Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.6.2020Dodatok č. 07 83 0198 04 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0198 04 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Dátum uzatvorenia dodatku: 29.06.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.6.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Vladimír Hindra / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 20.06.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 19.06.2020
15.6.2020Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Rada mládeže Bratislavského kraja / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 16.06.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 15.06.2020
5.6.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Dušan Stanek / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 06.06.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 05.06.2020
5.6.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Martin Malaník / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 06.06.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 05.06.2020
5.5.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Barbora Húbeková / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 09.05.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.05.2020
3.3.2020Prenájom konferenčnej miestnosti č. 19
Nájomca: Bratislavská organizácia cestovného ruchu / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2020 / Výška nájmu: 100,- eur / Dátum účinnosti: 09.03.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.03.2020
17.2.2020Prenájom Zrkadlovej siene, Galérie a historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: Karol Štellár / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2020 / Výška nájmu: 100,- eur / Dátum účinnosti: 22.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 21.02.2020
17.2.2020Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Heneken s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2020 / Výška nájmu: 800,- eur / Dátum účinnosti: 02.03.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 01.03.2020
17.2.2020Prenájom Zrkadlovej siene,Zasália Zrkadlovej siene, Galérie, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Wei Chin LEE / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2020 / Výška nájmu: 1550,- eur / Dátum účinnosti: 22.07.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 21.07.2020
17.2.2020Prenájom konferenčnej miestnosti č. 107
Nájomca: Youth for Equality, o.z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2020 / Výška nájmu: 675,- eur / Dátum účinnosti: 23.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 22.02.2020
17.2.2020Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Inštitút pre Vzdelávanie v Paliatívnej medicíne (IVPM) / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2020 / Výška nájmu: 350,- eur / Dátum účinnosti: 28.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 27.02.2020
17.2.2020Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hilaris, o.z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2020 / Výška nájmu: 350,- eur / Dátum účinnosti: 23.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 22.02.2020
17.2.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Spoločnosť priateľov dobrej hudby / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2020 / Výška nájmu: 325,- eur / Dátum účinnosti: 22.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 21.02.2020
17.2.2020Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Konferencia biskupov Slovenska / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2020 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 18.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 17.02.2020
17.2.2020Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Civitta Slovakia, a.s. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2020 / Výška nájmu: 450,- eur / Dátum účinnosti: 13.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 12.02.2020
17.2.2020Prenájom Justiho siene
Nájomca: Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2020 / Výška nájmu: 150,- eur / Dátum účinnosti: 11.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 10.02.2020
17.2.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0078 20 00
Nájomca: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Dátum uzatvorenia: 14.02.2020
Dátum zverejnenia: 17.02.2020
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
10.2.2020Zmluva o nájme
Zmluva o nájme Michalská veža – zmluva na nájom priestorov na obdobie 30 rokov

Dátum zverejnenia: 11.02.2020

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481

TERA TRADE, s.r.o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO: 35 868 023
3.2.2020Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Akadémia LEAF - LEAF Academy / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2020 / Výška nájmu: 550,- eur / Dátum účinnosti: 03.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 02.02.2020
30.1.2020Prenájom Justiho siene
Nájomca: Cyklokoalícia / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 30.01.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 29.1.2020
21.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2020 / Výška nájmu: 700,- eur / Dátum účinnosti: 08.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 07.2.2020
21.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2020 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 06.02.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 05.2.2020
21.1.2020Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2020 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 04.2.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 03.2.2020
21.1.2020Prenájom Justiho siene
Nájomca: Národné osvetové centrum / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2020 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 10.2.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 9.2.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.