Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
20.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0817 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0817 18 00
Nájomca : Atika Ondrašoviš, Hlaváčiková 28, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0817 18 00: 20.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
17.10.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0744 17 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol. s r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0744 17 00: 16.10.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 17.10.2017
27.9.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0714 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0714 18 00
Nájomca : Majerníkova 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0714 18 00: 27.9.2018
Dátum zverejnenia: 27.9.2018
Účinnosť zmluvy: 28.9.2018
4.9.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0713 18 00
Nájomca : OZ Lukostrelecky klub Bratislava, Ľuda Zúbka 29, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.9.2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 14.9.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.9.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0653 17 00
Nájomca : Ing. Miloš Soják, Majerníková 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0653 17 00: 7.9.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 08.09.2017
20.9.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0652 17 00
Nájomca : OZ Lukostrelecky klub Bratislava, Ľuda Zúbka 29, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0652 17 00: 20.9.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 20.09.2017
18.9.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0580 19 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol. s r. o. , Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0580 19 00: 17.09.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenie: 18.09.2019
28.9.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0574 20 00
Nájomca : Ing. Miloš Soják, Majerníkova 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0574 20 00: 25.09.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
23.9.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 20 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol. s r. o. , Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 20 00: 22.09.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
27.8.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0538 19 00
Nájomca : Ing. Miloš Soják, Majerníková 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme stavby č. 07 83 0538 19 00: 26.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
14.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0835 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0835 18 00
Nájomca : Ing. Janka Šramotová, Jurigovo nám. 7, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0835 18 00: 14.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0831 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0831 18 00
Nájomca : EuroPlus Consulting α Management . s r. o. , Námestie Martina Benku 6,811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0831 18 00: 14.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0822 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0822 18 00
Nájomca : Ing. Lujza Mareková, Na križovatkách 37,821 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0822 18 00: 14.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0821 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0821 18 00
Nájomca : RT port s. r. o., Rovinka 668, 900 41 Rovinka
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0821 18 00: 15.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0820 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0820 18 00
Nájomca : Ing. Ján Mackovič, Jablonové č. 259, 900 54 Jablonové
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0820 18 00: 14.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
22.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0815 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0815 18 00
Nájomca : Janette Dallemulová, Jabloňová 1292/23, 900 42 Dunajská Lužná
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0815 18 00: 22.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
22.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0813 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0813 18 00
Nájomca : Andrea Čorba, Bilíkova 4, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0813 18 00: 22.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0812 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0812 18 00
Nájomca : ODETTE s. r. o., Alžbetin Dvor 677, 900 42 Miloslavov
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0812 18 00: 15.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0810 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0810 18 00
Nájomca: ODETTE s. r. o., Alžbetin Dvor 677, 900 42 Miloslavov
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0810 18 00: 15.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0808 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0808 18 00
Nájomca : Katarína Lintnerová, Športová 26, 900 23 Viničné
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0808 18 00: 14.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0807 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0807 18 00
Nájomca : Ing. Ján Mackovič, Jablonové č. 259, 900 54 Jablonové
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0807 18 00: 14.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
22.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0802 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0802 18 00
Nájomca : Tesar s. r. o. , Nám. Martina Benku 14, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0802 18 00: 22.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0798 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0798 18 00
Nájomca : MUDr. Dirk Karovič, PhD., Záhradnícka 23,811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0798 18 00: 14.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
22.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0797 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0797 18 00
Nájomca : Tesar s. r. o. , Nám. Martina Benku 14, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0797 18 00: 22.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0795 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0795 18 00
Nájomca : Macula poisťovacie služby s. r. o. , Námestie Martina Benku 14, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0795 18 00: 14.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.