Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 68  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
13.1.2011EKOPALETA, spol. s r.o. [PDF, 1,1 MB]
Číslo zmluvy: 078300011100/ Nájomca: EKOPALETA, spol. s r.o., Narcisová 50, 821 01 Bratislava/ Názov zmluvy: zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078300011100/ Plnenie 17234,00 Eur ročne/ Dátum uzatvorenia zmluvy 12.01.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.1.2011
13.1.2011Sanatórium AT, s.r.o. [PDF, 1,4 MB]
Číslo zmluvy: 07830951000/ Nájomca: Sanatórium AT, s.r.o, Osuského 10, 851 03 Bratislava/ Názov zmluvy: zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078309951000/ Plnenie 2172,00 Eur ročne/ Dátum uzatvorenia zmluvy 12.01.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.1.2011
8.2.2011Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov [PDF, 70 kB]
Číslo zmluvy: 078300591100/0099. Budúci nájomca: Karloveský športový klub, Karloveská 3, 841 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy 08.02.2011. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.2.2011
10.2.2011Zmluva o nájme nehnuteľností č. 078309921000 [PDF, 1,7 MB]
Nájomca: Depaul Slovensko, n.o., Kapitulská 18, 814 14 Bratislava/ Plnenie: 1 Eur ročne/ Predmet zmluvy: Prevádzkovanie útulku a nocľahárne sv. Vincenta de Paul/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 9.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.2.2011
11.2.2011Zmluva o nájme nehnuteľností č. 078309911000 [PDF, 2,3 MB]
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava/ Plnenie: 1 Eur/ročne/ Predmet zmluvy: Zriadenie a prevádzkovanie Senior klubu a centra pre mladých/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 10.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.2.2011
16.3.2011Dodatok č. 07 83 0271 08 04 k zmluve o nájme nebytového priestoru - garáže [PDF, 470 kB]
Nájomca: Ing. Elena Jačová/ Plnenie: 252 Eur ročne/Predmet dodatku: zámena garáže/ Dátum uzatvorenia: 23.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.3.2011
16.3.2011Dodatok č. 07 83 0308 08 05 k zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia [PDF, 202 kB]
Nájomca: Ing. Igor Chmel/ Predmet dodatku: zámena garážového státia/Dátum uzatvorenia dodatku: 23.2.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 16.3.2011
18.3.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078304811000 [PDF, 62 kB]
Nájomca: Lepší svet, 851 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 12.01.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.3.2011
11.4.2011Nájomná zmluva nebytového priestoru - garážového státia č. 078300751100 [PDF, 56 kB]
Nájomca: Alexandra Milanová, 811 07 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 08.04.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zložka dokumentov: Prenájom nebytových priestorov - garážové státie
Zverejnené dňa: 11.04.2011
18.4.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078302721100 [PDF, 41 kB]
Nájomca: Ing. Štefan Šalát, 811 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 18.04.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.04.2011
19.4.2011Zmluva č. 078300541100 [PDF, 937 kB]
Nájomca : J&B, spol. s r.o. /Plnenie : 3 045,13 Eur/Dátum uzatvorenia zmluvy : 19.4.2011/ Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 19.04.2011
11.5.2011Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 07 83 1028 05 00 [PDF, 32 kB]
Nájomca : Domov pre každého, občianske združenie na podporu a hmotnézaopatrenie ľudí bez domova v SR/Dátum uzatvorenia dodatku : 11.5.2011/Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 11.5.2011
11.5.2011Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 07 83 0992 10 00 [PDF, 176 kB]
Nájomca : DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia/Dátum uzatvorenia dodatku : 11.5.2011/Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia/
Zverejnené dňa: 11.5.2011
6.6.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078303951100 [PDF, 43 kB]
Nájomca: GAUDEAMUS, s.r.o., 841 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 06.06.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 06.06.2011
10.6.2011Dodatok č. 078310290701 [PDF, 44 kB]
Nájomca: Jana Kováčiková, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku 08. 06. 2011
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10. 06. 2011
15.6.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme 07 83 0196 08 00 [PDF, 27 kB]
Nájomca: Múzeum mesta Bratislavy/Predmet dohody: ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte na Židovskej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ktoré boli prenajaté Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0117 08 00/Dátum účinnosti dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 15.6.2011
1.7.2011Zmluva o nájme nebytového priestoru 07 83 0561 11 00 [PDF, 304 kB]
Nájomca: Divadlo Aréna/Predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov na Kočánkovej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa: 01.07.2011
1.7.2011Zmluva o nájme nebytového priestoru-garážového státia č. 07 83 0455 11 00 [PDF, 55 kB]
Nájomca: Lepší svet, nezisková organizácia/Predmet zmluvy:nájom nebytových priestorov na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves/Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa: 01.07.2011
1.7.2011Dodatok 07 83 0481 10 00 [PDF, 51 kB]
Nájomca: Lepší svet, nezisková organizácia/Predmet dodatku: rozšírenie predmetu nájmu na Jurigovom nám. č. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves/Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku/
Zverejnené dňa: 01.07.2011
6.7.2011Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 078305781100 [PDF, 53 kB]
Nájomca : Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí/ Predmet zmluvy : nebytový priestor - budova Starej tržnice/Plnenie : 1.300,-Eur/deň/Dátum účinnosti zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnené dňa: 06.07.2011
13.7.2011Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 078305220900 [PDF, 43 kB]
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 078305220900 / Nájomca: BARAN PROJEKT s.r.o., Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku 13.07.2011 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 13.07.2011
19.7.2011Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0001 11 00 [PDF, 28 kB]
Nájomca: EKOPALETA, spol. s r.o./Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0001 11 00, nájom nebytových priestorov v objekte Mýtneho domčeka v Bratislave, k. ú. Petržalka/Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia/
Zverejnené dňa 19.7.2011
25.7.2011Prenájom nebytových priestorov – budova Starej radnice [PDF, 55 kB]
Viva Musica! agency s.r.o./ Predmet zmluvy: nebytový priestor - budova Starej tržnice/ Plnenie: 1,00 EURO/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnené dňa: 25.7.2011
12.8.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 098306341100 [PDF, 43 kB]
Nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o., 821 07 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 12.08.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 12.08.2011
12.8.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 098306321100 [PDF, 41 kB]
Nájomca: Ing.Miloš Soják, 841 05 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 11.08.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 12.08.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.