Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 57 58 59 60 -61- 62 63 64 65 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.2.2014Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: IUVENTA / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2014 / Výška nájmu: 201 Eur / Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 26.2.2014
27.2.2014Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2014 / Výška nájmu: 201 Eur / Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 27.2.2014
9.2.2014Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Slovak art agency / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2014 / Výška nájmu: 201 Eur / Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 9.2.2014
6.2.2014Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2014 / Výška nájmu: 201 Eur / Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 6.2.2014
19.3.2014Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Základná umelecká škola, Daliborovo nám. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2014 / Výška nájmu: 201 Eur /Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 19.3.2014
6.2.2014Prenájom Justiho siene
Nájomca: Základná umelecká škola Jána Albrechta / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2014 / Výška nájmu: 1 Euro / Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 6.2.2014
7.3.2014Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Nadácia výskum rakoviny / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2014 / Výška nájmu: 201 Eur /Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 7.3.2014
18.2.2014Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Konferencia biskupov Slovenska / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2014 / Výška nájmu: 201 Eur /Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 18.2.2014
6.2.2014Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Liga za duševné zdravie SR / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2014 / Výška nájmu: 201 Eur /Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 6.2.2014
6.2.2014Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Vysoká škola múzických umení v Bratislave / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2014 / Výška nájmu: 201 Eur /Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 6.2.2014
11.2.2014Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Izraela v SR / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2014 /Výška nájmu: 201 Eur /Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 11.2.2014
6.2.2014Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: O.Z. Rodičovské združenie pri ZUŠ J. Kowalského / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2014 /Výška nájmu: 201 Eur /Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 6.2.2014
13.2.2014Prenájom Mezanínu
Nájomca: Veľvyslanectvo Srbskej republiky, / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2014 / Výška nájmu: 201Eur /Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
Zverejnenie dňa 13.2.2014
6.2.2014Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2014 /Výška nájmu: 201Eur /Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy Zverejnenie dňa 6.2.2014
6.2.2014Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Sven Šovčík, / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci/ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2014 /
Výška nájmu: 401Eur /Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
Zverejnenie dňa 6.2.2014
7.1.2014Zmluva o nájme nebytových priestorov NUTRICENTRUM s.r.o.,
Nájomca: NUTRICENTRUM s.r.o., / Predmet: nebytové priestory na Jurigovom nám. 1/ Plnenie: 7 556,00 Eur ročne/Dátum účinnosti: dňa, nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
Zverejnenie dňa 7.1.2014
19.12.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07-83-0499-13-00
Nájomca : ŠKP - ŠPORT, spol. s r.o., ul. M.Sch.-Trnavského 2/a, 844 46 Bratislava. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07-83-0499-13-00 : 18.12.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
19.12.2013Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme č. 07-83-0681-06-00
Nájomca : Športový klub polície Bratislava, ul. M.Sch.-Trnavského 2/a, 844 46 Bratislava Dátum uzatvorenia Dohody o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme č. 07-83-0681-06-00 : 18.12.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
4.12.2013Dodatok č. 1 (07 83 0487 13 01) k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0487 13 00
Dodatok č. 1 (07 83 0487 13 01) k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0487 13 00, nájomca 313, s.r.o., podpísaná 03.12.2013, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnená: 4.12.2013
4.12.2013Prenájom nebytových priestorov
Nájomca: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia /Predmet dodatku: predĺženie doby nájmu nehnuteľnosti na Ivánskej ceste 32 / Plnenie:1,00 Euro ročne za celý predmet nájmu/Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku/
Zverejnené dňa: 04.12.2013
19.11.2013Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0502 13 00
Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0502 13 00/Nájomca: GALILEO SCHOOL, s.r.o./Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 19.11.2013
19.11.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0500 13 00
Nájomca : GALILEO SCHOOL, s.r.o., Hradská 85, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia: Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0501 13 00 : 18.11.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
19.11.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0500 13 00
Nájomca : GAUDEAMUS, s.r.o., Nejedlého 23, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0500 13 00 : 18.11.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013
13.11.2013Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0487 13 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0487 13 00, nájomca spoločnosť 313, s.r.o. podpísaná dňa 12.11.2013, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnená dňa: 13.11.2013
7.11.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0484 13 00
Nájomca :GALILEO SCHOOL, sr.o., sídlo: Hradská 85, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0484 13 00: 06.11.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 7.11.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 57 58 59 60 -61- 62 63 64 65 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.