Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
21.9.2011St trz Tajpan 07836661100 [PDF, 54 kB]
Nájomca: TAJPAN s.r.o.,/ Predmet zmluvy: nebytový priestor - budova Starej tržnice/ Plnenie: 5.000,00 EUR/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa: 21.9.2011
24.2.2012St trz Student parlament 078300971200 [PDF, 54 kB]
Nájomca: Študentský parlament Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave/ Predmet zmluvy: nebytové priestory - objekt Starej tržnice/ Plnenie: 4.000,-- EURO/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa: 24.2.2012
9.12.2011St trz Slovak Skate 078310181100 [PDF, 54 kB]
Nájomca: SLOVAK-SKATE, občianske združenie/ Predmet nájmu: budova Starej tržnice/ Plnenie 1,00 EURO/ Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa: 9.12.2011
12.1.2012St trz Slov tech un 078300091200 [PDF, 54 kB]
Nájomca: Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Predmet zmluvy:nebytový priestor - budova Starej tržnice/ plnenie: 4.800,- EUR/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa 12.01.2012
15.11.2011St trz Medzinar klub zien 078309051100 [PDF, 54 kB]
Nájomca: Medzinárodný klub žien v Bratislave/ predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov v Starej tržnici/ Plnenie 1,00 EURO/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa 15.11.2011
11.10.2011St trz Locomotion 078306991100 [PDF, 55 kB]
Nájomca: Locomotion, spol. s r.o./ Predmet zmluvy: nebytový priestor - budova Starej tržnice/ Plnenie: 1,00 EURO/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa: 11.10.2011
7.12.2011St trz Go Go Slovakia 078310121100 [PDF, 53 kB]
Nájomca: Go Go Slovakia s.r.o. / Predmet nájmu: budova Starej tržnice / Plnenie: 6.600,00 EUR /Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 7.12.2011
19.10.2011St trz Eventual 078307651100 [PDF, 54 kB]
Nájomca: EVENTUAL spol. s r.o./ Predmet zmluvy: nebytový priestor - budova Starej tržnice/ Plnenie: 9.900,00 EUR/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia /
Zverejnené dňa: 19.10.2011
22.11.2011St trz DDMC
Nájomca: D.D.M.C./ Predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov v Starej tržnici/ Plnenie: 13.200,00 EUR/ Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa 22.11.2011
15.2.2012St trz BKIS 078300501200 [PDF, 47 kB]
Nájomca: Bratislavské kultúrne a imformačné stredisko/ Predmet zmluvy: nebytové priestory - objekt Starej tržnice/ Plnenie: 1,-- EURO/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa: 15.02.2012
30.11.2011Sedl 4 Lederer D6 [PDF, 32 kB]
Nájomca: akad. mal. Iveta Ledererová LEDERER, nástupca LEDERER s.r.o./ predmet zmluvy: nájom nebytového priestoru na Sedlárskej 4/ plnenie 48.795,06 EUR ročne/ Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia/
Zverejnené dňa: 30.11.2011
13.1.2011Sanatórium AT, s.r.o. [PDF, 1,4 MB]
Číslo zmluvy: 07830951000/ Nájomca: Sanatórium AT, s.r.o, Osuského 10, 851 03 Bratislava/ Názov zmluvy: zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078309951000/ Plnenie 2172,00 Eur ročne/ Dátum uzatvorenia zmluvy 12.01.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.1.2011
4.12.2012Rajcianska 8 Slovenska filharmonia D4 [PDF, 29 kB]
Nájomca: Slovenská filharmónia / Predmet: 1 izbový byt na Rajčianskej 8 dočasne vyňatý z bytového fondu / Plnenie: nájomné 116,45 EUR mesačne / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
Zverejnenie: 4.12.2012
28.4.2021Prenájom Zrkadlovej sieni a historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: VIRUSfilm s. r. o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 28.04.2021
Zverejnenie dňa: 28.4.2021
Oddelenie vnútornej správy
17.2.2020Prenájom Zrkadlovej siene,Zasália Zrkadlovej siene, Galérie, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Wei Chin LEE / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2020 / Výška nájmu: 1550,- eur / Dátum účinnosti: 22.07.2020 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 21.07.2020
11.9.2018Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália, Mezanínu a priestoru na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Konferencia biskupov Slovenska/Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 105/2018 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 12. 9. 2018 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 11. 9. 2018
16.11.2018Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália Zrkadlovej siene, Predsália Zrkadlovej siene, Galérie, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: AUTO-IMPEX spol. s r. o./Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 147/2018 / Výška nájmu: 950,- eur / Dátum účinnosti: 20. 11. 2018 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 19. 11. 2018
29.11.2018Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália Zrkadlovej siene, Predsália Zrkadlovej siene, Galérie a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: EMEL BRATISLAVA s. r. o./Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 149/2018 / Výška nájmu: 4000,- eur / Dátum účinnosti: 30. 11. 2018 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 29. 11. 2018
14.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália Zrkadlovej siene, Nádv. sv. Juraja
Nájomca: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 25/2021
Výška nájmu: 925,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Zverejnenie dňa: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
6.11.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Hudobné centrum / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 171/2019 / Výška nájmu: 825,- eur / Dátum účinnosti: 11.11.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 10.11.2019
10.7.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália Zrkadlovej siene, Galérie, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Wei Chin LEE / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 107/2019 / Výška nájmu: 1550,- eur / Dátum účinnosti: 22.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 21.07.2019
30.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália a Predsália Zrkadlovej siene, Mezanínu a Nádvoria sv. Juraja
Nájomca: Veľvyslanectvo Kórejskej republiky
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 72/2021
Výška nájmu: 1350,- eur
Dátum uzatvorenia: 1.10.2021
Dátum zverejnenia: 03.10.2021
Dátum účinnosti: 04.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
8.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália a Predsália Zrkadlovej siene, Galérie
Nájomca: British Embassy Bratislava
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 61/2021
Výška nájmu: 1350,- eur
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
1.12.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália a Predsália Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: 0100 Conferences, s.r.o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 30/2021
Výška nájmu: 3000,- eur
Dátum uzatvorenia: 23.6.2021
Dátum zverejnenia: 1.12.2021
Dátum účinnosti: 2.12.2021
Oddelenie vnútornej správy
3.11.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Talianskej republiky
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 83/2021
Výška nájmu: 925,- eur
Dátum uzatvorenia: 3.11.2021
Dátum zverejnenia: 3.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Oddelenie vnútornej správy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.