Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
14.11.2019Dodatok č. 07 83 0254 09 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0254 09 00
Nájomca : Peter Kovačík, Karola Adlera 22, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 14.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.3.2021Dodatok č. 07 83 0258 20 00 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0258 20 00
Nájomca: Public image, spol. s s. r.o.
Dátum uzatvorenia Dodatku : 09.03.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.03.2021
28.6.2021Dodatok č. 07 83 0259 20 01 k Nájomnej zmluve č. 07 83 0259 20 00
Zabezpečenie dodávky služieb spojených s nájmom a úprava zálohových platieb za služby spojené s nájmom
Číslo dodatku zmluvy: 07 83 0259 20 01
Dátum uzatvorenia: 18.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
5.11.2019Dodatok č. 07 83 0267 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0267 08 00
Nájomca: Občianske združenie ULITA
Dátum uzatvorenia dodatku: 31.10.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 05.11.2019
16.3.2011Dodatok č. 07 83 0271 08 04 k zmluve o nájme nebytového priestoru - garáže [PDF, 470 kB]
Nájomca: Ing. Elena Jačová/ Plnenie: 252 Eur ročne/Predmet dodatku: zámena garáže/ Dátum uzatvorenia: 23.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.3.2011
13.11.2020Dodatok č. 07 83 0271 15 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0271 15 00
Nájomca : Tanečný klub „DANUBE“ Bratislava, sídlo: Janotova 14, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0271 15 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0271 15 00 : 11.11.2020
Dátum zverejnenia dodatku: 13.11.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
26.2.2019Dodatok č. 07 83 0299 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 0299 08 00
Nájomca : JUDr. Ľuboš Noskovič, Odborárske námestie č.6, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0299 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 0299 08 00: 22.02.2019
Dátum zverejnenia: 26.02.2019
Účinnosť zmluvy: 27.02.2019
25.7.2018Dodatok č. 07 83 0302 06 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0302 06 00
Dodatok č. 07 83 0302 06 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0302 06 00
Nájomca : MUDr. Hana Holanová, Baníková 10, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0302 06 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0302 06 00: 24.07.2018
Dátum zverejnenia: 25.07.2018
Účinnosť zmluvy: 26.7.2018
16.3.2011Dodatok č. 07 83 0308 08 05 k zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia [PDF, 202 kB]
Nájomca: Ing. Igor Chmel/ Predmet dodatku: zámena garážového státia/Dátum uzatvorenia dodatku: 23.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.3.2011
15.4.2021Dodatok č. 07 83 0316 17 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0316 17 00
Nájomca: ALEDA BAGS, s.r.o.
Dátum uzatvorenia Dodatku : 06.04.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.04.2021
12.11.2020Dodatok č. 07 83 0356 12 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0356 12 00
Nájomca: BIOSCOP Bratislava s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 06.11.2020
Dátum zverejnenia: 12.11.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.12.2016Dodatok č. 07 83 0357 13 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.07 83 0357 13 01
Centrum voľného času Klokan, sídlo: Pekníkova 2, 841 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0357 13 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.07 83 0357 13 011: 21.12.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.12.2016
18.11.2020Dodatok č. 07 83 0369 07 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0369 07 00
Nájomca: ANTIKVARIÁT STEINER, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 10.11.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.11.2020
7.6.2022Dodatok č. 07 83 0369 07 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0369 07 00
Predmetom dodatku je zmena prenajímateľa - vstup Metropolitného inštitútu Bratislavy do pozície prenajímateľa ku dňu účinnosti zverenia stavby so súpis. č. 1280 na Sedlárskej 2 v Bratislave do správy Metropolitného inštitútu Bratislavy, t.j. ku dňu 01.01.2022.
Číslo dodatku zmluvy: 07 83 0369 07 02
Objednávateľ: „ANTIKVARIÁT STEINER, spol. s r. o.“, Sedlárska 2, 811 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 31. 5. 2022
Cena: 0.- eur
Referát nájmov majetku
13.3.2018Dodatok č. 07 83 0385 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0385 17 00
Dodatok č. 07 83 0385 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0385 17 00
Nájomca: IIF BAKERY, s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 13.03.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
6.9.2021Dodatok č. 07 83 0388 21 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0388 21 00
Predmetom Dodatku je zmena bankového spojenia nájomcu.
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.2.2017Dodatok č. 07 83 0481 10 07 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0481 10 00
Nájomca: Lepší svet, nezisková organizácia
Dátum uzatvorenia dodatku: 02.02.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 3.2.2017
30.3.2022Dodatok č. 07 83 0481 10 08
Dodatok č. 07 83 0481 10 08 k Zmluve o nájme č. 07 83 0481 10 00, ktorého predmetom je zmena v čl. VI nájomnej zmluvy.
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 30.03.2022
Dátum účinnosti: 31.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
24.5.2016Dodatok č. 07 83 0486 14 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0486 14 00
Nájomca: Obchodné meno: MOCCABESS s.r.o., zastúpené: Janette Jursová, konateľ, adresa sídla: Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava - Ružinov. Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0486 14 01: 23.05.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 24.05.2016
12.11.2020Dodatok č. 07 83 0523 12 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0523 12 00
Nájomca: DONET s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 06.11.2020
Dátum zverejnenia: 12.11.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
3.12.2018Dodatok č. 07 83 0535 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0535 18 00
Nájomca: Jaroslav Minárik Unimédia
Dátum uzatvorenia dodatku: 03.12.2018
Dátum zverejnenia dodatku: 03.12.2018
Dátum účinnosti dodatku: 04.12.2018
16.2.2016Dodatok č. 07 83 0538 10 01 k Zmluve o nájme č. 07 83 0538 10 00
Nájomca : Materská škola sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava. Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0538 10 01 k Zmluve o nájme č. 07 83 0538 10 00 : 16.02.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.2.2016
7.3.2016Dodatok č. 07 83 0545 14 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0545 14 00
Nájomca: LEDERER s.r.o. / Dátum uzatvorenia dodatku: 07.03.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 7.3.2016
22.3.2016Dodatok č. 07 83 0561 04 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0561 04 00
Nájomca :Jana Zenkayová, bytom: Ostrov 419, prechodne: Bajzova 10, 821 08 Bratislava. Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0561 04 03: 21.03.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.3.2016
17.12.2015Dodatok č. 07 83 0568 04 06 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0568 04 00
Nájomca : Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova č. 2, Bratislava. Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0568 04 06 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0568 04 00 : 17.12.2015. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa:17.12.2015.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.