Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.3.2022Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Spoločnosť priateľov dobrej hudby
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 7/2022
Výška nájmu: 325,- eur
Dátum uzatvorenia: 3.3.2022
Dátum zverejnenia: 09.3.2022
Dátum účinnosti: 10.3.2022
Oddelenie vnútornej správy
24.2.2022Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0496 21 00
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0496 21 00, ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru č. 1.44 vo výmere 47,39 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, bez súpisného čísla, orientačné číslo 1, v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, nezapísaný na LV.
Dátum uzatvorenia: 14.02.2022
Dátum zverejnenia: 24.02.2022
Dátum účinnosti: 25.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.2.2022Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália
Nájomca: Hilaris o. z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 6/2022
Výška nájmu: 650,- eur
Dátum uzatvorenia: 17.2.2022
Dátum zverejnenia: 21.2.2022
Dátum účinnosti: 22.2.2022
Oddelenie vnútornej správy
9.2.2022Prenájom Historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: Film Craft s.r.o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 5/2022
Výška nájmu: 1700,- eur
Dátum uzatvorenia: 7.2.2022
Dátum zverejnenia: 9.2.2022
Dátum účinnosti: 10.2.2022
Oddelenie vnútornej správy
4.2.2022Prenájom Zrkadlovej siena a Zeleného salónika
Nájomca: CREATIVE PRO a.s.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 4/2022
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 1.2.2022
Dátum zverejnenia: 4.2.2022
Dátum účinnosti: 5.2.2022
Oddelenie vnútornej správy
21.1.2022Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0490 21 00
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0490 21 00,ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru č. N902 vo výmere 28,30 m² na prízemí stavby na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6, súpisné číslo 2506, orientačné číslo 6, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 6132.
Dátum uzatvorenia: 04.01.2022
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.1.2022Prenájom Zrkadlovej siene, Galérie a Kaplnky sv. Ladislava
Nájomca: Mgr. Jana Širková
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 3/2022
Výška nájmu: 100,- eur
Dátum uzatvorenia: 21.1.2022
Dátum zverejnenia: 21.1.2022
Dátum účinnosti: 22.1.2022
Oddelenie vnútornej správy
21.1.2022Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Freunde der Bruno Walter Musiktage - Priatelia Hudobných dní Bruna Waltera, o.z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 1/2022
Výška nájmu: 400,- eur
Dátum uzatvorenia: 21.1.2022
Dátum zverejnenia: 22.1.2022
Dátum účinnosti: 23.1.2022
Oddelenie vnútornej správy
19.1.2022Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália
Nájomca: Veľvyslanectvo Maďarska - Inštitút Liszta Bratislava
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 2/2022
Výška nájmu: 475,- eur
Dátum uzatvorenia: 19.1.2022
Dátum zverejnenia: 19.1.2022
Dátum účinnosti: 20.1.2022
Oddelenie vnútornej správy
17.1.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku č. 07 83 0424 21 00
Predmet dohody: ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku č. 07 83 0424 21 00 dohodou ku dňu 30.11.2021
Dátum uzatvorenia: 04.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Referát nájmov majetku
11.1.2022Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 0783 0494 21 00
Predmet nájmu: Oprava obuvi, brašnárstvo, kľúčová služba.
Dátum uzatvorenia: 4.1.2021
Dátum zverejnenia: 11.1.2022
Dátum účinnosti: 12.1.2022
20.12.2021Prenájom Predsália Zrkadlovej siene a Nádvoria sv. Juraja
Nájomca: PROTOS PRODUCTIONS spol s.r.o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 96/2021
Výška nájmu: 400,- eur
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 20.12.2021
Dátum účinnosti: 21.12.2021
Oddelenie vnútornej správy
6.12.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Ing. Patrik Tkáč
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 95/2021
Výška nájmu: 800,- eur
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 6.12.2021
Dátum účinnosti: 7.12.2021
Oddelenie vnútornej správy
1.12.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Galérie, Mezanínu a Predsália a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Frame Film SK s.r.o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 94/2021
Výška nájmu: 5500,- eur
Dátum uzatvorenia: 1.12.2021
Dátum zverejnenia: 2.12.2021
Dátum účinnosti: 3.12.2021
Oddelenie vnútornej správy
1.12.2021Prenájom Zrkadlovej siene a historických priestorov Primaciálneho paláca
Nájomca: Take Care, s.r.o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 93/2021
Výška nájmu: 1900,- eur
Dátum uzatvorenia: 24.11.2021
Dátum zverejnenia: 1.12.2021
Dátum účinnosti: 2.12.2021
Oddelenie vnútornej správy
1.12.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália a Predsália Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: 0100 Conferences, s.r.o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 30/2021
Výška nájmu: 3000,- eur
Dátum uzatvorenia: 23.6.2021
Dátum zverejnenia: 1.12.2021
Dátum účinnosti: 2.12.2021
Oddelenie vnútornej správy
1.12.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 92/2021
Výška nájmu: 500,- eur
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 15.11.2021
Dátum účinnosti: 16.11.2021
Oddelenie vnútornej správy
24.11.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov 07 83 0720 21 00
Zmluva o nájme nebytových priestorov 07 83 0720 21 00, ktorej predmetom je prenájom nebytového priestoru 1b s výmerou 10,37 m2 na Batkovej ul.
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.11.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália a Zasália
Nájomca: Spoločnosť Theodora Lotza, občianske združenie
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 91/2021
Výška nájmu: 500,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.11.2021
Dátum zverejnenia: 20.11.2021
Dátum účinnosti: 21.11.2021
Oddelenie vnútornej správy
16.11.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália a Zasália, Nádvoria sv. Juraja a Mezanínu
Nájomca: Be Cool s. r. o.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 90/2021
Výška nájmu: 5080,- eur
Dátum uzatvorenia: 19.11.2021
Dátum zverejnenia: 19.11.2021
Dátum účinnosti: 20.11.2021
Oddelenie vnútornej správy
15.11.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 92/2021
Výška nájmu: 500,- eur
Dátum uzatvorenia: 15.11.2021
Dátum zverejnenia: 15.11.2021
Dátum účinnosti: 16.11.2021
Oddelenie vnútornej správy
15.11.2021Prenájom Zrkadlovej siene a historických priestorov
Nájomca: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 89/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 15.11.2021
Dátum účinnosti: 16.11.2021
Oddelenie vnútornej správy
15.11.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Freunde der Bruno Walter Musiktage - Priatelia Hudobných dní Bruna Waltera, o.z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 88/2021
Výška nájmu: 400,- eur
Dátum uzatvorenia: 14.11.2021
Dátum zverejnenia: 15.11.2021
Dátum účinnosti: 16.11.2021
Oddelenie vnútornej správy
9.11.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 87/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 09.11.2021
Dátum zverejnenia: 09.11.2021
Dátum účinnosti: 10.11.2021
Oddelenie vnútornej správy
9.11.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Mezanínu
Nájomca: Malíček, o. z.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 86/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie vnútornej správy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.