Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 68 69 70 71 -72- 73 74 75 76 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
6.12.2016Dodatok č. 08-83-0222-13-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0222-13-00
Nájomca: Silence Trade s.r.o., Trieda Dr. V. Clementisa 39, 909 01 Skalica
Dátum podpísania dodatku: 5.12.2016
Dátum zverejnenia dodatku: 6.12.2016
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
18.4.2017Dodatok č. 08-83-0213-16-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0213-16-00
TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 11.4.2017
Zverejnené dňa: 18.4.2017
15.7.2016Dodatok č. 08-83-0213-16-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0213-16-00
Nájomca: TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku: 14.7.2016
Dátum zverejnenia: 15.07.2016
3.8.2015Dodatok č. 08-83-0211-11-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0211-11-00
Nájomca: S a U spol. s r.o., Plickova 3, 831 06 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.07.2015.
Zverejnené dňa: 03.08.2015
20.8.2020Dodatok č. 08-83-0205-05-01
Dodatok č. 08-83-0205-05-01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0205-05-00
Číslo zmluvy : 088302050500
Nájomca : Ing. Ján Cesnak a Ing. Marta Cesnaková, Tvarožkova 19, 811 03 Bratislava

Dátum uzavretia : 19.08.2020
Dátum zverejnenia : 20.08.2020
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
11.5.2012Dodatok č. 088301951201 k Zmluve o nájme pozemku č.088301951200 [PDF, 41 kB]
Nájomca : Združenie obcí JURAVA/Dátum uzatvorenia dňa 09.05.2012
Zverejnené dňa: 11.5.2012
7.6.2022Dodatok č. 08-83-0184-21-01
Dodatok č. 08-83-0184-21-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0184-21-00, ktorého predmetom je rozšírenie investičnou akciou s názvom „Úprava vonkajších komunikácií a priestorov“, s nezmenenou výškou nájomného.predmetu a účelu nájmu zmluvy o nájme pozemku uzatvorenej s Národnou bankou Slovenska, z dôvodu pokračovania v úpravách bezprostredného okolia budovy NBS pripravovanou
Číslo dodatku zmluvy: 08-83-0184-21-01
Objednávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 831 25 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 06.06.2022
Cena: 1.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
4.10.2016Dodatok č. 08-83-0157-08-01 k Zmluve o nájme
Dodatok č. 08-83-0157-08-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0157-08-00
Nájomca: TERNO real estate s.r.o., dátum podpísania dodatku: 3.10.2016, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 4.10.2016
9.5.2011Dodatok č. 088301550902 k Zmluve o nájme pozemku č. 088301550900 [PDF, 584 kB]
Nájomca : Milan Stanisziewsky/Dátum uzatvorenia dodatku 06.05.2011
Zverejnené dňa: 09.05.2011
6.8.2015Dodatok č. 08-83-0145-04-01 k Zmluve o nájme pozemku
Nájomca: MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r. o., dátum podpísania dodatku: 4.8.2015, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 6.8.2015
29.6.2022Dodatok č. 08-83-0132-21-01
Dodatok č. 08-83-0132-21-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0132-21-00, ktorého predmetom je zúženie výmery predmetu nájmu pozemku registra 16948/2 k. ú. Trnávka.
Dodatok č. 08-83-0132-21-01
Objednávateľ: Mestský parkovací systéme, spol. s r.o., Primaciálne nám. 1811 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 27.06.2022
Cena: 1.- Eur
Oddelenie majetkových vzťahov
31.1.2022DODATOK č. 08-83-0114-09-03
DODATOK č. 08-83-0114-09-03, ktorej predmetom je úprava predmetu nájmu.
Dátum uzatvorenia: 28.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1. 2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
5.8.2011Dodatok č. 088300941101 ku Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088300941100 nájomca : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 05.08.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 05.08.2011
5.8.2011Dodatok č. 088300931101 ku Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088300931100 nájomca : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 05.08.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 05.08.2011
5.8.2011Dodatok č. 088300921101 ku Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088300921100 nájomca : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 05.08.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa :05.08.2011
5.8.2011Dodatok č. 088300911101 ku Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 33 kB]
číslo zmluvy : 088300911100 nájomca : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 05.08.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 05.08.2011
2.3.2016Dodatok č. 08-83-0086-09-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0086-09-00
Nájomca: Vydrica a.s., dátum podpísania dodatku: 1.3.2016, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 2.3.2016
25.9.2013Dodatok č. 08-83-0086-09-01 k Zmluve o nájme pozemku
Dodatok č. 08-83-0086-09-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0086-09-00, nájomca Vydrica a.s., účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.9.2013
25.3.2011Dodatok č. 08-83-0086-04-02 ku zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0086-04-00 [PDF, 1,1 MB]
Nájomca: PhDr. Elena Valentová, Staré grunty 36, 811 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku: 14.3.2011.
Zverejnené dňa: 25.3.2011
27.11.2020Dodatok č. 088300791201 k Zmluve o nájme pozemku č. 088300791200
Nájomca: UBM Koliba s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 25.11.2020
Dátum zverejnenia: 27.11.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
17.8.2015Dodatok č. 08-83-0077-04-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0077-04-00
Nájomca: Jozef Lupták, 906 35 Plavecký Peter č. 162 / Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.08.2015
Dátum zverejnenia : 17.08.2015
22.3.2017Dodatok č. 08-83-0076-14-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0076-14-00
Nájomca: Mgr. Pavol Benčík
Dátum podpísania dodatku: 22.3.2017
Dátum zverejnenia dodatku: 22.3.2017
Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.8.2015Dodatok č. 08-83-0075-04-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0075-04-00
Nájomca: MEDIAPRESS Bratislava, s.r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.08.2015.
Zverejnené dňa: 05.08.2015
19.11.2014Dodatok č. 08-83-0074-13-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0074-13-00
Nájomca: Rezidencie Machnáč, s. r. o., dátum podpísania dodatku: 14. 11. 2014, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2014
30.3.2016Dodatok č. 088300691402 k Zmluve o nájme č. 088300691400
Nájomca : Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku : 30.03.2016. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.03.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 68 69 70 71 -72- 73 74 75 76 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.