Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 55 56 57 58 -59- 60 61 62 63 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
1.12.2016Zmluva o nájme č. 07 83 0908 16 00
Nájomca: Immocap Group, a.s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.11.2016
Účinnosť zmluvy: dňom písomného protokolárneho odovzdania Predmetu nájmu Nájomcovi v súlade s bodom 10.1 nájomnej zmluvy
Zverejnené dňa: 1.12.2016
25.10.2016Zmluva o nájme nebytového priestoru
Zmluva č. MAGTS1600232 uzatvorená medzi BVS a Hlavným mestom SR Bratislavy o prenájme priestoru vo Vodárenskom múzeu pre účely konferencie "Mestá a voda".
Dátum zverejnenia: 25.10.2016
Cena: 1 euro
9.11.2021Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0701 21 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0701 21 00, ktorej predmetom je prenájom garáže č. 7 vo výmere 18,1 m2 v k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 09.11.2021
Dátum účinnosti: 10.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0832 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0832 18 00
Nájomca : Eva Štvrtecká, Hany Meličkovej 11/C, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 29.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018
Dátum účinnosti: 30.11.2018
29.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0833 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0833 18 00
Nájomca : Rudolf Maroš, Hany Meličkovej 11/C, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 29.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018
Dátum účinnosti: 30.11.2018
5.4.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č.07 83 0175 17 00
Nájomca : Vendelín Strapáč, Jasovská 1, 851 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č.07 83 0175 17 00: 05.04.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 5.4.2017
5.4.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č.07 83 0177 17 00
Nájomca : Bc. Lukáš Borčin, Jamnického 12, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č.07 83 0177 17 00: 05.04.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 5.4.2017
5.4.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č.07 83 174 17 00
Nájomca : Peter Jurenka, Ľubovnianska 3157/16, 851 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č.07 83 174 17 00: 05.04.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 5.4.2017
5.4.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č.07 83 178 17 00
Nájomca : Eva Balšanová EVELIN, Tománková 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 178 17 00: 05.04.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 5.4.2017
10.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0538 15 00 [PDF, 61 kB]
Nájomca : MUDr. Tomáš Dallos, PhD. / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0538 15 00 : 10.11.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 10.11.2015
10.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0540 15 00
Nájomca : Monika Kromková / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0540 15 00 : 10.11.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 10.11.2015
10.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0541 15 00
Nájomca : Ing. Richard Odnoga / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0541 15 00 : 10.11.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 10.11.2015
10.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0547 15 00
Nájomca : Mgr. Lukáš Lukáč / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0547 15 00 : 10.11.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 10.11.2015
10.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0628 15 00
Nájomca : Ing. Lukáš Žemlička, PhD. / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0628 15 00 : 10.11.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 10.11.2015
12.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0641 15 00
Nájomca : Peter Nerád. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0641 15 00 : 11.11.2015. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 12.11.2015
10.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0642 15 00
Nájomca :MUDr. Vladimír Pener / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0642 15 00 : 10.11.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 10.11.2015
10.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0643 15 00
Nájomca : Mgr. Ivana Lorencovičová / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0643 15 00 : 10.11.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 10.11.2015
10.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0644 15 00
Nájomca : Jozef Neuschl / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0644 15 00 : 10.11.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 10.11.2015
10.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0645 15 00
Nájomca : Jozef Neuschl / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0645 15 00 : 10.11.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 10.11.2015
12.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0646 15 00
Nájomca : inventa Patentová a známková kancelária s. r. o. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0646 15 00 : 11.11.2015. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 12.11.2015
5.4.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0154 17 00
Nájomca : Jozef Blaško, Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0154 17 00: 05.04.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 5.4.2017
5.4.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0155 17 00
Nájomca : Mgr. Peter Drobka, Jurigovo nám. 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0155 17 00: 05.04.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejneniZverejnené dňa: 5.4.2017
5.4.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0158 17 00
Nájomca : Vladimír ševčovič, Jurigovo nám. 439/15, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0158 17 00: 05.04.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 5.4.2017
5.4.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0163 17 00
Nájomca : Mário Števurka, Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0163 17 00: 05.04.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 5.4.2017
11.4.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0176 17 00
Nájomca : Ing. Andrea Lašová, Pri kríži 9, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0176 17 00: 11.04.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 11.4.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 55 56 57 58 -59- 60 61 62 63 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.