Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 54 55 56 57 -58- 59 60 61 62 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
18.9.2019Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0580 19 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol. s r. o. , Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0580 19 00: 17.09.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenie: 18.09.2019
20.9.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0652 17 00
Nájomca : OZ Lukostrelecky klub Bratislava, Ľuda Zúbka 29, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0652 17 00: 20.9.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 20.09.2017
8.9.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0653 17 00
Nájomca : Ing. Miloš Soják, Majerníková 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0653 17 00: 7.9.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 08.09.2017
4.9.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0713 18 00
Nájomca : OZ Lukostrelecky klub Bratislava, Ľuda Zúbka 29, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.9.2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 14.9.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
27.9.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0714 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0714 18 00
Nájomca : Majerníkova 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0714 18 00: 27.9.2018
Dátum zverejnenia: 27.9.2018
Účinnosť zmluvy: 28.9.2018
17.10.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0744 17 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol. s r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0744 17 00: 16.10.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 17.10.2017
20.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0817 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0817 18 00
Nájomca : Atika Ondrašoviš, Hlaváčiková 28, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0817 18 00: 20.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0834 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0834 18 00
Nájomca : Petra Erbová, PhD.,Tománkova 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0834 18 00: 20.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.11.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0943 17 00
Nájomca : Peter Roman, Znievska 18, 851 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0943 17 00: 15.11.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
19.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 1033 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 1033 18 00
Nájomca : Peter Roman, Znievska 18, 851 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 19.11.2018
Dátum zverejnenia: 19.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 1050 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 1050 18 00
Nájomca : Tanečný klub „DANUBE“ Bratislava, Janotova 14, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 1050 18 00: 20.11.2018
Dátum zverejnenia: 20.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.11.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0825 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0825 18 00
Nájomca : Ing. Michal Ružbarský, Popradská 1, 080 01 Prešov
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového stojiska č.07 83 0825 18 00: 14.11.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.9.2016Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0533 16 00
Nájomca : OZ Lukostrelecký klub Bratislava, Ľuda Zúbka 29, 841 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0533 16 00: 16.09.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.9.2016
16.7.2018Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0534 18 00
Centrum voľného času KLOKAN, Pekníkova 2, 841 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0534 18 00: 13.7.2018
22.9.2016Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0556 16 00
Nájomca : Ing. Miloš Soják, Majerníkova 5, 841 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0556 16 00: 21.9.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.09.2016
12.10.2016Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0564 16 00
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0564 16 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol . s r. o. , Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0564 16 00: 10.10.2016
Zverejnené dňa: 12.10.2016
27.10.2016Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0652 16 00
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07 83 0652 16 00
Nájomca : Peter Roman, Moskovská 42, 974 11 Banská Bystrica
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0652 16 00: 26.10.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.10.2016
19.4.2018Zmluva o nájme nehnuteľností č.07 83 0281 18 00
Nájomca: Centrum voľného času, Štefánikova 35, 811 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 19.04.2018
Účinnosť zmluvy: 20.04.2018
25.7.2019Zmluva o nájme stavby č. 07 83 0481 19 00
Zmluva o nájme stavby č. 07 83 0481 19 00
Nájomca: GALILEO SCHOOL, s. r. o., Hradská 85, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme stavby č. 07 83 0481 19 00: 25.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
11.3.2015Zmluva o nájme č. 07 83 0069 15 00
Nájomca :Základná umelecká škola, Istrijská 22, 841 07 Bratislava. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme č. 07 83 0069 15 00: 11.3.2015. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 11.03.2015
2.5.2013Zmluva o nájme č. 07 83 0120 13 00
Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0120 13 00, nájomca Aster Systems, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 2.5.2013
18.6.2014Zmluva o nájme č. 07 83 0348 14 00
Nájomca : Základná umelecká škola, Podjavorinskej 9, 811 03 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 17.6.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 18.06. 2014
29.7.2014Zmluva o nájme č. 07 83 0412 14 00
Nájomca : GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská 85, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 29.7.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.7.2014
31.7.2014Zmluva o nájme č. 07 83 0419 14 00
Nájomca : Galek, s.r.o., Belinského 3, 851 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 31.7.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 31.07.2014
22.8.2012Zmluva o nájme č. 07 83 0449 12 00 [PDF, 1,2 MB]
Zmluva o nájme č. 07 83 0449 12 00 / Nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská 25, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2012
Zverejnené dňa: 22.8.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 54 55 56 57 -58- 59 60 61 62 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.