Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
5.4.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č.07 83 0177 17 00
Nájomca : Bc. Lukáš Borčin, Jamnického 12, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č.07 83 0177 17 00: 05.04.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 5.4.2017
5.4.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č.07 83 0175 17 00
Nájomca : Vendelín Strapáč, Jasovská 1, 851 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č.07 83 0175 17 00: 05.04.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 5.4.2017
29.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0833 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0833 18 00
Nájomca : Rudolf Maroš, Hany Meličkovej 11/C, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 29.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018
Dátum účinnosti: 30.11.2018
29.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0832 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0832 18 00
Nájomca : Eva Štvrtecká, Hany Meličkovej 11/C, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 29.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018
Dátum účinnosti: 30.11.2018
9.11.2021Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0701 21 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0701 21 00, ktorej predmetom je prenájom garáže č. 7 vo výmere 18,1 m2 v k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 09.11.2021
Dátum účinnosti: 10.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
25.10.2016Zmluva o nájme nebytového priestoru
Zmluva č. MAGTS1600232 uzatvorená medzi BVS a Hlavným mestom SR Bratislavy o prenájme priestoru vo Vodárenskom múzeu pre účely konferencie "Mestá a voda".
Dátum zverejnenia: 25.10.2016
Cena: 1 euro
1.12.2016Zmluva o nájme č. 07 83 0908 16 00
Nájomca: Immocap Group, a.s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.11.2016
Účinnosť zmluvy: dňom písomného protokolárneho odovzdania Predmetu nájmu Nájomcovi v súlade s bodom 10.1 nájomnej zmluvy
Zverejnené dňa: 1.12.2016
22.8.2012Zmluva o nájme č. 07 83 0449 12 00 [PDF, 1,2 MB]
Zmluva o nájme č. 07 83 0449 12 00 / Nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská 25, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2012
Zverejnené dňa: 22.8.2012
31.7.2014Zmluva o nájme č. 07 83 0419 14 00
Nájomca : Galek, s.r.o., Belinského 3, 851 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 31.7.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 31.07.2014
29.7.2014Zmluva o nájme č. 07 83 0412 14 00
Nájomca : GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská 85, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 29.7.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.7.2014
18.6.2014Zmluva o nájme č. 07 83 0348 14 00
Nájomca : Základná umelecká škola, Podjavorinskej 9, 811 03 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 17.6.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 18.06. 2014
2.5.2013Zmluva o nájme č. 07 83 0120 13 00
Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0120 13 00, nájomca Aster Systems, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 2.5.2013
11.3.2015Zmluva o nájme č. 07 83 0069 15 00
Nájomca :Základná umelecká škola, Istrijská 22, 841 07 Bratislava. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme č. 07 83 0069 15 00: 11.3.2015. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 11.03.2015
25.7.2019Zmluva o nájme stavby č. 07 83 0481 19 00
Zmluva o nájme stavby č. 07 83 0481 19 00
Nájomca: GALILEO SCHOOL, s. r. o., Hradská 85, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme stavby č. 07 83 0481 19 00: 25.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.4.2018Zmluva o nájme nehnuteľností č.07 83 0281 18 00
Nájomca: Centrum voľného času, Štefánikova 35, 811 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 19.04.2018
Účinnosť zmluvy: 20.04.2018
27.10.2016Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0652 16 00
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0652 16 00
Nájomca : Peter Roman, Moskovská 42, 974 11 Banská Bystrica
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0652 16 00: 26.10.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.10.2016
12.10.2016Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0564 16 00
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0564 16 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol . s r. o. , Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0564 16 00: 10.10.2016
Zverejnené dňa: 12.10.2016
22.9.2016Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0556 16 00
Nájomca : Ing. Miloš Soják, Majerníkova 5, 841 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0556 16 00: 21.9.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.09.2016
16.7.2018Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0534 18 00
Centrum voľného času KLOKAN, Pekníkova 2, 841 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0534 18 00: 13.7.2018
20.9.2016Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0533 16 00
Nájomca : OZ Lukostrelecký klub Bratislava, Ľuda Zúbka 29, 841 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0533 16 00: 16.09.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.9.2016
14.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0825 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0825 18 00
Nájomca : Ing. Michal Ružbarský, Popradská 1, 080 01 Prešov
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0825 18 00: 14.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 1050 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 1050 18 00
Nájomca : Tanečný klub „DANUBE“ Bratislava, Janotova 14, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 1050 18 00: 20.11.2018
Dátum zverejnenia: 20.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 1033 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 1033 18 00
Nájomca : Peter Roman, Znievska 18, 851 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 19.11.2018
Dátum zverejnenia: 19.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.11.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0943 17 00
Nájomca : Peter Roman, Znievska 18, 851 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0943 17 00: 15.11.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
20.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0834 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0834 18 00
Nájomca : Petra Erbová, PhD.,Tománkova 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0834 18 00: 20.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.