Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
11.7.2016Dodatok č. 08 83 0972 06 01 k Zmluve o nájme č. 08 83 0972 06 00
Nájomca: Zora Rabinová. Dátum uzatvorenia dodatku: 11.7.2016. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.07.2016
7.9.2015Dodatok č. 08 83 0965 08 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0965 08 00
Číslo zmluvy: 088309650800 nájomca: Idris Muniši, Revúcka 16, 821 08 Bratislava plnenie: 2 220,40 Eur/rok dátum uzatvorenia dodatku: 03.09.2015 účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 07.09.2015
8.8.2018Dodatok č. 08 83 0952 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0952 16 00
Dodatok č. 08 83 0952 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0952 16 00
Nájomca: Michal Šulek a Ing. Jarmila Šuleková
Dátum uzatvorenia dodatku: 08.08.2018
Dátum zverejnenia dodatku: 08.08.2018
Účinnosť dodatku: 09.08.2018
20.2.2013Dodatok č. 08 83 0861 09 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0861 09 00
číslo zmluvy : 088308610900 / nájomca : Ing. Anton Marenčík a Ing. Mária Marenčíková, Kutlíková 7, 851 02 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 20.02.2013 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 20.02.2013
10.9.2021Dodatok č. 08 83 0845 06 04
Dodatok č. 08 83 0845 06 04, ktorého predmetom je zmena doby nájmu a doplnenie ustanovení Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0845-06-00 uzatvorenej s Jazdeckým klubom Slávia STU.
Dátum uzatvorenia: 09.09.2021
Dátum zverejnenia: 10.09.2021
Dátum účinnosti: 11.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.10.2016Dodatok č. 08 83 0841 11 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0841 11 00
číslo zmluvy : 088308411100
nájomca : GLOBALPACK, s.r.o., Daxnerovo nám. 3, 821 08 Bratislava
dátum podpísania : 27.10.2016
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 28.10.2016
10.8.2015Dodatok č. 08 83 0813 01 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0813 01 00
číslo zmluvy : 088308130100 / nájomca : Prvá distribučná spoločnosť s.r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava / plnenie : 722,70 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
6.7.2021Dodatok č. 08 83 0784 11 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00
Rozšírenie predmetu nájmu - časti pozemku registra „C“ parc. č. 2880 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Dúbravka, z pôvodnej výmery 760 m² o ďalších 470 m² na celkovú výmeru 1 230 m².
Dátum uzatvorenia: 24.06.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.4.2019Dodatok č. 08 83 0767 03 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0767 03 00
Dodatok č. 08 83 0767 03 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0767 03 00
Nájomca: Ing. Štefan Raučina
Dátum uzatvorenia dodatku: 26.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.12.2018Dodatok č. 08 83 0764 03 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0764 03 00
Dodatok č. 08 83 0764 03 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0764 03 00
Nájomca: MUDr. Anna Jenčíková
Dátum uzatvorenia dodatku: 04.12.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
3.12.2018Dodatok č. 08 83 0750 17 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0750 17 00
Číslo zmluvy: 088307501700
Dodatok č. 08 83 0750 17 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0750 17 00
Nájomca: Custom – Pharma III s.r.o., Rudolfa Mocka 1A, 841 04 Bratislava
Dátum podpísania: 03.12.2018
Dátum zverejnenia: 03.12.2018
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.1.2014Dodatok č. 08 83 0720 11 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0720 11 00
Nájomca :Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ožvoldíkova 1-11 v zastúpení Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 20.01.2014 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 21.01.2014
10.6.2021DODATOK č. 08 83 0715 11 01
DODATOK č. 08 83 0715 11 01 ktorého predmetom je zmena označenia mena nájomcu

Dátum uzatvorenia: 27.5.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
30.9.2020Dodatok č. 08 83 0708 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 17 00
Nájomca: GARAGE team, družstvo
Dátum uzatvorenia dodatku: 28.09.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.09.2020
6.7.2016Dodatok č. 08 83 0695 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0695 07 00
Nájomca: MVDr. Stanislav Bučko, Ing. Zuzana Bučková. Dátum uzatvorenia dodatku: 6.7.2016. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 06.07.2016
30.4.2013Dodatok č. 08 83 0695 05 04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0695 05 00
Nájomca :Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 29.04.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 30.04.2013
23.8.2013Dodatok č. 08 83 0689 07 06 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0689 07 00
Dodatok č. 08 83 0689 07 06 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0689 07 00 Nájomca :Bytový dom Dúbravka, s.r.o., Uhrova 18,831 01 Bratislava Dátum uzatvorenia dodatku : 22.08.2013 Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.08.2013
17.6.2013Dodatok č. 08 83 0689 07 05 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0687 07 00
Nájomca :Bytový dom Dúbravka, s.r.o., Uhrova 18,831 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 13.06.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 17.06.2013
1.12.2011Dodatok č. 08 83 0688 08 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0688 08 00 [PDF, 476 kB]
číslo zmluvy : 088306880800 / nájomca : Realcorp Development s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 01.12.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 01.12.2011
23.6.2022DODATOK č. 08 83 0656 08 03
DODATOK č. 08 83 0656 08 03 K ZMLUVE O NÁJME POZEMKOV č. 08 83 0656 08 00, ktorého predmetom je nájom pozemkov, a to časť parc. č. 1157 o výmere 590 m², časť parc. č. 1159 o výmere 1645 m², časť parc. č. 1160 o výmere 75 m², časť parc. č. 1162 o výmere 4715 m², spolu pozemky vo výmere 7025 m², nachádzajúce sa na Osuského ulici v Bratislave, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748.
DODATOK č. 08 83 0656 08 03
Objednávateľ: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia
Dátum uzatvorenia: 20.06.2022
Cena: 1.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
10.8.2015Dodatok č. 08 83 0655 06 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0655 06 00
číslo zmluvy : 088306550600 / nájomca : LUXUS spol. s r.o., Hviezdoslavovo nám.16, 811 02 Bratislava / plnenie : 1 627,56 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
23.4.2020Dodatok č. 08 83 0653 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0653 19 00
Nájomca: Petra Žitňanská

Dátum uzatvorenia: 07.04.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
9.11.2019Dodatok č. 08 83 0647 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0647 08 00
Nájomca: OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 07.11.2019
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 09.11.2019
29.7.2019Dodatok č. 08 83 0634 14 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0634 14 00
Dodatok č. 08 83 0634 14 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0634 14 00
Nájomca: MUDr. Jozef Deák
Dátum uzatvorenia zmluvy 26.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
9.3.2015Dodatok č. 08 83 0634 14 01
Nájomca: MUDr. Jela Deáková a MUDr. Jozef Deák / Dátum uzatvorenia dodatky: 9.3.2015 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 9.3.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.