Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 56 57 58 59 -60- 61 62 63 64 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
1.6.2012Dodatok k zmluve o nájme č. 078310770500 [PDF, 61 kB]
Nájomca: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, 811 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 28.05.2012/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 1.6.2012
15.5.2012Dodatok k zmluve o nájme č. 078305680400 [PDF, 65 kB]
Nájomca: Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, 841 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 15.05.2012/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.5.2012
18.7.2012Dodatok k nájomnej zmluvy č. 098306980703 [PDF, 33 kB]
Nájomca: Rehola menších bratov konventuálov - minoritov, 841 04 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku: 16.07.2012/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.7.2012
5.12.2012Dodatok k nájomnej zmluve č. 078308050500 [PDF, 33 kB]
/Nájomca: Ladislav Babik, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 05.12.2012/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 05.12.2012
5.12.2012Dodatok k nájomnej zmluve č. 078301260700 [PDF, 45 kB]
/Nájomca: Ing. Gejza Macháček, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 05.12.2012/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejneé dňa: 05.12.2012
3.10.2017Dodatok č.1k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0061 12 01
Nájomca: Múzeum mesta Bratislavy
Dátum uzatvorenia dodatku: 03.10.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
28.11.2018Dodatok č.07 83 1022 05 00
Dodatok č.07 83 1022 05 00
Nájomca: Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, 841 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 28.11.2018
Dátum zverejnenia: 28.11.2018
Dátum účinnosti: 29.11.2018
19.3.2019Dodatok č.07 83 0831 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0831 18 00
Dodatok č.07 83 0831 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0831 18 00
Nájomca: EuroPlus Consulting @ Management s. r. o. , Námestie Martina Benku 6, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0831 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0831 18 00: 18.03.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.3.2019Dodatok č.07 83 0802 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0802 18 00
Dodatok č.07 83 0802 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0802 18 00
Nájomca: TESAR s. r. o. , Námestie Martina Benku 14, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č.07 83 0802 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0802 18 00: 18.03.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.3.2019Dodatok č.07 83 0799 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0799 18 00
Dodatok č.07 83 0799 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0799 18 00
Nájomca: EuroPlus Consulting @ Management s. r. o. , Námestie Martina Benku 6, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 83 0799 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0799 18 00: 18.03.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.3.2019Dodatok č.07 83 0797 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0797 18 00
Dodatok č.07 83 0797 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0797 18 00
Nájomca: TESAR s. r. o. , Námestie Martina Benku 14, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dodatku č.07 83 0797 18 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru – garážového stojiska č.07 83 0797 18 00: 18.03.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
12.4.2017Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7-87-02-94
Nájomca: Katolícka jednota Slovenska, pobočka Bratislava-Dúbravka
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.04.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
16.7.2021Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 120/2006 [PDF, 1,2 MB]
Dodatok č. 3 K Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 120/2006 zo dňa 09.03.2006 v znení neskorších dodatkov číslo 1 zo dňa 07.10.2008 a číslo 2 zo dňa 07.01.2009 uzatvorená medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava - Nové mesto a nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: nebytové priestory v Bratislave, Hálková 11.
Cena: 1 € za celý prdmet nájmu.
Dátum zverejnenia: 16.07.2021.
11.5.2011Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 07 83 1028 05 00 [PDF, 32 kB]
Nájomca : Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotnézaopatrenie ľudí bez domova v SR/Dátum uzatvorenia dodatku : 11.5.2011/Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 11.5.2011
16.3.2017dodatok č. 2 medzi Stavebným bytovým družstvom Bratislava II. a Hlavným mestom SR BA
predmetom nájmu je prenájom nebytového priestoru
dodatok č. 2 rieši zvýšenie nájomného z dôvodu zvýšenia dane z nehnuteľnosti
Zverejené dňa: 16.3.2017
4.12.2014Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0038 04 00
Nájomca : Soňa Danajková, Bratislava. Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 03.12.2014. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 04.12.2014
30.8.2013Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0512 04 00
Nájomca : iventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 27.8.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.08.2013
27.2.2014Dodatok č. 2 k zmluve č. 249402610800 o nájme zo dňa 15.7.2008
Uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Západoslovenská distribučná, a.s. Predmet nájmu - kolektor v k.ú. Nivy a kolektorová časť mostu Apollo. Účel nájmu - uloženie káblov.
Dátum zverejnenia: 26.02.2014
5.8.2014Dodatok č. 2 (07 83 0487 13 02) k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0487 13 00
Dodatok č. 2 (07 83 0487 13 02) k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0487 13 00, nájomca: 313, s.r.o., podpísaný 04.08.2014, zverejnený 05,08,2014, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnený dňa: 05.08.2014
16.10.2017Dodatok č. 1k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0523 12 00
Nájomca: DONET, s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.10.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 16.10. 2017
19.7.2011Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0001 11 00 [PDF, 28 kB]
Nájomca: EKOPALETA, spol. s r.o./Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0001 11 00, nájom nebytových priestorov v objekte Mýtneho domčeka v Bratislave, k. ú. Petržalka/Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia/
Zverejnené dňa 19.7.2011
22.4.2013Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 249402610800 zo dňa 15.7.2008
Predmetom dodatku je rozšírenie nájmu o kolektor, ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves - Hlaváčikova u.
Zverejnené dňa: 22.4.2013
17.8.2011Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 078310830700 [PDF, 32 kB]
Nájomca: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, 820 04 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 17.08.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 17.08.2011
13.7.2011Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 078305220900 [PDF, 43 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 078305220900 / Nájomca: BARAN PROJEKT s.r.o., Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku 13.07.2011 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 13.07.2011
4.3.2014Dodatok č. 1 k ZMLUVE O NÁJME č. 07 83 0998 04 00
Nájomca: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko/ Predmet: nájom nebytových priestorov v dostavbe Kostola Klarisiek/ Plnenie: 48,00 Eur ročne/ Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku/
Zverejnenie: dňa 4.3.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 56 57 58 59 -60- 61 62 63 64 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.