Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.11.2021Zmluva o výpožičke exteriérového skladu
Zmluva o výpožičke - bezplatné užívanie skladového priestoru
Číslo zmluvy: MAGTSBO2100080
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 09.11.2021
Dátum účinnosti: 10.11.2021
Oddelenie komunálneho podniku
9.11.2021Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0701 21 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru - garáže č. 07 83 0701 21 00, ktorej predmetom je prenájom garáže č. 7 vo výmere 18,1 m2 v k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 09.11.2021
Dátum účinnosti: 10.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.11.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 85/2021
Výška nájmu: 475,- eur
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie vnútornej správy
8.11.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Peter Karaba
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 84/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 5.11.2021
Dátum zverejnenia: 8.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie vnútornej správy
4.11.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0347 21 00
Nájom nebytových priestorov vo výmere 127,67 m² nachádzajúcich sa na prízemí stavby so vstupom z Laurinskej ulice č. 5, súpis. č. 135, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5, a nebytového priestoru vo výmere 5,25 m² nachádzajúceho sa na prízemí stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej ulici č. 6, súpis. č. 440, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3, zapísané na LV č. 1656, vedenom pre k.ú. Staré Mesto, v okrese Bratislava I, obec Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Dátum účinnosti: 05.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.11.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Talianskej republiky
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 83/2021
Výška nájmu: 925,- eur
Dátum uzatvorenia: 3.11.2021
Dátum zverejnenia: 3.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Oddelenie vnútornej správy
27.10.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hudobné centrum
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 81/2021
Výška nájmu: 1950,- eur
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Dátum účinnosti: 29.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
25.10.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Maďarska
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 77/2021
Výška nájmu: 2150,- eur
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
25.10.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Taipejská reprezentačná kancelária
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 82/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 23.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
21.10.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Taipejská reprezentačná kancelária
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 80/2021
Výška nájmu: 450,- eur
Dátum uzatvorenia: 21.10.2021
Dátum zverejnenia: 21.10.2021
Dátum účinnosti: 22.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
21.10.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Rakúske veľvyslanectvo
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 79/2021
Výška nájmu: 925,- eur
Dátum uzatvorenia: 21.10.2021
Dátum zverejnenia: 21.10.2021
Dátum účinnosti: 22.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
19.10.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 78/2021
Výška nájmu: 800,- eur
Dátum uzatvorenia: 18.10.2021
Dátum zverejnenia: 19.10.2021
Dátum účinnosti: 20.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
13.10.2021Prenájom Justiho siene
Nájomca: ARTEM o. z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 74/2021
Výška nájmu: 700,- eur
Dátum uzatvorenia: 13.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
12.10.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 75/2021
Výška nájmu: 1400,- eur
Dátum uzatvorenia: 12.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
12.10.2021Prenájom Justiho siene
Nájomca: Ružová stužka, neziskový fond
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 73/2021
Výška nájmu: 150,- eur
Dátum uzatvorenia: 12.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
7.10.2021Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 21 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 21 00, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov vo výmere 309,40 m² v stavbe súp. čís. 1188 postavenej na pozemkoch parc. č. 2885 a parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
30.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália a Predsália Zrkadlovej siene, Mezanínu a Nádvoria sv. Juraja
Nájomca: Veľvyslanectvo Kórejskej republiky
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 72/2021
Výška nájmu: 1350,- eur
Dátum uzatvorenia: 1.10.2021
Dátum zverejnenia: 03.10.2021
Dátum účinnosti: 04.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
30.9.2021Prenájom Justiho siene
Nájomca: Pátrač Tino, občianske združenie
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 70/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 1.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
28.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Friedrich Ebert Stiftung - zastúpenie v SR
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 71/2021
Výška nájmu: 1050,- eur
Dátum uzatvorenia: 28.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
28.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália a Zasália Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Švajčiarsko - slovenská obchodná komora
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 68/2021
Výška nájmu: 1800,- eur
Dátum uzatvorenia: 28.09.2021
Dátum zverejnenia: 28.09.2021
Dátum účinnosti: 29.09.2021
Oddelenie vnútornej správy
27.9.2021Prenájom Justiho siene
Nájomca: MAYOR, s. r. o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 69/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 22.09.2021
Dátum zverejnenia: 27.09.2021
Dátum účinnosti: 28.09.2021
Oddelenie vnútornej správy
27.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Občianske združenie Bratislavský chlapčenský zbor
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 67/2021
Výška nájmu: 375,- eur
Dátum uzatvorenia: 20.09.2021
Dátum zverejnenia: 27.09.2021
Dátum účinnosti: 28.09.2021
Oddelenie vnútornej správy
27.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: ARCHEON Ltd.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 66/2021
Výška nájmu: 950,- eur
Dátum uzatvorenia: 27.09.2021
Dátum zverejnenia: 27.09.2021
Dátum účinnosti: 28.09.2021
Oddelenie vnútornej správy
20.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Úrad Slovenskej akadémie vied
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 65/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 20.09.2021
Dátum účinnosti: 21.09.2021
Výška nájmu: 200,- eur
Oddelenie vnútornej správy
20.9.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Konferencia biskupov Slovenska
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 60/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 09.09.2021
Dátum zverejnenia: 20.09.2021
Dátum účinnosti: 21.09.2021
Oddelenie vnútornej správy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.