Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 58 59 60 61 -62- 63 64 65 66 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
5.11.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0555 07 00
Nájomca : Ing. Mária Pavlisová, / Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia : 10.10.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 05.11.2013
28.10.2013Prenájom nebytových priestorov
Nájomca: Emanue Szomogyi - ARES TRADE / Predmet: nájom nebytových priestorov na Jurigovom nám. 1 v Bratislave - zmena zmluvy/ Plnenie: 4.704,00 EUR ročne / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku /
Zverejnené dňa: 28.10.2013
24.10.2013Prenájom nebytových priestorov
Nájomca: Mária Partlová- Mária Butique/ Predmet: ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka/ Plnenie: 2.876,00 EUR ročne/ Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dohody/
Zverejnené dňa: 24.10.2013
22.10.2013Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0371 13 00
Nájomca : Peter Roman, Banská Bystrica. Dátum uzatvorenia: Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0371 13 00 : 21.10.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.10.2013
22.10.2013Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0357 13 00
Nájomca : Centrum voľného času Klokan, Pekníkova 2, Bratislava
Dátum uzatvorenia: Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0357 13 00 : 21.10.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.10.2013
10.10.2013Dodatok č. 078303240701 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0324 07 00
Nájomca : Prof. Doc. RNDr. Ján Filo, CSc. / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 10.10.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.10.2013
3.10.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0005 05 00 [PDF, 25 kB]
Nájomca : RNDr. Jarmila Mináriková, Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia : 26.9.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 03.10.2013
26.9.2013Dodatok č. 07 86 0561 04 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 86 0561 04 00 [PDF, 27 kB]
ájomca : Jana Zenkayová, bytom. Dátum uzatvorenia Dodatku č. 07 86 0561 04 02 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.09.2013
23.9.2013Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0299 13 00
Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0299 13 00/Nájomca: Ing.Miloš Soják
Dátum zverejnenia: 23.09.2013
23.9.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 86 0234 93 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže
č. 07 86 0234 93 00
Nájomca : Štefan Horinek, bytom
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže: 20.9.2013
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 23.09.2013
19.9.2013Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0293 13 00
Nájomca: OZ Lukostrelecký klub Bratislava / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.9.2013
19.9.2013Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0304 13 00
Nájomca : ANASOFT APR spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 18.9.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 19.09.2013
2.9.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 86 0061 93 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáž č. 07 86 0061 93 00, Nájomca : PhDr. Ján Hric, CSc. Dátum uzatvorenia dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garáže:30.8.2013 Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia:02.09.2013
30.8.2013Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0057 04 00
Nájomca : Dagmar Čechvalová, / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 27.8.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.08.2013
30.8.2013Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0512 04 00
Nájomca : iventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 27.8.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.08.2013
19.8.2013Zmluva č. msP/13/00024 o nájme nebytových priestorov uzavretá medzi prenajímateľom MČ BA Rača a nájomcom Hl. m. SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je prenájom miestnosti na Kubačovej 21 pre potreby MsP Bratislava.
DÁTUM: 19.8.2013
9.8.2013Zmluva č 089400961300 o nájme
zmluva o nájme č. 089400961300 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. predmet nájom nehnuteľnosti - mostu cez malý Dunaj v Bratislave - Slovnaftská ul. účel nájmu uloženie PVC chráničky v chodníku mosta
Dátum zverejnenia: 09.08.2013
31.7.2013Prenájom nebytových priestorov vo výmere 23,25 m2 v Starej tržnici
Nájomca: Bratislavské dobrovoľnícke centrum / Predmet: nebytové priestory vo výmere 23,25 m2 v Starej tržnici/ Plnenie: 1,00 EURO ročne/ Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
Zverejnenie dňa 31.07.2013
16.7.2013Nájomná zmluva č. 078802251300 [PDF, 971 kB]
Predmetom nájmu je Stará tržnica.
Zverejnené dňa: 16.07.2013
10.7.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. MsP/13/00016.
Predmetom zmluvy medzi MČ BA Z8horská bystrica a Hl. m. SR Bratislavou je prenájom miestnosti pre okrskára MsP na Gbelskej 8 Bratislava.
DÁTUM: 10.7.2013
19.6.2013Bajzova Kamenicky
Nájomca: Michal Kamenický / Predmet: garáž č. 25 vo výmere 12 m2 na Bajzovej 8/A v Bratislave/ Plnenie: 444,00 EUR ročne / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy /
Zverejnenie dňa: 19.6.2013
17.6.2013Bajzova ukoncenie NZ Kovalcik
Nájomca: Milan Kovalčík / Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru - garážového státia č. 07 83 0129 08 00 / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dohody/
Zverejnenie dňa 17.6.2013
10.6.2013Jurig nam garaz Hanula
Nájomca: Ľubica Hanulová / Predmet: ukončenie nájmu garážového státia na Jurigovom nám. č. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dohody /
Dohoda zverejnená dňa: 10.06.2013
29.5.2013Dunajska 21 Bab div 2013
Nájomca: Bratislavské bábkové divadlo /Predmet: krátkodobý nájom časti pozemku parc. č. 8667/2 na Dunajskej 21 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto/ Plnenie: 1,00 EURO / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy/
Zverejnenie: 29.5.2013
21.5.2013Bajzova Korotvickova D1
Nájomca: Helena Korotvičková / Predmet: nájom garážového státia č. 019 vo výmere 11 m2 na Bajzovej 8/A / Plnenie 396, EUR ročne / Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku /
Zverejnenie: 21.5.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 58 59 60 61 -62- 63 64 65 66 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.