Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
20.7.2017Dodatok č. 07 83 0569 04 04 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.07 83 0569 04 00
Nájomca : Súkromné gymnázium Cogitatio, Batkova č. 2, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0569 04 04 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.07 83 0569 04 00: 20.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 20.07.2017
30.7.2015Dodatok č. 07 83 0572 07 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0572 07 00
Nájomca : Vlastimila Ajam - Oghliová / Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0572 07 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0572 07 00 : 29.07.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.7.2015
25.7.2016Dodatok č. 07 83 0605 12 01 k Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00
Nájomca: OZ Vagus / Dátum uzatvorenia dodatku: 25.7.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 25.07.2016
9.7.2019Dodatok č. 07 83 0605 12 02 k Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00
Dodatok č. 07 83 0605 12 02 k Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00
Nájomca: Občianske združenie Vagus
Dátum uzatvorenia dodatku: 08.07.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
25.10.2018Dodatok č. 07 83 0628 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 0628 18 00
Dodatok č. 07 83 0628 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 0628 18 00
Nájomca : Roman Ondrášek, Adámiho 24, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0628 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0628 18 00: 25.10.2018
Dátum zverejnenia dodatku: 25.10.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.4.2018DODATOK č. 07 83 0645 04 02 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 07 83 0645 04 00
DODATOK č. 07 83 0645 04 02 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 07 83 0645 04 00
Nájomca: Občianske združenie PRIMA
Dátum uzatvorenia dodatku: 19.04.2018
Dátum zverejnenia dodatku: 19.04.2018
Účinnosť dodatku: 20.04.2018
11.4.2014Dodatok č. 07 83 0670 07 05 k Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00
Nájomca : FC Petržalka akadémia, M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 10.04. 2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 11.04.2014
11.3.2016Dodatok č. 07 83 0670 07 06 k zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00
Nájomca :FC Petržalka akadémia, Pekárska 11, 917 01 Trnava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0670 07 06: 10.03.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.03.2016
11.3.2016Dodatok č. 07 83 0670 07 07 k Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00
Nájomca :FC Petržalka akadémia, Pekárska 11, 917 01 Trnava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0670 07 07: 10.03.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.03.2016
25.5.2018Dodatok č. 07 83 0670 07 08 k zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00
Nájomca : FC Petržalka akadémia, o. z., M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0670 07 08 k zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00: 24.05.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 25.05.2018
7.7.2014Dodatok č. 07 83 0685 05 05 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0685 05 00
Dodatok č. 07 83 0685 05 05 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0685 05 00, nájomca: Bulharská základná škola a gymnázium Christa Boteva,Záporožská 8, 851 01 Bratislava podpísaný 07.07.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
27.1.2017Dodatok č. 07 83 0685 05 06 k Zmluve o nájme č.07 83 0685 05 00
Nájomca : Súkromná bulharská základná škola, Záporožská 8, Bratislava a súkromné bulharské gymnázium Christa Boteva, Záporožská č. 8, Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0685 05 06 k Zmluve o nájme č.07 83 0685 05 00: 27.1.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.1.2017
23.11.2020Dodatok č. 07 83 0685 05 07 k Zmluve o nájme č. 07 83 0685 05 00
Nájomca : Súkromná bulharská základná škola, Záporožská č. 8, Bratislava a Súkromné bulharské gymnázium Christa Boteva, Záporožská č. 8,Bratislava
so sídlom: Záporožská č.8, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 18.11.2020
Dátum zverejnenia dodatku: 23.11.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
25.10.2016Dodatok č. 07 83 0706 07 03 k zmluve o nájme č.07 83 0706 07 00
Nájomca : Spojená škola Svätej rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0706 07 03 : 25.10.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Datum zverejnenia : 25.10.2016
25.10.2016Dodatok č. 07 83 0710 07 02 k zmluve o nájme č.07 83 0710 07 00
Nájomca : Spojená škola Svätej rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0710 07 02 : 25.10.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Datum zverejnenia : 25.10.2016
16.10.2018Dodatok č. 07 83 0713 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.07 83 0713 18 00
Dodatok č. 07 83 0713 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.07 83 0713 18 00
Nájomca : OZ Lukostrelecký klub Bratislava, Ľuda Zúbka 29, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0713 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.07 83 0713 18 00: 16.10.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.3.2016Dodatok č. 07 83 0721 15 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
Nájomca: Grif Pharma s.r.o. / Dátum uzatvorenia dodatku: 07.03.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 7.3.2016
3.5.2016Dodatok č. 07 83 0721 15 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
Nájomca: Grif Pharma s.r.o. / Dátum uzatvorenia dodatku: 3.5.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 3.5.2016
8.9.2016Dodatok č. 07 83 0721 15 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
Nájomca: Grif Pharma s.r.o. / Dátum uzatvorenia dodatku: 8.9.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 8.9.2016
8.9.2016Dodatok č. 07 83 0721 15 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
7.6.2022Dodatok č. 07 83 0721 15 04 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
Predmetom dodatku je zmena prenajímateľa - vstup Metropolitného inštitútu Bratislavy do pozície prenajímateľa ku dňu účinnosti zverenia stavby so súpis. č. 1280 na Sedlárskej 2 v Bratislave do správy Metropolitného inštitútu Bratislavy, t.j. ku dňu 01.01.2022.
Číslo dodatku zmluvy: 07 83 0721 15 04
Objednávateľ: Grif Pharma s.r.o., Štefánikova 279/24, Ivanka pri Dunaji 900 28
Dátum uzatvorenia: 31. 5. 2022
Cena: 0.- eur
Referát nájmov majetku
2.12.2020Dodatok č. 07 83 0784 11 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0784 11 00
Nájomca: Spoločenstvo kresťanov Christiana
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 2.12.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.12.2020Dodatok č. 07 83 0785 11 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00
Nájomca: Spoločenstvo kresťanov Christiana
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 2.12.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0795 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0795 18 00
Dodatok č. 07 83 0795 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0795 18 00
Nájomca: Macula poisťovacie služby s. r. o., Námestie Martina Benku 14, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0795 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0795 18 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0801 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0801 18 00
Dodatok č. 07 83 0801 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0801 18 00
Nájomca: Ing. Ľubomír Chovan, Slatinská 22, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0801 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0801 18 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.