jégého 5, 821 08 Bratislava
Dátum podpísania dodatku: 3.1.2018
Účinnosť dodatku - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 8.1.2018
24.2.2016Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504251500
Predmetom dodatku je doplnenie údajov, ktoré požaduje Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor. Dátum uzatvorenia:22.02.2016
Dátum zverejnenia.:24.02.2016
25.10.2018Dodatku č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286501721600/0099
Predmetom dodatku je vyňatie horúcovodnej prípojky, ktorá bude predmetom osobitnej zmluvy
Dátum uzatvorenia: 25.10.2018
Dátum zverejnenia: 25.10.2018

Zobrazených je 7 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 -121-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.