Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 -79- 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
8.7.2019Dodatok č. 08 83 0160 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0160 18 00
Dodatok č. 08 83 0160 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0160 18 00
Nájomca: Peter Sagál
Dátum uzatvorenia zmluvy 04.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.5.2013Dodatok č. 08 83 0126 08 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0126 08 00
číslo zmluvy : 088301260800 / nájomca : VODOTIKA - MG, spol. s r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 13.05.2013 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 14.05.2013
19.12.2011Dodatok č. 08 83 0126 08 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0126 08 00 [PDF, 198 kB]
číslo zmluvy : 088301260800 / nájomca : VODOTIKA - MG, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 19.12.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 19.12.2011
28.3.2017Dodatok č. 08 83 0123 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0123 08 00
Nájomca: Ing. Rudolf Nemec, CSc.
Dátum uzatvorenia dodatku : 28.03.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.3.2017
18.1.2016Dodatok č. 08 83 0116 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0116 04 00
Nájomca: Robert Bezák, Katarína Bezáková, Milan Bezák a Viera Orviská / Dátum uzatvorenia dodatku: 18.01.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené: 18.01.2016
2.3.2020Dodatok č. 08 83 0113 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0113 04 00
Nájomca: Ing. Pavol Šišolák
Dátum uzatvorenia zmluvy 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.10.2017Dodatok č. 08 83 0110 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0110 10 00
Dodatok č. 08 83 0110 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0110 10 00/ Nájomca: Viera Myšiaková/ Dátum uzatvorenia dodatku: 19.10.2017/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.10.2017
2.3.2020Dodatok č. 08 83 0110 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0110 04 00
Nájomca: Miroslav Dudáš a Eva Dudášová
Dátum uzatvorenia zmluvy 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
26.1.2018Dodatok č. 08 83 0109 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0109 07 00
Dodatok č. 08 83 0109 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0109 07 00/ Nájomca: Gabriela Špániková, Stanislav Špánik a Vladimír Špánik/ Dátum uzatvorenia dodatku: 26.01.2018/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.01.2018
Dátum zverejnenia: 26.01.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
14.2.2018Dodatok č. 08 83 0107 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0107 16 00
Dodatok č. 08 83 0107 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0107 16 00/ Nájomca: Tomáš Nemec a Elenora Tuychina/ Dátum uzatvorenia dodatku: 13.02.2018/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.02.2018
30.7.2015Dodatok č. 08 83 0106 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0106 10 00
Nájomca : MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. / Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 0106 10 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0106 10 00 : 29.07.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.7.2015
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0104 20 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0104 20 00
Zmena správcu bytového domu Bazovského 15, 17, 19 na nového správcu - ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0104 20 01
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.5.2018Dodatok č. 08 83 0087 15 01
Dodatok č. 08 83 0087 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0087 15 00
10.6.2020Dodatok č. 08 83 0070 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0070 13 00
Nájomca: Daniela Jecková
Dátum uzatvorenia dodatku: 05.06.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 10.6.2020
19.5.2022Dodatok č. 08 83 0069 14 11
Dodatok č. 08 83 0069 14 11, ktorého premetom je zmena predmetu nájmu zmluvy o nájme uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., z dôvodu realizácie stavby sociálneho zariadenia pre vodičov MHD na Jasovskej ulici, na časti pozemkov parc. č. 2548/3 a 2150/4 v k. ú. Petržalka, vo výmere 23 m2.
Číslo zmluvy: 08 83 0069 14 11
Objednávateľ: Dopraný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 18.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
17.1.2022Dodatok č. 08 83 0069 14 09
Predmet dodatku: zúženie predmetu nájmu zmluvy o nájme uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., o pozemky nachádzajúce sa vo vozovni Hroboňova v k. ú. Staré Mesto a vo vozovni Jurajov dvor v k. ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 11.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Referát nájmov majetku
21.12.2021Dodatok č. 08 83 0069 14 08 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00 v znení jej dodatkov
Predmet dodatku: zúženie predmetu nájmu zmluvy o nájme uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., o pozemky nachádzajúce sa vo vozovni Janíkov dvor, v k. ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0069 14 07 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00
Zúženie predmetu nájmu o pozemok parc. č. 21752/13 v k. ú. Staré Mesto

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0069 14 07
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
31.5.2017Dodatok č. 08 83 0069 14 04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 14 00
Dodatok č. 08 83 0069 14 04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 14 00
Nájomca : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku : 30.05.2017
Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa :31.05.2017
30.5.2017Dodatok č. 08 83 0069 14 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 14 00
Nájomca : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku : 29.05.2017
Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa :30.05.2017
8.2.2022Dodatok č. 08 83 0069 14 010
Dodatok č. 08 83 0069 14 010, ktorého predmetom je zúženie predmetu nájmu Zmluva o pozemky v k. ú. Rača, vozovňa - Krasňany.
Dátum uzatvorenia: 07.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
10.8.2015Dodatok č. 08 83 0069 00 05 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 00 00
Nájomca : Softac s.r.o., Drobného 14, 841 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 10.8.2015
21.2.2014Dodatok č. 08 83 0069 00 04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0069 00 00
Nájomca :Mária Husárová, Drobného 14, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 21.02.2014 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 21.02.2014
14.1.2016Dodatok č. 08 83 0056 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0056 08 00
Nájomca: Mária Lángová / Dátum uzatvorenia dodatku: 14.01.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14. 1. 2016
5.6.2018Dodatok č. 08 83 0048 07 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0048 07 00
Číslo zmluvy: 088300480700
Nájomca: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum podpísania: 04.06.2018
Dátum zverejnenia: 05.06.2018
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 -79- 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.