Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0807 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0807 18 00
Dodatok č. 07 83 0807 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0807 18 00
Nájomca : Ing. Ján Mackovič, Jablonové č. 259, 900 54 Jablonové
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0807 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0807 18 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.4.2019
23.9.2019Dodatok č. 07 83 0810 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0810 18 00
Nájomca : Mgr. Martina Kukayová, Alžbetin Dvor 677, 900 42 Miloslavov
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0810 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0810 18 00: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 23.09.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
13.11.2019Dodatok č. 07 83 0812 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0812 18 00
Nájomca : Mgr. Martina Kukayová, Alžbetin Dvor 677, 900 42 Miloslavov
Dátum uzatvorenia: 07.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.11.2019
19.3.2019Dodatok č. 07 83 0813 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0813 18 00
Dodatok č.07 83 0813 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0813 18 00
Nájomca: Andrea Čorba, Bilíkova č. 4, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0813 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0813 18 00: 18.03.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0815 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0815 18 00
Dodatok č. 07 83 0815 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0815 18 00
Nájomca: Janette Dallemulová, Jabloňová 1292/23, 900 42 Dunajská Lužná
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0815 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0815 18 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0817 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0817 18 00
Dodatok č. 07 83 0817 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0817 18 00
Nájomca : Atika Ondrašovič, Hlaváčiková 28, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0817 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0817 18 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.04.2019
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0820 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0820 18 00
Nájomca : Ing. Ján Mackovič, Jablonové č. 259, 900 54 Jablonové
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 08230 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0820 18 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.4.2019
9.7.2019Dodatok č. 07 83 0821 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0821 18 00
Dodatok č. 07 83 0821 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0821 18 00
Nájomca : RT port s. r. o., Rovinka 668, 900 41 Rovinka
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0821 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0821 18 00: 09.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0825 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0825 18 00
Dodatok č. 07 83 0825 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0825 18 00
Nájomca : Ing. Michal Ružbarský, Popradská 1, 080 01 Prešov
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0825 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0825 18 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.4.2019
15.3.2021Dodatok č. 07 83 0833 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže 07 83 0833 18 00
Nájomca: Rudolf Maroš, Hany Meličkovej 11/C, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0833 18 01: 10.03.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.03.2021
13.11.2015Dodatok č. 07 83 0864 06 01k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0864 06 00
Nájomca: DILIGENTIA R.C. / účinnosť dodatku: 14.11.2015
Dátum zverejnenia: 13.11.2015
7.6.2022Dodatok č. 07 83 0872 20 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0872 20 00
Predmetom dodatku je zmena prenajímateľa - vstup Metropolitného inštitútu Bratislavy do pozície prenajímateľa ku dňu účinnosti zverenia stavby so súpis. č. 1280 na Sedlárskej 2 v Bratislave do správy Metropolitného inštitútu Bratislavy, t.j. ku dňu 01.01.2022.
Číslo dodatku zmluvy: 07 83 0872 20 01
Objednávateľ: Patrícia Šimbochová SIPA, Bajzova 234/12, 821 08 Bratislava – Ružinov
Dátum uzatvorenia: 31. 5. 2022
Cena: 0.- eur
Referát nájmov majetku
17.10.2018DODATOK č. 07 83 0908 16 01 k Zmluve o nájme č. 07 83 0908 16 00
DODATOK č. 07 83 0908 16 01 k Zmluve o nájme č. 07 83 0908 16 00
Nájomca: Immocap Group, a.s.
Dátum uzatvorenia dodatku: 16.10.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
11.6.2019Dodatok č. 07 83 0908 16 02 k Zmluve o nájme č. 07 83 0908 16 00
Dodatok č. 07 83 0908 16 02 k Zmluve o nájme č. 07 83 0908 16 00
Nájomca: Immocap Podchod, s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 06.06.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.9.2016Dodatok č. 07 83 0914 04 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0914 04 01
Nájomca :MUDr. Rastislav Sysák, PhD., Bajzova 5312/10, 821 08 Bratislava. Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0914 04 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0914 04 01: 05.09.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 06.09.2016
30.8.2021Dodatok č. 07 83 0914 04 02
Dodatok č. 07 83 0914 01 02, ktorého predmetom je zmena osobného motorového vozidla nájomcu.
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
2.11.2020Dodatok č. 07 83 0937 10 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0937 10 00
Nájomca: Sedemnásť BAR s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 23.10.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.12.2020Dodatok č. 07 83 1124 08 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 1124 08 00
Nájomca: Spoločenstvo kresťanov Christiana
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 2.12.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.5.2015Dodatok č. 07 83 1125 05 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 1125 05 00
Nájomca :Emil Petráš / Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 1125 05 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 1125 05 00: 04.05.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.05.2015
26.4.2016Dodatok č. 07 83 1169 08 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 1169 08 01
Nájomca :Ing. Ivan Fischer, Záhradnícka 6, 811 08 Bratislava. Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 1169 08 01: 26.04.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 26.04.2016
26.9.2013Dodatok č. 07 86 0561 04 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 86 0561 04 00 [PDF, 27 kB]
ájomca : Jana Zenkayová, bytom. Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 86 0561 04 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.09.2013
12.12.2016Dodatok č. 07 88 0056 14 03 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 88 0056 14 00
Nájomca: x.media s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 09.12.2016
7.8.2020Dodatok č. 07 88 0225 13 01 k Nájomnej zmluve č. 07 88 0225 13 00
Nájomca: ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie
Dátum uzatvorenia dodatku 06.08.2020
Dátum zverejnenia: 7.8.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
31.5.2021Dodatok č. 07 88 0225 13 02 k Nájomnej zmluve č. 07 88 0225 13 00
Dodatok č. 07 88 0225 13 02 k Nájomnej zmluve č. 07 88 0225 13 00 uzavretej s nájomcom: ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie. Predmetom dodatku je odpustenie povinnosti nájomcu zrealizovať v roku 2021 investície do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79.891,11 Eur vrátane DPH.
Dátum uzatvorenia: 25.05.2021
Zverejnenie dňa: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Sekcia správy nehnuteľností
20.1.2021Dodatok č. 07 97 0231 6 04 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže 07 97 0231 6 00
Nájomca: Róbert Konigsbauer, Odborárske námestie 4, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 97 0231 6 04: 14.1.2021
Dátum Zverejnenia: 20.1.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.