Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0374 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0374 17 00
Nájomca : 1. day
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0373 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0373 17 00
Nájomca : ATMR s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0372 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0372 17 00
Nájomca :Tigon Advisory s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0371 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0371 17 00
Nájomca : BIORAJ s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0369 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0369 17 00
Nájomca : Dagmar Jirmanová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0368 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0368 17 00
Nájomca : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0367 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0367 17 00
Nájomca : by NATURE s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0366 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0366 17 00
Nájomca : Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
30.7.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0342 15 00
Nájomca : GALILEO SCHOOL, s.r.o., sídlo: Hradská 85, 821 07 / Bratislava a GAUDEAMUS, s.r.o., sídlo: Nejedlého 23, 841 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0342 15 00 : 29.07.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.7.2015
29.10.2014Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0340 14 00
Nájomca: FUNKI PUNKI s.r.o. / Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.10.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.10.2014
15.5.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0325 19 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0325 19 00
Nájomca: České centrum Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.05.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.9.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0316 17 00
Nájomca: ALEDA BAGS, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.09.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 20.09.2017
11.6.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0306 19 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0306 19 00
Nájomca: Inklúzia, občianske združenie
Dátum uzatvorenia zmluvy 06.06.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.10.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0259 20 00
Nájomca: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT a.s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 05.10.2020
Účinnosť zmluvy: dňom protokolárneho odovzdania predmetu nájmu nájomcovi v súlade s čl. 4 ods. I zmluvy
9.10.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0258 20 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0258 20 00
Nájomca: Public Image, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 05.10.2020
Účinnosť zmluvy: dňom protokolárneho odovzdania predmetu nájmu nájomcovi v súlade s čl. 4 ods. I zmluvy
26.10.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0216 15 00
Nájomca: Kedzo, s.r.o., Galvaniho 4/B, 821 04 Bratislava. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0216 15 00: 23.10.2015. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.10.2015
13.3.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0183 19 00
Nájomca: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.03.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 13.03.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.7.2021Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0136 21 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0136 21 00 uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislava ako prenajímateľom a spoločnosťou REPUBLIKA VÝCHODU, s. r. o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 47 647 795 ako nájomcom, predmetom ktorej je nehnuteľnosť - nebytový priestor vo výmere 201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656.
Číslo zmluvy: 07 83 0136 21 00
Dátum uzatvorenia: 20.07.2021
Dátum zverejnenia: 21.07.2021
Dátum účinnosti: 22.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
17.2.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0078 20 00
Nájomca: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Dátum uzatvorenia: 14.02.2020
Dátum zverejnenia: 17.02.2020
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
11.7.2016Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0059 16 00
Nájomca: Ľudovít Zaťko. Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.7.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.07.2016
23.6.2016Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0057 16 00
Nájomca: Tomáš Karász / Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.6.2016 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 23.06.2016
23.6.2016Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0042 16 00
Nájomca: Ryba s.r.o. / Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.6.2016 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 23.06.2016
12.7.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0031 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0031 18 00
Nájomca: PEJAN s.r.o.
12.7.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0030 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0030 18 00
Nájomca: IIF BAKERY, s.r.o.
12.7.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0029 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0029 18 00
Nájomca: DARE 1, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.