Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 63 64 -65- 66 67 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
25.10.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078305771200 [PDF, 79 kB]
Nájomca: Centrum voľného času, Pekníkova 2, 841 03Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
25.10.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078305781200 [PDF, 78 kB]
Nájomca: Centrum voľného času, Pekníkova 2, 841 03Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.10.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
5.9.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078306331100 [PDF, 42 kB]
Nájomca: OZ Lukostrelecký klub Bratislava, 841 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 02.09.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.9.2011
21.9.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078306651100 [PDF, 41 kB]
Nájomca: ANASOFT APR, 811 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 14.09.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.9.2011
7.10.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307081100 [PDF, 43 kB]
Nájomca: Súkromná základná škola Harmónia, 841 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 30.09.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.10.2011
3.1.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307411200
Nájomca: Peter Roman / Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.12.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 3.1.2013
19.10.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307441100 [PDF, 42 kB]
Nájomca: Peter Roman, 841 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 19.10.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.10.2011
24.10.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307491100 [PDF, 42 kB]
Nájomca: Športový klub ALFA SPORT, 841 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 17.10.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.10.2011
9.12.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307681100 [PDF, 45 kB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307681100/Nájomca: Centrum voľného času Klokan, 841 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 28.11.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 9.12.2011
9.12.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307691100 [PDF, 45 kB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307691100/Nájomca: Centrum voľného času Klokan, 841 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 28.11.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 9.12.2011
2.11.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307751100 [PDF, 57 kB]
Nájomca: Základná umelecká škola so sídlom na Hálkovej 56, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 27.10.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.11.2011
8.11.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307851100 [PDF, 147 kB]
Nájomca: Spoločenstvo kresťanov Christiana/ Predmet zmluvy: nebytové priestory na Bagarovej 20 vo výmere 318,3 m2/ Plnenie: 2.079,-- EUR ročne/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa 8.11.2011
12.8.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 098306321100 [PDF, 41 kB]
Nájomca: Ing.Miloš Soják, 841 05 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 11.08.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 12.08.2011
12.8.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 098306341100 [PDF, 43 kB]
Nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o., 821 07 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 12.08.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 12.08.2011
9.2.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
Nájomca: FilmCraft, s.r.o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Výška nájmu: 1700,- eur
Zverejnenie dňa 9.2.2021
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
7.7.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2021/SMI, MsP/21/00044 [PDF, 1,9 MB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava - Rača a nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet nájmu: prenájom miestnosti 35,1 m2 na 3. nadzemnom podlaží Nemeckého kultúrneho domu, Barónka č. 3, 8312 06 Bratislava - Rača.
Cena: 1 €/rok, služby 30 €/mesiac.
Dátum zverejnenia: 07.07.2021.
10.7.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MsP/13/00016.
Predmetom zmluvy medzi MČ BA Z8horská bystrica a Hl. m. SR Bratislavou je prenájom miestnosti pre okrskára MsP na Gbelskej 8 Bratislava.
DÁTUM: 10.7.2013
7.9.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07-83-0517-12-00 [PDF, 43 kB]
Nájomca: OZ Lukostrelecký klub Bratislava. Dátum účinnosti: dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.09.2012
5.9.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07-83-0518-12-00 [PDF, 43 kB]
Nájomca: Ing. Miloš Soják, Majerníkova 5, 841 05 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.09.2012
Zverejnenie: 05.09. 2012
5.9.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07-83-0519-12-00 [PDF, 43 kB]
Nájomca: ANASOFT APR, spol. s.r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.09.2012
Zverejnenie: 05.09. 2012
7.1.2014Zmluva o nájme nebytových priestorov NUTRICENTRUM s.r.o.,
Nájomca: NUTRICENTRUM s.r.o., / Predmet: nebytové priestory na Jurigovom nám. 1/ Plnenie: 7 556,00 Eur ročne/Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
Zverejnenie dňa 7.1.2014
4.10.2017Zmluva o nájme nebytových priestorov v PB č. msP/17/00044 [PDF, 2,4 MB]
Zmluva č. MsP/17/00044 uzatvorená 2.10.2017 na dobu určitú do 31.12.2018 medzi prenajímateľom Mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice a nájomcom Hlavným mestom Slovenskej Republiky Bratislavou.
Predmetom je prenechanie nebytových priestorov nájomcovi pre potreby Mestskej polície Bratislava na Lotyšskej ulici.
Dojednané nájomné je vo výške 1 euro za rok.

Zverejnená: 4.10.2017.
29.6.2022Zmluva o nájme nehnuteľností č. 07 83 0412 22 00
Číslo zmluvy: 07 83 0412 22 00
Objednávateľ: Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB, Technická 4312/6, Bratislava 821 04
Dátum uzatvorenia: 24.06.2022
Cena: 1
Oddelenie majetkových vzťahov, referát nájmov majetku
14.9.2011Zmluva o nájme nehnuteľností č. 078306721100 [PDF, 963 kB]
Nájomca: spoločnosť C.E.N. s.r.o.so sídlom v Bratislave/ Predmet zmluvy: nebytový priestor - budova Starej tržnice/ Plnenie: 7 000,00 EUR/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnené dňa: 14.9.2011
11.2.2011Zmluva o nájme nehnuteľností č. 078309911000 [PDF, 2,3 MB]
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava/ Plnenie: 1 Eur/ročne/ Predmet zmluvy: Zriadenie a prevádzkovanie Senior klubu a centra pre mladých/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.2.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 63 64 -65- 66 67 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.