Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 69 70 71 72 -73- 74 75 76 77 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
7.10.2014Dodatok č. 08-83-0069-14-01 k Zmluve o nájme č. 088300691400
Nájomca: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, dátum podpísania dodatku: 03. 10. 2014, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.10.2014
29.1.2016Dodatok č. 08-83-0065-07-01 k Zmluve o nájme pozemku
Nájomca: SIAMON, s. r. o., dátum podpísania dodatku: 29.1.2016, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29.1.2016
16.8.2021Dodatok č. 08-83-0060-20-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0060-20-00
nájom pozemkov parc. č. 21818/1, 21844/2, 21844/54, k. ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 12.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
20.6.2013Dodatok č. 08-83-0052-08-02 k Zmluve o nájme pozemku
Dodatok č. 08-83-0052-08-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0052-08-00, nájomca Lamačska 1, s.r.o., účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.6.2013
12.6.2020Dodatok č. 08-83-0022-07-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0022-07-00
Nájomca: Valéria Gaál
Dátum uzatvorenia dodatku: 11.6.2020
Dátum zverejenenia: 12.6.2020
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
14.8.2014Dodatok č. 08-83-0020-05-02 k Zmluve o nájme č. 08-83-0020-05-00
Nájomca Spojené štáty americké, správca Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, dátum podpísania dodatku: 13. 08. 2014, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.8.2014
29.4.2019Dodatok č. 08-83-0019-11-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0019-11-00
Dodatok č. 08-83-0019-11-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0019-11-00
Nájomca: MADJAN, s. r. o., Robotnícka 5, 831 03 Bratislava
Dátum podpísania dodatku: 29.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
strana 2, Článok II Zmeny zmluvy, ods. 1, bod 2, Obchodné meno: DOMUS REAL spol. s r.o. sa vypúšťa text „zastupujúca vlastníkov bytov bytového domu na Furdekovej ulici č. 2 v Bratislave“.
21.7.2020Dodatok č. 08-83-0011-19-01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0011-19-00
Číslo zmluvy: 088300111900
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Šášovska ulica č. 14 a 16, súpis. č. 3018, Bratislava, v zastúpení RW, s. r. o., Jasovská 10, 851 07 Bratislava

Dátum uzatvorenia :21.07.2020
Dátum zverejnenia : 21.07.2020
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.6.2022Dodatok č. 08 88 0766 1500 k Zmluve o nájme pozemku č. 088807661500
Dodatok č. 08 88 0766 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0766 1500, ktorého predmetom je nájom pozemku parc. č. 69, k. ú. Podunajské Biskupice.
Číslo dodatku zmluvy: 08 88 0766 1500
Objednávateľ: Helena Szabová, Lotyšská 10, 821 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 06.06.2022
Cena: 355,02.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
8.8.2016Dodatok č. 08 88 0748 98 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 88 0748 98 00
číslo zmluvy : 088807489800 / nájomca : TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava / dátum podpísania : 03.08.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 08.08.2016
23.6.2016Dodatok č. 08 88 0646 11 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 88 0646 11 00
číslo zmluvy : 088806461100 / nájomca : ELONIR s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava / dátum podpísania : 22.06.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 23.06.2016
19.9.2013Dodatok č. 08 88 0646 11 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 88 0646 11 00
číslo zmluvy : 088806461100 / nájomca : ELONIR s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 18.09.2013 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Dátum zverejnenia : 19.09.2013
17.2.2015Dodatok č. 08 88 0231 98 03 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0231 98 00
číslo zmluvy : 088802319800 / nájomca : Cappuccino s. r. o., Šustekova 31/A, 851 04 Bratislava / (zmena označenia doterajšieho nájomcu Milan Marák - CAFE CAPPUCCINO - PLATINY) / plnenie : 40,16 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 17.02.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 17.02.2015
22.4.2020Dodatok č. 08 83 1765 02 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 1765 02 00
nájomca : MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava

dátum podpísania : 21.04.2020
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 22.04.2020
10.8.2015Dodatok č. 08 83 1765 02 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 1765 02 00
číslo zmluvy : 088317650200 / nájomca : MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o., Muchovo nám. č. 8, 851 01 Bratislava / plnenie : 1 349,04 Eur/rok / dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
13.7.2012Dodatok č. 08 83 1138 01 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 1138 01 00 [PDF, 261 kB]
číslo zmluvy : 088311380100 / nájomca : Krajská prokuratúra v Bratislave, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 12.07.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 13.07.2012
14.3.2018Dodatok č. 08 83 1097 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 1097 17 00
Nájomca: Ing. Ivan Leška
Dátum uzatvorenia dodatku: 13.03.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 14.03.2018
5.5.2017Dodatok č. 08 83 1070 07 08 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 1070 07 00
Nájomca: Mestské lesy v Bratislave, zastúpené: Ing. Jurajom Zikmundom, riaditeľom
Dátum uzatvorenia Dodatku č. 08 83 1070 07 08: 03.05.2017
Účinnosť Dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejené dňa: 5.5.2017
8.8.2016Dodatok č. 08 83 1061 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 1061 07 00
Nájomca: Kornel Gajdár / Dátum uzatvorenia dodatku: 8.8.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 8.8.2016
29.9.2020Dodatok č. 08 83 1050 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 1050 07 00
Futbalový klub Dúbravka, športové združenie
Dátum uzatvorenia dodatku: 28.09.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 29.09.2020
10.8.2015Dodatok č. 08 83 0996 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0996 06 00
Nájomca : Ing. František Valachovič - INGVAL, Saratovská 6, 841 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku : 07.08.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 10.8.2015
30.11.2016Dodatok č. 08 83 0992 04 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0992 04 00
Nájomca: Ing. Veronika Lombardini
Dátum uzatvorenia dodatku: 30.11.2016
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.11.2016
7.9.2015Dodatok č. 08 83 0981 04 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0981 04 00
Májomca : Ing. Katarína Vojkovičová ROZ, Tehelná 8, 900 44 Tomášov, plnenie : 1 553,40 Eur/rok dátum uzatvorenia dodatku : 03.09.2015, účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.09.2015
16.6.2016Dodatok č. 08 83 0980 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0980 06 00
Nájomca: Ladislav Líška a Tatiana Líšková / Dátum uzatvorenia dodatku: 16.6.2016 / Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 16.06.2016
6.7.2016Dodatok č. 08 83 0979 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0979 06 00
Nájomca: Mgr. Martin Krekáč, Mgr. Zuzana Krekáčová. Dátum uzatvorenia dodatku: 6.7.2016. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 06.07.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 69 70 71 72 -73- 74 75 76 77 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.