Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
19.10.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307441100 [PDF, 42 kB]
Nájomca: Peter Roman, 841 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 19.10.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.10.2011
3.1.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307411200
Nájomca: Peter Roman / Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.12.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 3.1.2013
7.10.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307081100 [PDF, 43 kB]
Nájomca: Súkromná základná škola Harmónia, 841 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 30.09.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.10.2011
21.9.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078306651100 [PDF, 41 kB]
Nájomca: ANASOFT APR, 811 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 14.09.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.9.2011
5.9.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078306331100 [PDF, 42 kB]
Nájomca: OZ Lukostrelecký klub Bratislava, 841 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 02.09.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.9.2011
25.10.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078305781200 [PDF, 78 kB]
Nájomca: Centrum voľného času, Pekníkova 2, 841 03Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
25.10.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078305771200 [PDF, 79 kB]
Nájomca: Centrum voľného času, Pekníkova 2, 841 03Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
19.12.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07-83-0499-13-00
Nájomca : ŠKP - ŠPORT, spol. s r.o., ul. M.Sch.-Trnavského 2/a, 844 46 Bratislava. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07-83-0499-13-00 : 18.12.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
25.10.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078303981200 [PDF, 71 kB]
Nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská 85, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
24.10.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07-83-0397-12-00 [PDF, 71 kB]
Nájomca: GAUDEAMUS, s.r.o. / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.10.2012
6.6.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078303951100 [PDF, 43 kB]
Nájomca: GAUDEAMUS, s.r.o., 841 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 06.06.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.06.2011
18.4.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078302721100 [PDF, 41 kB]
Nájomca: Ing. Štefan Šalát, 811 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 18.04.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.04.2011
27.5.2015Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07-83-0271-15-00
Nájomca: Tanečný klub "DANUBE" Bratislava, dátum podpísania zmluvy 25.5.2015, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.5.2015
8.11.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0583 12 00 [PDF, 104 kB]
číslo zmluvy : 078305831200 / nájomca : Slovenská humanitná rada, občianske združenie, Páričkova 18, 821 08 Bratislava / plnenie : 1,00 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 07.11.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 08.11.2012
19.11.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0500 13 00
Nájomca : GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská 85, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia: Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0501 13 00 : 18.11.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
19.11.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0500 13 00
Nájomca : GAUDEAMUS, s.r.o., Nejedlého 23, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0500 13 00 : 18.11.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
24.2.2022Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0496 21 00
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0496 21 00, ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru č. 1.44 vo výmere 47,39 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, bez súpisného čísla, orientačné číslo 1, v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, nezapísaný na LV.
Dátum uzatvorenia: 14.02.2022
Dátum zverejnenia: 24.02.2022
Dátum účinnosti: 25.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0490 21 00
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0490 21 00,ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru č. N902 vo výmere 28,30 m² na prízemí stavby na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6, súpisné číslo 2506, orientačné číslo 6, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 6132.
Dátum uzatvorenia: 04.01.2022
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
7.11.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0484 13 00
Nájomca :GALILEO SCHOOL, sr.o., sídlo: Hradská 85, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0484 13 00: 06.11.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 7.11.2013
13.8.2014Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0471 14 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 12.8.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.08.2014
30.8.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0423 21 00
Nájom nebytových priestorov o výmere 144,30 m2, nachádzajúcich sa v budove na Technickej ulici, súpisné číslo 4312, orientačné číslo 6, zapísanej na liste vlastníctva č. 869 vedenom pre katastrálne územie Trnávka, postavenej na parcele registra „C“ č. 16948/29 v okrese Bratislava II, obec Mestská časť Bratislava-Ružinov, v katastrálnom území Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
2.9.2015Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0397 15 00
Nájomca : OZ Lukostrelecký klub Bratislava, Ľuda Zúbka 29, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0397 15 00 : 2.9.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 2.9.2015
2.9.2015Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0396 15 00
Nájomca : Ing. Miloš Soják, Majerníkova 5, 841 05 Bratislava / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0396 15 00 : 2.9.2015
Zverejnené dňa: 2.9.2015
12.7.2017Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0381 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0381 17 00
Nájomca : Zuzana Pauková-ATELIÉR HAIR&BEAUTY
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
4.11.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0347 21 00
Nájom nebytových priestorov vo výmere 127,67 m² nachádzajúcich sa na prízemí stavby so vstupom z Laurinskej ulice č. 5, súpis. č. 135, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5, a nebytového priestoru vo výmere 5,25 m² nachádzajúceho sa na prízemí stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej ulici č. 6, súpis. č. 440, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3, zapísané na LV č. 1656, vedenom pre k.ú. Staré Mesto, v okrese Bratislava I, obec Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Dátum účinnosti: 05.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.