Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 -63- 64 65 66 67 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0820 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0820 18 00
Nájomca : Ing. Ján Mackovič, Jablonové č. 259, 900 54 Jablonové
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 08230 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0820 18 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.4.2019
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0817 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0817 18 00
Dodatok č. 07 83 0817 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0817 18 00
Nájomca : Atika Ondrašovič, Hlaváčiková 28, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0817 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0817 18 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.04.2019
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0815 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0815 18 00
Dodatok č. 07 83 0815 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0815 18 00
Nájomca: Janette Dallemulová, Jabloňová 1292/23, 900 42 Dunajská Lužná
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0815 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0815 18 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.3.2019Dodatok č. 07 83 0813 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0813 18 00
Dodatok č.07 83 0813 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0813 18 00
Nájomca: Andrea Čorba, Bilíkova č. 4, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0813 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0813 18 00: 18.03.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
13.11.2019Dodatok č. 07 83 0812 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0812 18 00
Nájomca : Mgr. Martina Kukayová, Alžbetin Dvor 677, 900 42 Miloslavov
Dátum uzatvorenia: 07.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.11.2019
23.9.2019Dodatok č. 07 83 0810 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0810 18 00
Nájomca : Mgr. Martina Kukayová, Alžbetin Dvor 677, 900 42 Miloslavov
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0810 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0810 18 00: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 23.09.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.4.2019Dodatok č. 07 83 0807 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0807 18 00
Dodatok č. 07 83 0807 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0807 18 00
Nájomca : Ing. Ján Mackovič, Jablonové č. 259, 900 54 Jablonové
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0807 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0807 18 00: 15.04.2019
Účinnosť zmluvy: 16.4.2019
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0801 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0801 18 00
Dodatok č. 07 83 0801 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0801 18 00
Nájomca: Ing. Ľubomír Chovan, Slatinská 22, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0801 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0801 18 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.4.2019Dodatok č. 07 83 0795 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0795 18 00
Dodatok č. 07 83 0795 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0795 18 00
Nájomca: Macula poisťovacie služby s. r. o., Námestie Martina Benku 14, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0795 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č. 07 83 0795 18 00: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.12.2020Dodatok č. 07 83 0785 11 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0785 11 00
Nájomca: Spoločenstvo kresťanov Christiana
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 2.12.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.12.2020Dodatok č. 07 83 0784 11 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0784 11 00
Nájomca: Spoločenstvo kresťanov Christiana
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 2.12.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.6.2022Dodatok č. 07 83 0721 15 04 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
Predmetom dodatku je zmena prenajímateľa - vstup Metropolitného inštitútu Bratislavy do pozície prenajímateľa ku dňu účinnosti zverenia stavby so súpis. č. 1280 na Sedlárskej 2 v Bratislave do správy Metropolitného inštitútu Bratislavy, t.j. ku dňu 01.01.2022.
Číslo dodatku zmluvy: 07 83 0721 15 04
Objednávateľ: Grif Pharma s.r.o., Štefánikova 279/24, Ivanka pri Dunaji 900 28
Dátum uzatvorenia: 31. 5. 2022
Cena: 0.- eur
Referát nájmov majetku
8.9.2016Dodatok č. 07 83 0721 15 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
Nájomca: Grif Pharma s.r.o. / Dátum uzatvorenia dodatku: 8.9.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 8.9.2016
8.9.2016Dodatok č. 07 83 0721 15 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
3.5.2016Dodatok č. 07 83 0721 15 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
Nájomca: Grif Pharma s.r.o. / Dátum uzatvorenia dodatku: 3.5.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 3.5.2016
7.3.2016Dodatok č. 07 83 0721 15 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
Nájomca: Grif Pharma s.r.o. / Dátum uzatvorenia dodatku: 07.03.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 7.3.2016
16.10.2018Dodatok č. 07 83 0713 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.07 83 0713 18 00
Dodatok č. 07 83 0713 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.07 83 0713 18 00
Nájomca : OZ Lukostrelecký klub Bratislava, Ľuda Zúbka 29, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0713 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.07 83 0713 18 00: 16.10.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
25.10.2016Dodatok č. 07 83 0710 07 02 k zmluve o nájme č.07 83 0710 07 00
Nájomca : Spojená škola Svätej rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0710 07 02 : 25.10.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Datum zverejnenia : 25.10.2016
25.10.2016Dodatok č. 07 83 0706 07 03 k zmluve o nájme č.07 83 0706 07 00
Nájomca : Spojená škola Svätej rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0706 07 03 : 25.10.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Datum zverejnenia : 25.10.2016
23.11.2020Dodatok č. 07 83 0685 05 07 k Zmluve o nájme č. 07 83 0685 05 00
Nájomca : Súkromná bulharská základná škola, Záporožská č. 8, Bratislava a Súkromné bulharské gymnázium Christa Boteva, Záporožská č. 8,Bratislava
so sídlom: Záporožská č.8, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 18.11.2020
Dátum zverejnenia dodatku: 23.11.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
27.1.2017Dodatok č. 07 83 0685 05 06 k Zmluve o nájme č.07 83 0685 05 00
Nájomca : Súkromná bulharská základná škola, Záporožská 8, Bratislava a súkromné bulharské gymnázium Christa Boteva, Záporožská č. 8, Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0685 05 06 k Zmluve o nájme č.07 83 0685 05 00: 27.1.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.1.2017
7.7.2014Dodatok č. 07 83 0685 05 05 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0685 05 00
Dodatok č. 07 83 0685 05 05 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0685 05 00, nájomca: Bulharská základná škola a gymnázium Christa Boteva,Záporožská 8, 851 01 Bratislava podpísaný 07.07.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
25.5.2018Dodatok č. 07 83 0670 07 08 k zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00
Nájomca : FC Petržalka akadémia, o. z., M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0670 07 08 k zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00: 24.05.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 25.05.2018
11.3.2016Dodatok č. 07 83 0670 07 07 k Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00
Nájomca :FC Petržalka akadémia, Pekárska 11, 917 01 Trnava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0670 07 07: 10.03.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.03.2016
11.3.2016Dodatok č. 07 83 0670 07 06 k zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00
Nájomca :FC Petržalka akadémia, Pekárska 11, 917 01 Trnava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0670 07 06: 10.03.2016
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.03.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 -63- 64 65 66 67 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.