Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 58 59 60 61 -62- 63 64 65 66 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0367 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0367 17 00
Nájomca : by NATURE s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0368 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0368 17 00
Nájomca : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0369 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0369 17 00
Nájomca : Dagmar Jirmanová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0371 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0371 17 00
Nájomca : BIORAJ s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0372 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0372 17 00
Nájomca :Tigon Advisory s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0373 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0373 17 00
Nájomca : ATMR s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0374 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0374 17 00
Nájomca : 1. day
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0375 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0375 17 00
Nájomca : Jaroslav Minárik Unimédia
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0376 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0376 17 00
Nájomca : MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0377 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0377 17 00
Nájomca : Andrea Lidayová - AD FRUIT
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0378 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0378 17 00
Nájomca : Ľubomír Žolčák - ŽOLÍK
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0379 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0379 17 00
Nájomca : PLAČEK PREMIUM s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0380 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0380 17 00
Nájomca : ŠEVT, a.s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
7.8.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0380 20 00 č. BKIS 122-2020
Nájomca: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.08.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa. 07.08.2020
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0382 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0382 17 00
Nájomca : Delia potraviny, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0383 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0383 17 00
Nájomca : Lucia Petrášová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0384 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0384 17 00
Nájomca : BARTE group s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0385 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0385 17 00
Nájomca : IIF BAKERY, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0387 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0387 17 00
Nájomca : MARKO Shop s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0388 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0388 17 00
Nájomca : MARKO Shop s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
29.7.2021Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0388 21 00
nájom nebytových priestorov č. 1, 2 a 6 bývalej Lekárne U Salvatora, v stavbe so súpisným číslom 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej ulici č. 35 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
22.8.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0394 20 00
Nájomca: Metropolitný inštitút Bratislava

Dátum uzatvorenia: 19.08.2020
Dátum zverejnenia: 22.08.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
22.8.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0394 20 00
31.8.2021Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0434 21 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0434 21 00, ktorej predmetom je prenájom nebytového priestoru - samostatná podzemná parkovacia garáž, bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa v Bratislave na námestí Martina Benku, k. ú. Staré Mesto, ktorá je postavená v podzemí pozemku registra „C“ KN parc. č. 10211/1, ktorý bol GP č. 3105/2021 zameraný z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10211 a parc. č. 10215/2.
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
12.3.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0486 14 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0486 14 00 , nájomca: MOCCABESS s.r.o., sídlo: Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
Zverejnené dňa : 12.3.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 58 59 60 61 -62- 63 64 65 66 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.