Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 71 72 73 74 75 76 -77- 78 79 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
25.3.2020Dodatok č. 08 83 0366 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0366 08 00
Nájomca: JUDr. Štefan Bôbik a Mária Bôbiková

Dátum uzatvorenia zmluvy 11.03.2020
Dátum zverejnenia: 25.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.6.2022Dodatok č. 08 83 0364 13 03
Dodatok č. 08 83 0364 13 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0364 13 00, ktorého predmetom sú pozemky registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto.
Dodatok č. 08 83 0364 13 03
Objednávateľ: Bratislavské podhradie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO 35 835 672
Dátum uzatvorenia: 20.06.2022
Cena: 12 176,18 eur
Oddelenie majetkových vzťahov
27.11.2017Dodatok č. 08 83 0363 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0363 08 00
Dodatok č. 08 83 0363 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0363 08 00/ Nájomca: Juraj Lovci/ Dátum uzatvorenia dodatku: 24.11.2017/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.11.2017
8.7.2019Dodatok č. 08 83 0362 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Dodatok č. 08 83 0362 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00/ Nájomca: Richard Frimmel/ Dátum uzatvorenia dodatku: 03.07.2019/Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 08.07.2019
30.5.2019Dodatok č. 08 83 0360 17 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0360 17 00
Dodatok č. 08 83 0360 17 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0360 17 00
Číslo zmluvy: 088303601700
Nájomca: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum podpísania: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2018Dodatok č. 08 83 0360 17 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0360 17 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088303601700
nájomca : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
dátum podpísania : 21.05.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 21.05.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
11.2.2020Dodatok č. 08 83 0359 11 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0359 11 00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Jána Stanislava 22-28 a administratívy č. 2 na ulici Jána Stanislava 28A
Dátum uzatvorenia dodatku: 11.02.2020
Zverejnený dňa: 11.02.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
19.11.2013Dodatok č. 08 83 0349 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0349 06 00
Nájomca :Jozef Haraszti a manželka Terézia Harasztiová / Dátum uzatvorenia dodatku : 18.11.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 19.11.2013
29.4.2019Dodatok č. 08 83 0348 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0348 13 00
Dodatok č. 08 83 0348 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0348 13 00
Nájomca: Ing. Juraj Dermek
Dátum uzatvorenia dodatku: 26.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
13.6.2016Dodatok č. 08 83 0338 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0338 07 00
Nájomca: Ing. Beáta Kubrická a Ing. Vladimír Kubrický. Dátum uzatvorenia dodatku: 13.6.2016. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 13.06.2016
27.6.2017Dodatok č. 08 83 0331 15 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 15 00
Dodatok č. 08 83 0331 15 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 15 00
Nájomca: JUDr. Tamara Válková
Dátum uzatvorenia dodatku: 27.06.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
18.1.2016Dodatok č. 08 83 0331 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 15 00
Nájomca: JUDr. Tamara Válková / Dátum uzatvorenia dodatku: 18.01.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené: 18.01.2016
8.7.2016Dodatok č. 08 83 0331 10 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0331 10 00
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Vyšehradská 11,13,15, súpis.č. 3020, v zastúpení VSD s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava. Dátum podpísania : 08.07.2016,
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 08.07.2016
18.1.2016Dodatok č. 08 83 0330 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0330 15 00
Nájomca: JUDr. Emília Herchlová / Dátum uzatvorenia dodatku: 18.01.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené: 18.01.2016
25.1.2022DODATOK č. 08 83 0329 09 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0329 09 00
Dodatok č. 08 83 0329 09 00 k Zmluve o nájme pozemku reg. „C“ parc. č. 1240/184 k.ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.3.2019Dodatok č. 08 83 0327 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0327 07 00
Názov: Dodatok č. 08 83 0327 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0327 07 00
Nájomca: SG FM, s.r.o., Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 18.03.2019
Zverejnený dňa: 21.03.2019
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
26.8.2020Dodatok č. 08 83 0315 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0315 19 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Dátum uzatvorenia dodatku: 24.08.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 26.8.2020
7.7.2020Dodatok č. 08 83 0314 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0314 17 00
Nájomca: Elena Simonyiová
Dátum uzatvorenia dodatku: 06.07.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.07.2020
23.10.2012Dodatok č. 08 83 0310 05 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0310 05 00 [PDF, 789 kB]
číslo zmluvy : 088303100500 / nájomca : Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava / plnenie : 1,03 Eur ročne / dátum uzatvorenia dodatku : 22.10.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.10.2012
6.6.2018Dodatok č. 08 83 0298 04 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0298 04 00
Dodatok č. 08 83 0298 04 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0298 04 00
Nájomca: Milada Špačková – SAMARA,
Dátum uzatvorenia dodatku: 04.06.2018
Dátum zverejnenia: 6.6.2018
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
12.11.2015Dodatok č. 08 83 0298 04 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0298 04 00
Spoloční nájomcovia : Zuzana Fajčíková a Milada Špačková - SAMARA / Dátum uzatvorenia dodatku : 11.11.2015 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 12.11.2015
22.12.2015Dodatok č. 08 83 0296 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0296 15 00
Nájomca: Lýdia Trajlinková / Dátum uzatvorenia dodatku: 22.12.2015 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.12.2015
25.11.2011Dodatok č. 08 83 0296 09 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0296 09 00 [PDF, 35 kB]
číslo zmluvy : 088302960900 / nájomca : EURODOM Bratislava a.s., Kadnárova 37, 831 51 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 25.11.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 25.11.2011
14.12.2021DODATOK č. 08 83 0293 18 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0293 18 00
Dodatok k Zmluve o nájme pozemku reg. „C“ parc. č. 3737/17 k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 08.12.2021
Dátum zverejnenia: 14.12.2021
Dátum účinnosti: 15.12.2021
Referát nájmov pozemku
29.7.2021Dodatok č. 08 83 0288 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0288 16 00
Zmena správcu bytového domu Drobného 24 na nového správcu - ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

Číslo dodatku zmluvy: 08 83 0288 16 01
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 71 72 73 74 75 76 -77- 78 79 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.