Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 111 112 113 114 -115- 116 117 118 119 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
26.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500191700 OKDSVB 00000 239
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie teplovodnej prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 475/32 a 475/86 v k.ú. Rača

Dátum uzatvorenia: 26.01.2017

Dátum zverejnenia: 26.01.2017
23.1.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.-286500221700 OKDS VB 00000238
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.84, 404, 778 a pozemkoch registra E-KN parc.č. 77/2, 2201, 103/1, 104, 324, zriadenie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 23.01.2017
Dátum zverejnenia: 24.01.2017
2.2.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500251600
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľnosti parc.č.3187 na LV č.4172 a pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností parc.č.2820/1, LV č.4172, parc.č.3495/43, LV č.1114, parc.č.644/553 LV č.3758, zriadenie , údržbu, opravy, rekonštrukcie inžinierskych sietí. Dátum uzatvorenia:02.02.2016
Dátum zverejnenia: 02.02.2016
2.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500291700
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500291700

Dátum uzatvorenia: 02.03.2017

Dátum zverejnenia: 03.03.2017
9.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500411500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie, uloženie, prevádzkovanie, údržbu, opravy stavebného objektu "Dažďová kanalizácia - 2.časť, k.ú. Devínska Nová Ves. Dátum uzatvorenie: 09.03.2015
Dátum zverejnenia:09.03.2015
9.3.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500421500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie, prevádzkovanie, údržbu stavebného objektu "Vodovod-predĺženie verejného vodovodu 2. časť, k.ú. Dúbravka". Dátum uzatvorenia: 09.03.2015
Dátum zverejnenia: 09.03.2015
24.2.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500501600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť vybudovanie, užívanie, prevádzkovanie, opravy rekonštrukcie a odstránenia rozvodov ÚK a TÚV na pozemkoch registra "C" v k.ú. Dúbravka parc.č.1094, 1130/8, 1135/1, 1135/28, 1157/1, 1159/1, LV č.847. Dátum uzatvorenia. 22.02.2016
Dátum zverejnenia: 24.02.2016
27.4.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500681800
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 16, 91/1, 93/1, 135/4, 135/7 zriadenie a uloženie kanalizácie a vodovodu.
Dátum uzatvorenia: 26.04.2018
Dátum zverejnenia: 27.04.2018
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
10.4.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500811900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 850/101, 850/201 zriadenie a uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 10.04.2019
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
22.2.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286500871700
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 21793/1, 21793/3 , LV č-1656 uloženie kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 20.02.2017
Dátum zverejnenia. 23.02.2017
15.2.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501011800
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 4344/4 v k.ú. Staré Mesto, preložku vodovodnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 14.02.2018
Dátum zverejnenia: 15.02.2018
Umiestnenie: Vecné bremená
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
8.3.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501021800 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.956/25 v kú- Staré Mesto zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 07.03.2018
Dátum zverejnenia: 08.03.2018
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
6.3.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501062000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 709 k.ú. Vrakuňa zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky

Dátum uzatvorenia: 06.03.2020
Dátum zverejnenia: 06.03.2020
19.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501101500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie distribučných rozvodov v k.ú. Staré Mesto registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 3741/1 a 21625 zapísané na LV č.1656. Dátum uzatvorenia: 18.05.2015.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
8.4.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501211600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie prípojky plynu na pozemku C-KN parc.r.1497/54, 1497/132 k.ú.Ružinov, LV č.1
Názov prílohy: Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku a geometrický plán. Dátum uzatvorenia: 04.04.2016
Dátum zverejnenia: 08.04.2016
29.3.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501261700
Dátum uzatvorenia: 29.03.2017
Dátum zverejnenia 30.03.2017
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.4620/4, 4647/1,4650, LV č.1748, parc.č.5206/14, 5206/115, 5206/17, 5206/18, LV č.2644, parc.č.5206/48, LV č.2021 v k.ú. Petržalka
12.3.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501261900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.674/161, 674/162, 674/47, 674/48 v k.ú. Rača zriadenie a uloženie teplovodnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 12.03.2019
Dátum zverejnenia: 12.03.2019
12.4.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.2865013016000 OKDS VB 155
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch C-KN parc.č.15286/21, 15638/28, 15638/30,22192/20 v.k.ú. Ružinov zapísané na LV č. 1201 a 326 zriadenie a uloženie horúcovodnej prípojky. Dátum uzatvorenia: 11.04.2016
Dátum zverejnenia. 12.04.2016
19.5.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501521500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky v k.ú. Nové Mesto registra "E" katastra nehnuteľností parc.č.13444/1 a 13462/2 zapísané na LV č. 1. Dátum uzatvorenia: 18.05.2015.
Zverejnené dňa: 19.05.2015
27.3.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501571800 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č.715/102, k.ú.Lamač uloženie vodovodnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 22.03.2018
Dátum zverejnenia: 27.03.2018
Zodpovedná osoba. Mgr. Jana Ryšavá
10.4.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501601900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 8684/1, 8684/2, 21768/5 zriadenie a uloženie horúcovodných rozvodov
Dátum uzatvorenia: 10.04.2019
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
28.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501822000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 543/9 zriadenie a uloženie prípojky vody a prípojky kanalizácie

Dátum uzatvorenia: 28.05.2000
Dátum zverejnenia: 28.05.2020
10.6.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502191900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 1040, 1047/20 v k.ú. Dúbravka zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 07.06.2019
Dátum zverejnenia: 10.06.2019
15.5.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502291900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.2770/1, 2790/1, 2792/1, 2825/1 zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 15.05.2019
Dátum zverejnenia: 15.05.2019
12.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502341700
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.21736/1 v k.ú. Staré Mesto LV č.1656 zriadenie a uloženie prípojky plynu

Dátum uzatvorenia:12.04.2017

Dátum: zverejnenia: 12.04.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 111 112 113 114 -115- 116 117 118 119 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.