Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 55 56 57 58 -59- 60 61 62 63 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
17.2.2015Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0061 93 00
Nájomca : Bc. Maroš Trnovec, Bratislava Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia: 16.2.2015. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 17.2.2015
3.10.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0005 05 00 [PDF, 25 kB]
Nájomca : RNDr. Jarmila Mináriková, Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia : 26.9.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 03.10.2013
5.11.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0555 07 00
Nájomca : Ing. Mária Pavlisová, / Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia : 10.10.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 05.11.2013
30.8.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0057 04 00
Nájomca : Dagmar Čechvalová, / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 27.8.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.08.2013
23.9.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 86 0234 93 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže
č. 07 86 0234 93 00
Nájomca : Štefan Horinek, bytom
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže: 20.9.2013
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 23.09.2013
2.9.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 86 0061 93 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáž č. 07 86 0061 93 00, Nájomca : PhDr. Ján Hric, CSc. Dátum uzatvorenia dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže:30.8.2013 Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia:02.09.2013
29.5.2012Dohoda o ukončení nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0133 08 00 [PDF, 28 kB]
Nájomca: STAROMEŠŤAN, s.r.o./ Predmet: Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078301330800 - Ventúrska 4/ Dátum účinnosti dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 29.5.2012
16.5.2014Dohoda o ukončení nájmu vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0328 06 00
Dohoda o ukončení nájmu vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0328 06 00 , nájomca: COMODITÁ, s.r.o. , sídlo: Cintorínska 3/a, 811 08 Bratislava, podpísaná dňa 15.5.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 16.5.2014
15.6.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme 07 83 0196 08 00 [PDF, 27 kB]
Nájomca: Múzeum mesta Bratislavy/Predmet dohody: ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte na Židovskej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ktoré boli prenajaté Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0117 08 00/Dátum účinnosti dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.6.2011
9.3.2012Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 27 kB]
Nájomca: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko/ Predmet: Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078309970400 - Uršulínska 11/
Dátum účinnosti dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa 9.3.2012
10.7.2015Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0015 08 00
Nájomca : Ing. Viktor Roško / Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0015 08 00 : 10.07.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.7.2015
31.3.2016Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č. 07 83 0181 13 00
Nájomca : Šanca pre nechcených sídlo: Jadranská 34, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č. 07 83 0181 13 00 : 30.03.2016 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 31.03.2016
12.5.2014Dohoda o ukonceni Zmluvy o najme nebytoveho priestoru,- garazoveho statia c. 07 83 0853 04 00
Nájomca: Eva Vlčková / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 23.04. 2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.05.2014
19.12.2013Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme č. 07-83-0681-06-00
Nájomca : Športový klub polície Bratislava, ul. M.Sch.-Trnavského 2/a, 844 46 Bratislava Dátum uzatvorenia Dohody o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme č. 07-83-0681-06-00 : 18.12.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
23.9.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých Zmluvou o nájme nehnuteľností
Nájomca: OSVETLENIE, s.r.o. Dátum uzatvorenia dohody: 22.9.2016. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 23.09.2016
25.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0421 14 00
Nájomca: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dátum uzatvorenia dohody: 25.10.2016
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Datum zverejnenia : 25.10.2016
18.1.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0682 03 00 v znení Dodatku č. 01
Nájomca: Slovenská pošta, a.s. / Dátum uzatvorenia dohody: 18.01.2016 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené: 18.01.2016
14.5.2018DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0470 09 00
Nájomca: Mgr. Róbert Valovič
Dátum uzatvorenia dohody: 15.05.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 15.05.2018
19.4.2018DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0374 17 00
DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0374 17 00
Nájomca: 1.day s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 19.04.2018
Dátum zverejnenia dohody: 19.04.2018
Účinnosť dohody: 20.04.2018
16.3.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 1191 08 00 v znení dodatkov č.1-2
Nájomca: Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii
Dátum uzatvorenia dohody: 16.03.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
9.3.2012Dohoda o ukončení nájmu [PDF, 27 kB]
Nájomca: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko/ Predmet: Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078309950400 - Klobučnícka 2/
Dátum účinnosti dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 9.3.2012
2.1.2012Dodatok088309351001 k zmluve o nájme č. 088309351000 [PDF, 30 kB]
Nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o.,
821 07 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku: 30.12.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.1.2012
2.11.2012Dodatok k zmluve o podnájme [PDF, 302 kB]
Nájomca: BILLA, s.r.o. / Dátum podpisu: 31.10.2012
Zverejnené dňa: 2.11.2012
3.10.2012Dodatok k zmluve o nájme s Letiskom M.R. Štefánika [PDF, 4,8 MB]
Dodatok k zmluve o nájme s Letiskom M.R. Štefánika / Podpísaná: 02.10.2012
Zverejnené dňa: 3.10.2012
15.4.2013Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 078308980700
Nájomca: Mgr. Karol Pecze, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 12.04.2013/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.4.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 55 56 57 58 -59- 60 61 62 63 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.