Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 63 64 65 -66- 67 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.12.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307691100 [PDF, 45 kB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307691100/Nájomca: Centrum voľného času Klokan, 841 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 28.11.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 9.12.2011
9.12.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307681100 [PDF, 45 kB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307681100/Nájomca: Centrum voľného času Klokan, 841 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 28.11.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 9.12.2011
9.12.2011St trz Slovak Skate 078310181100 [PDF, 54 kB]
Nájomca: SLOVAK-SKATE, občianske združenie/ Predmet nájmu: budova Starej tržnice/ Plnenie 1,00 EURO/ Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa: 9.12.2011
8.12.2011Ursulinska PHCgaraze 078310021100 [PDF, 58 kB]
Nájomca: PHC Garáže s.r.o./ Predmet zmluvy: podzemné garáže na Uršulínskej ul./ Plnenie 8.000,00 EUR/Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 8.12.2011
8.12.2011Str trz Bra sam kraj 078310011100 [PDF, 62 kB]
Nájomca: Bratislavský samosprávny kraj / Predmet zmluvy: nebytový priestor - budova Starej tržnice/ Plnenie: 1,00 EUR/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 8.12.2011
7.12.2011St trz Go Go Slovakia 078310121100 [PDF, 53 kB]
Nájomca: Go Go Slovakia s.r.o. / Predmet nájmu: budova Starej tržnice / Plnenie: 6.600,00 EUR /Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 7.12.2011
5.12.2011Dodatok č. 078311260501 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 44 kB]
Nájomca: Július Janíčko, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 05.12.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 5.12.2011
30.11.2011Sedl 4 Lederer D6 [PDF, 32 kB]
Nájomca: akad. mal. Iveta Ledererová LEDERER, nástupca LEDERER s.r.o./ predmet zmluvy: nájom nebytového priestoru na Sedlárskej 4/ plnenie 48.795,06 EUR ročne/ Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia/
Zverejnené dňa: 30.11.2011
28.11.2011Nájomná zmluva nebytového priestoru 078308441100 [PDF, 73 kB]
Nájomca: PhDr. Jana Pavlíková, 841 05 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy 21.11.2011/ Účinnosť nájomnej zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 28.11.2011
23.11.2011Zmluva č. 249406811100 o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektoru [PDF, 586 kB]
Prevádzkovateľ - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je vlastníkom kolektoru, ktorý sa nachádza v Bratislave v k.ú. Karlova Ves - Dlhé Diely II.stavba - Pribišova ul., v ktorom má správca - Guido Paradiso PIZZERIA PARADISO uložené inžinierske siete - prípojku studenej vody. Celkové ročné nájomné za prenájom 5,616 m[3] veľkého záberu kolektoru je 78,63 €. Zmluva nadobudla platnosť dňa 23.11.2011 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
Dátum zverejnenia:23.11.2011
22.11.2011St trz DDMC
Nájomca: D.D.M.C./ Predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov v Starej tržnici/ Plnenie: 13.200,00 EUR/ Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa 22.11.2011
15.11.2011St trz Medzinar klub zien 078309051100 [PDF, 54 kB]
Nájomca: Medzinárodný klub žien v Bratislave/ predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov v Starej tržnici/ Plnenie 1,00 EURO/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa 15.11.2011
8.11.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307851100 [PDF, 147 kB]
Nájomca: Spoločenstvo kresťanov Christiana/ Predmet zmluvy: nebytové priestory na Bagarovej 20 vo výmere 318,3 m2/ Plnenie: 2.079,-- EUR ročne/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa 8.11.2011
2.11.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307751100 [PDF, 57 kB]
Nájomca: Základná umelecká škola so sídlom na Hálkovej 56, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 27.10.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 2.11.2011
24.10.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307491100 [PDF, 42 kB]
Nájomca: Športový klub ALFA SPORT, 841 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 17.10.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.10.2011
19.10.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307441100 [PDF, 42 kB]
Nájomca: Peter Roman, 841 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 19.10.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.10.2011
19.10.2011St trz Eventual 078307651100 [PDF, 54 kB]
Nájomca: EVENTUAL spol. s r.o./ Predmet zmluvy: nebytový priestor - budova Starej tržnice/ Plnenie: 9.900,00 EUR/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia /
Zverejnené dňa: 19.10.2011
17.10.2011Dodatok č. 078310990802 k zmluve o nájme [PDF, 33 kB]
Nájomca: Emanuel Szomogiyi - ARES TRADE/ predmet zmluvy: nebytový priestor na Jurigovom nám. č. 1/ Plnenie: 4.702,75 EUR ročne/ Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia/
Zverejnený dňa: 17.10.2011
14.10.2011Dodatok č. 078303620602 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 36 kB]
Nájomca: Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, 851 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 13.10.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 14.10.2011
11.10.2011St trz Locomotion 078306991100 [PDF, 55 kB]
Nájomca: Locomotion, spol. s r.o./ Predmet zmluvy: nebytový priestor - budova Starej tržnice/ Plnenie: 1,00 EURO/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa: 11.10.2011
7.10.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 078307081100 [PDF, 43 kB]
Nájomca: Súkromná základná škola Harmónia, 841 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy 30.09.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.10.2011
7.10.2011Prenájom nebytových priestorov [PDF, 55 kB]
Nájomca: ADOM.M STUDIO, s.r.o./ Predmet zmluvy: nebytový priestor -budova Starej tržnice/ Plnenie: 1,00 EURO/ Dátum účinnoti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Dátum zverejnenia: 7.10.2011
3.10.2011Dodatok č. 078308050501 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 44 kB]
Nájomca: Ladislav Babik, 821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 03.10.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.10.2011
27.9.2011St Trznica Hello Slovakia [PDF, 54 kB]
Nájomca: HELLO Slovakia s.r.o./ Predmet zmluvy: nebytový priestor - budova Starej tržnice/ Plnenie: 9.900,00 EUR/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená: 27.9.2011
21.9.2011St trz Tajpan 07836661100 [PDF, 54 kB]
Nájomca: TAJPAN s.r.o.,/ Predmet zmluvy: nebytový priestor - budova Starej tržnice/ Plnenie: 5.000,00 EUR/ Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa: 21.9.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 63 64 65 -66- 67 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.