Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 57 58 59 60 -61- 62 63 64 65 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
11.5.2011Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 07 83 0992 10 00 [PDF, 176 kB]
Nájomca : DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia/Dátum uzatvorenia dodatku : 11.5.2011/Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 11.5.2011
18.3.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078304811000 [PDF, 62 kB]
Nájomca: Lepší svet, 851 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 12.01.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.3.2011
24.5.2012Dodatok č. 1 k zmluve č. 39/NP/2006
Uvedená zmluva sa týka nájmu nebytového priestoru, kde Hlavné mesto SR je nájomcom nebytového priestoru a Stavebné bytové družstvo Bratislava II. je prenajímateľom nebytového priestoru. Dodatok č. 1 rieši zvýšenie nájomného za nebytový priestor a úpravu zálohových platieb za služby.
Zverejnené dňa: 24.5.2012
25.6.2014Dodatok č. 1 (07 88 0056 14 01) k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 88 0056 14 00
Dodatok č. 1 (07 88 0056 14 01) k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 88 0056 14 00 , nájomca: x.media spoločnosť s ručením obmedzeným, podpísaný 19.06.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 25.06.2014
4.12.2013Dodatok č. 1 (07 83 0487 13 01) k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0487 13 00
Dodatok č. 1 (07 83 0487 13 01) k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0487 13 00, nájomca 313, s.r.o., podpísaná 03.12.2013, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnená: 4.12.2013
20.12.2011Dodatok č. 088816480203 k nájomnej zmluve č. 088816480200 [PDF, 622 kB]
Nájomca: Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, IČO: 151 866 /Predmet nájmu: nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto/ Dátum uzatvorenia dodatku 20.12.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.12.2011
20.12.2011Dodatok č. 088308740503 k nájomnej zmluve č. 088308740500 [PDF, 607 kB]
Nájomca: Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, IČO: 151 866 /Predmet nájmu: nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka/ Dátum uzatvorenia dodatku 20.12.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.12.2011
19.9.2016Dodatok č. 08 83 0864 06 02 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 08 83 0864 06 00
Nájomca: TERNO real estate s.r.o. / Dátum uzatvorenia dodatku: 14.9.2016 / Účinnosť dodaNájomca: TERNO real estate s.r.o.
Zverejnené dňa: 19.9.2016
26.7.2021Dodatok č. 08 83 0784 11 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00
Dodatok č. 07 83 1124 08 03 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 uzavretej dňa 05.03.2009 medzi hlavným mestom SR Bratislava ako prenajímateľom a SPOLOČENSTVO KRESŤANOV CHRISTIANA ako nájomcom, ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru vo výmere 70,13 m2 nachádzajúcich sa v stavbe so súpis. č. 1183 na pozemku parc. č. 2879 na Bagarovej 20, v Bratislave, k. ú. Dúbravka, zapísanej na LV č. 847. Predmetom dodatku je rozšírenie účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v znení dodatkov o kaviareň s komunitným zameraním, a o súhlas s podnájmom tretej osobe za účelom prevádzkovania kaviarne s komunitným zameraním na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka.

Dátum uzatvorenia: 23.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
6.7.2021Dodatok č. 08 83 0340 14 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 08 83 0340 14 00
úprava podmienok nájmu pri vykonaní zmeny na predmete nájmu, pri vzniku havárie a pri skončení nájmu.
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
5.12.2011Dodatok č. 078311260501 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 44 kB]
Nájomca: Július Janíčko, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 05.12.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.12.2011
17.10.2011Dodatok č. 078310990802 k zmluve o nájme [PDF, 33 kB]
Nájomca: Emanuel Szomogiyi - ARES TRADE/ predmet zmluvy: nebytový priestor na Jurigovom nám. č. 1/ Plnenie: 4.702,75 EUR ročne/ Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia/
Zverejnený dňa: 17.10.2011
10.6.2011Dodatok č. 078310290701 [PDF, 44 kB]
Nájomca: Jana Kováčiková, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku 08. 06. 2011
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10. 06. 2011
3.10.2011Dodatok č. 078308050501 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 44 kB]
Nájomca: Ladislav Babik, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 03.10.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.10.2011
25.10.2012Dodatok č. 078306700704 k zmluve o nájme č. 078306700700 [PDF, 70 kB]
Nájomca: Telovýchovná jednota Polygraf Venglošova akadémia, Pri Seči 1, 851 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku: 22.10.2012/ účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
9.11.2017Dodatok č. 078306450401 k Zmluve č. 078306450400
Nájomca: Občianske združenie Prima
Dátum uzatvorenia dodatku: 08.11.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
8.9.2011Dodatok č. 078306380701 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 44 kB]
Nájomca: Ing. Jozef Adamkov, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 07.09.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2011
28.3.2014Dodatok č. 07-83-0566-12-01
Dodatok č. 07-83-0566-12-01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07-83-0566-12-00, nájomca: JOVIMAX real s.r.o., sídlo: Pri trati 25a,821 06 Bratislava, IČO: 36 765 988 podpísaná dňa 26.03.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 28.3.2014
22.12.2011Dodatok č. 078305581001 k zmluve o nájme č. 078305581000 [PDF, 31 kB]
Nájomca: Základná umelecká škola sv. Cecílie,821 03 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku 20.12.2011 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.12.2011
12.8.2011Dodatok č. 078304770701 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 43 kB]
Nájomca: Marián Sýkora, 821 09 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 12.08.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 12.08.2011
19.3.2012Dodatok č. 078304750701 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 128 kB]
Nájomca: RNDr. Agnesa Dallosová, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 16.03.2012/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.3.2012
30.12.2011Dodatok č. 078303620603k zmluve o nájme č. 078303620600 [PDF, 35 kB]
Nájomca: Krajské riaditeľstvo policajného zboru,812 28 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku: 29.12.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.12.2011
14.10.2011Dodatok č. 078303620602 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 36 kB]
Nájomca: Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, 851 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 13.10.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 14.10.2011
10.10.2013Dodatok č. 078303240701 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0324 07 00
Nájomca : Prof. Doc. RNDr. Ján Filo, CSc. / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 10.10.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.10.2013
13.12.2017Dodatok č. 078303161701 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 078303161700
Nájomca: ALEDA BAGS, s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 13.12.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.12.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 57 58 59 60 -61- 62 63 64 65 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.