Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.10.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0259 20 00
Nájomca: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT a.s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 05.10.2020
Účinnosť zmluvy: dňom protokolárneho odovzdania predmetu nájmu nájomcovi v súlade s čl. 4 ods. I zmluvy
12.10.2020Prenájom Podbránia Primaciálneho paláca, Justiho siene a Nádv. sv. Juraja
Nájomca: ARYTMIA s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 88/2020 / Výška nájmu: 600,- eur / Dátum účinnosti: 12.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 11.10.2020
12.10.2020Prenájom historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: ARYTMIA s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 87/2020 / Výška nájmu: 600,- eur / Dátum účinnosti: 25.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 24.10.2020
12.10.2020Prenájom Galérie
Nájomca: ARYTMIA s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 86/2020 / Výška nájmu: 600,- eur / Dátum účinnosti: 11.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 10.10.2020
12.10.2020Prenájom Zrkadlovej siene, Galérie a historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: Film location managers s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 85/2020 / Výška nájmu: 100,- eur / Dátum účinnosti: 09.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.10.2020
9.10.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0258 20 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0258 20 00
Nájomca: Public Image, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 05.10.2020
Účinnosť zmluvy: dňom protokolárneho odovzdania predmetu nájmu nájomcovi v súlade s čl. 4 ods. I zmluvy
5.10.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Mgr. Mária Ilkovičová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 79/2020 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
29.9.2020MsP/19/00027 - Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/17/00044 [PDF, 228 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/17/00044 - predĺženie platnosti prenájmu nebytových priestorov až do 31.12.2028 medzi Mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice a Hlavným mestom SR Bratislavou
28.9.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0574 20 00
Nájomca : Ing. Miloš Soják, Majerníkova 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0574 20 00: 25.09.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
23.9.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 20 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol. s r. o. , Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 20 00: 22.09.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Ing. Michal Padyšák/ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 84/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Nikola Bendová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Mgr. Dávid Zelinka / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 82/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Gabriel Németh / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
23.9.2020Prenájom Galérie, Kaplnky sv. Ladislava, Nádvorí Primaciálneho paláca
Nájomca: Ing. Martin Madžunkov / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 80/2020 / Výška nájmu: 100,- eur / Dátum účinnosti: 25.09.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 24.09.2020
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Mgr. Veronika Husárová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 78/2020 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Peter Janík / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 77/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.10.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.10.2020
23.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene [PDF, 147 kB]
Nájomca: Mestská knižnica v Bratislave / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 76/2020 / Výška nájmu: 450,- eur / Dátum účinnosti: 30.09.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 29.09.2020
23.9.2020Prenájom Nádvoria sv. Juraja, Nádvoria sv. J. Nepomuckého a miestnosti č. 19
Nájomca: Ústredie umeleckej ľudovej výroby / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 73/2020 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 26.09.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 25.09.2020
16.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Ing. Darina Malatincová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 72/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 26.09.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 25.09.2020
16.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene [PDF, 145 kB]
Nájomca: Tomáš Dušička / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 71/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 18.09.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 17.09.2020
16.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/ Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 70/2020 / Výška nájmu: 650,- eur / Dátum účinnosti: 25.09.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 24.09.2020
16.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o.z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 69/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 20.09.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 20.09.2020
16.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Mons. Ján Sokol / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 68/2020 / Výška nájmu: 250,- eur / Dátum účinnosti: 18.09.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 17.09.2020
9.9.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Rada mládeže Bratislavského kraja / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 67/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 11.09.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 10.09.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.