Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 63 64 -65- 66 67 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
26.2.2019Dodatok č. 07 83 0299 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 0299 08 00
Nájomca : JUDr. Ľuboš Noskovič, Odborárske námestie č.6, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0299 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 0299 08 00: 22.02.2019
Dátum zverejnenia: 26.02.2019
Účinnosť zmluvy: 27.02.2019
13.11.2020Dodatok č. 07 83 0271 15 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0271 15 00
Nájomca : Tanečný klub „DANUBE“ Bratislava, sídlo: Janotova 14, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0271 15 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0271 15 00 : 11.11.2020
Dátum zverejnenia dodatku: 13.11.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
16.3.2011Dodatok č. 07 83 0271 08 04 k zmluve o nájme nebytového priestoru - garáže [PDF, 470 kB]
Nájomca: Ing. Elena Jačová/ Plnenie: 252 Eur ročne/Predmet dodatku: zámena garáže/ Dátum uzatvorenia: 23.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.3.2011
5.11.2019Dodatok č. 07 83 0267 08 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0267 08 00
Nájomca: Občianske združenie ULITA
Dátum uzatvorenia dodatku: 31.10.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 05.11.2019
28.6.2021Dodatok č. 07 83 0259 20 01 k Nájomnej zmluve č. 07 83 0259 20 00
Zabezpečenie dodávky služieb spojených s nájmom a úprava zálohových platieb za služby spojené s nájmom
Číslo dodatku zmluvy: 07 83 0259 20 01
Dátum uzatvorenia: 18.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.3.2021Dodatok č. 07 83 0258 20 00 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0258 20 00
Nájomca: Public image, spol. s s. r.o.
Dátum uzatvorenia Dodatku : 09.03.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.03.2021
14.11.2019Dodatok č. 07 83 0254 09 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0254 09 00
Nájomca : Peter Kovačík, Karola Adlera 22, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 14.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.2.2018Dodatok č. 07 83 0254 09 01
Dodatok č. 07 83 0254 09 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0254 09 00
Nájomca : Peter Kováčik, Karola Adlera 22, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0254 09 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0254 09 00: 02.02.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 02.02.2018
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0203 17 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0203 17 00
Dodatok č. 07 83 0203 17 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0203 17 00
Nájomca: Mgr. Zuzana Vojteková , Námestie Martina Benku 15, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0203 17 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0797 17 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.8.2017Dodatok č. 07 83 0203 17 01 Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0203 17 00
Nájomca : Mgr. Zuzana Vojteková, Nám. M. Benku 15 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0203 17 01 Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0203 17 00: 07.08.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 08.08.2017
29.6.2020Dodatok č. 07 83 0198 04 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0198 04 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Dátum uzatvorenia dodatku: 29.06.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0197 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0197 17 00
Dodatok č. 07 83 0197 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0197 17 00
Nájomca : Ing. Martin Mázik, Fraňa Krála 15, 811 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0197 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 01797 17 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.04.2019
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0195 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0195 17 00
Dodatok č. 07 83 0195 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0195 17 00
Nájomca: Ing. Jana Hvizdošová , Nerudova 9, 692 01 Mikulov, Česká republika
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0195 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0195 17 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0194 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0194 17 00
Dodatok č. 07 83 0194 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č. 07 83 0194 17 00
Nájomca : Ing. Natália Magdičová, Fraňa Krála 15, 811 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0194 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového státia č.07 83 01794 17 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.04.2019
21.9.2017Dodatok č. 07 83 0178 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0178 17 00
Nájomca : Tománkova 3460/5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0178 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garáže č.07 83 0178 17 00: 20.9.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 21.09.2017
2.12.2019Dodatok č. 07 83 0166 04 06 k Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00
Nájomca: Zemegula, s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku 28.11.2019
Dátum zverejnenia: 02.12.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.7.2016Dodatok č. 07 83 0166 04 05 k Zmluve o nájme č. 07 83 0166 04 00
Nájomca: Zemegula, s.r.o. / Dátum uzatvorenia dodatku: 8.7.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 08.07.2016
15.6.2017Dodatok č. 07 83 0163 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 016
Nájomca : Mario Števurka, Jurigovo nám. 1, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0163 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0163 17 00: 14.06.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
9.7.2019Dodatok č. 07 83 0163 14 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0163 14 00
Dodatok č. 07 83 0163 14 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0163 14 00
Nájomca: Nadácia Horský park
Dátum uzatvorenia dodatku: 08.07.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.6.2017Dodatok č. 07 83 0158 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0158 17 00
Nájomca : Vladimír Ševčovič, Jurigovo nám. 439/ 15, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0158 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0158 17 00: 14.06.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
15.6.2017Dodatok č. 07 83 0155 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0155 17 00
Nájomca : Mgr. Peter Drobka, Jurigovo nám. 5, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0155 17 01k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0155 17 00: 14.06.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
15.6.2017Dodatok č. 07 83 0154 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0154 17 00
Nájomca : Jozef Blaško, Jurigovo nám. 1, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0154 17 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č.07 83 0154 17 00: 14.06.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 15.06.2017
14.7.2021Dodatok č. 07 83 0133 06 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0133 06 00
Úprava podmienok nájmu pri vykonaní zmeny na predmete nájmu, pri vzniku havárie a pri skončení nájmu.
Dátum uzatvorenia: 13.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie nájmov majetku
3.5.2018DODATOK č. 07 83 0133 06 02 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 07 83 0133 06 00
Nájomca: KATO s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 10.05.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 11.05.2018
27.3.2017Dodatok č. 07 83 0125 13 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0125 13 00
Nájomca :Lucia Farkašovská, Bajzova 10, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0125 13 01: 27.03.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.3.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 63 64 -65- 66 67 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.