Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.9.2021Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0554 21 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0554 21 00, ktorej predmetom je prenájom nebytového priestoru na Konvalinkovej ul. za účelom je nakrúcanie scén do seriálu Oteckovia.
Dátum uzatvorenia: 10.09.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, o. z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 63/2021
Výška nájmu: 450,- eur
Dátum uzatvorenia: 07.09.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
8.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Justiho siene
Nájomca: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o. z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 62/2021
Výška nájmu: 550,- eur
Dátum uzatvorenia: 10.09.2021
Dátum zverejnenia: 11.09.2021
Dátum účinnosti: 12.09.2021
8.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália a Predsália Zrkadlovej siene, Galérie
Nájomca: British Embassy Bratislava
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 61/2021
Výška nájmu: 1350,- eur
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
6.9.2021Dodatok č. 07 83 0388 21 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0388 21 00
Predmetom Dodatku je zmena bankového spojenia nájomcu.
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Veronika Kalinková
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 57/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
3.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Mária Surinová
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 56/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
3.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Tomáš Kalafut
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 55/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
3.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Freunde der Bruno Walter Musiktage
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 54/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 03.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
3.9.2021Prenájom Nádvoria sv. J. Nepomuckého
Nájomca: Spoločnosť J. K. Mertza
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 64/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 31.08.2021
Dátum zverejnenia: 3.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
3.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Spoločnosť J. K. Mertza
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 59/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 31.08.2021
Dátum zverejnenia: 3.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
3.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Spoločnosť J. K. Mertza
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 58/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 31.08.2021
Dátum zverejnenia: 3.09.2021
Dátum účinnosti: 04.09.2021
31.8.2021Prenájom Nádvoria sv. Juraja
Nájomca: Štefan Banyak
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 53/2021
Výška nájmu: 800,- eur
Dátum uzatvorenia: 25.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie vnútornej správy
31.8.2021Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0434 21 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0434 21 00, ktorej predmetom je prenájom nebytového priestoru - samostatná podzemná parkovacia garáž, bez súpisného čísla, nachádzajúcej sa v Bratislave na námestí Martina Benku, k. ú. Staré Mesto, ktorá je postavená v podzemí pozemku registra „C“ KN parc. č. 10211/1, ktorý bol GP č. 3105/2021 zameraný z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10211 a parc. č. 10215/2.
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.8.2021Dodatok č. 07 83 0914 04 02
Dodatok č. 07 83 0914 01 02, ktorého predmetom je zmena osobného motorového vozidla nájomcu.
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.8.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0423 21 00
Nájom nebytových priestorov o výmere 144,30 m2, nachádzajúcich sa v budove na Technickej ulici, súpisné číslo 4312, orientačné číslo 6, zapísanej na liste vlastníctva č. 869 vedenom pre katastrálne územie Trnávka, postavenej na parcele registra „C“ č. 16948/29 v okrese Bratislava II, obec Mestská časť Bratislava-Ružinov, v katastrálnom území Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.8.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Hilaris o. z. Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 50/2021
Výška nájmu: 450,- eur
Dátum uzatvorenia: 27.08.2021
Dátum zverejnenia: 28.08.2021
Dátum účinnosti: 29.08.2021
Oddelenie vnútornej správy
27.8.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie [PDF, 151 kB]
Nájomca: Eva Franková Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci Číslo zmluvy: 49/2021 Výška nájmu: 300,- eur Dátum uzatvorenia: 19.08.2021 Dátum zverejnenia: 27.08.2021 Dátum účinnosti: 28.08.2021 Oddelenie vnútornej správy
Dátum uzatvorenia: 19.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
18.8.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: jeffo. tv s.r.o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 52/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 23.08.2021
Dátum zverejnenia: 23.08.2021
Dátum účinnosti: 24.08.2021
Oddelenie vnútornej správy
11.8.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália Zrkadlovej siene, Mezanínu, Galérie, Nádvoria sv. Juraja a Nádvoria sv. J. Nepomuckého
Nájomca: Design Veteran Car Club
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 48/2021
Výška nájmu: 1575,- eur
Dátum uzatvorenia: 10.08.2021
Dátum zverejnenia: 11.08.2021
Dátum účinnosti: 12.08.2021
Oddelenie vnútornej správy
9.8.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Lukáš Haško
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 47/2021
Výška nájmu: 100,- eur
Dátum uzatvorenia: 23.07.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Oddelenie vnútornej správy
9.8.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Daniel Krížik
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 46/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 24.07.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Oddelenie vnútornej správy
9.8.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Dominika Očenášová
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 45/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 02.08.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Oddelenie vnútornej správy
9.8.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Mgr. Ing. Dávid Dereník
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 44/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 26.07.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Oddelenie vnútornej správy
9.8.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Mgr. Pavol Brichta
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 43/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 03.08.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Oddelenie vnútornej správy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.