Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
22.7.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Oľga Nágelová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 116/2019 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.08.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.08.2019
22.7.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Ing. Rastislav Zeman / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 115/2019 / Výška nájmu: 100,- eur / Dátum účinnosti: 10.08.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.08.2019
22.7.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Vladimír Kaznakov / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 114/2019 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 10.08.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 09.08.2019
15.7.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Zasálie Zrkadlovej siene
Nájomca: Robert Ward. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 113/2019 / Výška nájmu: 750,- eur / Dátum účinnosti: 06.08.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 05.08.2019
15.7.2019Prenájom historických priestorov kancelárie námestníčky primátora
Nájomca: NUNEZ NFE s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 112/2019 / Výška nájmu: 600,- eur / Dátum účinnosti: 24.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 23.07.2019
15.7.2019Prenájom Nádvorie Uršulínska 6 a historické priestory kancelárie námestníka primátora
Nájomca: NUNEZ NFE s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 111/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 16.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 15.07.2019
15.7.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene [PDF, 146 kB]
Nájomca: VYDRICA DEVELOPMENT, a. s. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 110/2019 / Výška nájmu: 800,- eur / Dátum účinnosti: 17.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 16.07.2019
10.7.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: FLORA TOUR spol. s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 109/2019 / Výška nájmu: 1400,- eur / Dátum účinnosti: 04.08.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 03.08.2019
10.7.2019Prenájom Zrkadlovej siene a miestnosti č. 19
Nájomca: Bratislava Music Agency, s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 108/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 23.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 22.07.2019
10.7.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália Zrkadlovej siene, Galérie, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Wei Chin LEE / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 107/2019 / Výška nájmu: 1550,- eur / Dátum účinnosti: 22.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 21.07.2019
10.7.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: FLORA TOUR spol. s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 106/2019 / Výška nájmu: 1300,- eur / Dátum účinnosti: 21.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 20.07.2019
9.7.2019Dodatok č. 07 83 0605 12 02 k Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00
Dodatok č. 07 83 0605 12 02 k Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00
Nájomca: Občianske združenie Vagus
Dátum uzatvorenia dodatku: 08.07.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
9.7.2019Dodatok č. 07 83 0821 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0821 18 00
Dodatok č. 07 83 0821 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0821 18 00
Nájomca : RT port s. r. o., Rovinka 668, 900 41 Rovinka
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0821 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0821 18 00: 09.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
9.7.2019Dodatok č. 07 83 0163 14 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0163 14 00
Dodatok č. 07 83 0163 14 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0163 14 00
Nájomca: Nadácia Horský park
Dátum uzatvorenia dodatku: 08.07.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
1.7.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0002 19 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0002 19 00
Nájomca: Pills s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
26.6.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 19 00 [PDF, 738 kB]
Nájomca: MARKO shop s. r. o.
Dátum uzatvorenia zmluvy 25.06.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 26.06.2019
Dátum účinnosti: 27.06.2019
25.6.2019Prenájom Zrkadlovej siene [PDF, 145 kB]
Nájomca: Kristína Malachovská / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 105/2019 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 20.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 19.07.2019
25.6.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Adriana Stanková / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 104/2019 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 13.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 12.07.2019
25.6.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Martina Lukáčová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 103/2019 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 13.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 12.07.2019
25.6.2019Prenájom Nádvoria sv. Juraja, Nádvoria sv. J. Nepomúckeho, Nádvorie Uršulínska 6, miestnosti na prípravu jedál a nápojov, v prípade zlého počasie Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Francúzske veľvyslanectvo / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 102/2019 / Výška nájmu: 1125,- eur / Dátum účinnosti: 12.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 11.07.2019
25.6.2019Prenájom Zrkadlovej siene a miestnosti č. 19
Nájomca: Bratislava Music Agency, s. r. o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 101/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 03.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 02.07.2019
25.6.2019Prenájom Justiho siene
Nájomca: Občianske združenie GALÉRIA DRÔTU / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 100/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 07.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 30.06.2019
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0795 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0795 18 00
Dodatok č. 07 83 0795 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0795 18 00
Nájomca: Macula poisťovacie služby s. r. o., Námestie Martina Benku 14, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0795 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0795 18 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.6.2019Prenájom Galérie
Nájomca: Slovenský filmový zväz / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 99/2019 / Výška nájmu: 50,- eur / Dátum účinnosti: 21.06.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 20.06.2019
20.6.2019Prenájom Galérie

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.