Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 67 68 69 70 -71- 72 73 74 75 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
19.11.2015Dodatok č. 08-83-0447-12-02 k Zmluve o nájme pozemku
Nájomca: Mišíkova 15, s. r. o., dátum podpísania dodatku: 16.11.2015, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2015
19.11.2014Dodatok č. 08-83-0447-12-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0447-12-00
Nájomca: Mišikova, s. r. o., dátum podpísania dodatku: 14. 11. 2014, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2014
20.11.2013Dodatok č. 08-83-0447-06-01 k Zmluve o nájme pozemku
Dodatok č. 08-83-0447-06-00 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0447-06-00, nájomca Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.11.2013
21.12.2017Dodatok č. 08-83-0442-16-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0442-16-00
Dodatok č. 08-83-0442-16-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0442-16-00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 21.12.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 21.12.2017
22.1.2021Dodatok č. 08-83-0422-19-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0422-19-00
Nájomca: MP Real Invest, a.s., Hodžovo nám. 4, 811 06 Bratislava
Dátum podpísania dodatku: 20.1.2021
Dátum zverejnenia: 22.1.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
22.7.2014Dodatok č. 08-83-0396-12-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0396 12 00
Nájomca :EKORDA, s.r.o., Révova 45, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 21.07.2014 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 22.07.2014
28.10.2011Dodatok č. 088303741001 k Zmluve o nájme pozemku č. 088303741000 [PDF, 36 kB]
Nájomca : ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Dátum uzatvorenia dodatku : 28.10.2011 Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 28.10.2011
21.3.2011Dodatok č. 08-83-0368-08-01 k Zmluve o nájme pozemkov [PDF, 36 kB]
Nájomca: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, dátum uzatvorenia dodatku 18.3.2011.
Zverejnené dňa: 21.3.2011
12.5.2014Dodatok č. 08-83-0364-13-02 k zmluve o nájme
Dodatok č. 08-83-0364-13-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0364-13-00, nájomca Bratislavské podhradie, s.r.o., dátum podpísania dodatku: 12.5.2014, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.5.2014
20.11.2013Dodatok č. 08-83-0364-13-01 k Zmluve o nájme pozemku
Dodatok č. 08-83-0364-13-00 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0364-13-00, nájomca Bratislavské podhradie, s.r.o., účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.11.2013
29.11.2012Dodatok č. 08-83-0362-11-01 [PDF, 458 kB]
Dodatok č. 08-83-0362-11-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0362-11-00, nájomca Prvosienková cesta, družstvo, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.11.2012
11.6.2020Dodatok č. 08-83-0347-17-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0347-17-00
Nájomca: Spoloční nájomcovia zastúpení Ing. arch. Danielom Szabó, PhD.

Dátum uzatvorenia: 01.06.2020
Dátum zverejnenia:11.06.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.3.2019Dodatok č. 08-83-0347-17-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0347-17-00
Nájomca: Spoloční nájomcovia zastúpení Ing. arch. Danielom Szabó, PhD.
Dátum podpísania dodatku: 5.3.2019
Dátum zverejnenia: 5.3.2019
Účinnosť dodatku - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.4.2011Dodatok č. 08-83-0331-04-03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0331–04-00 [PDF, 148 kB]
Nájomca: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 13,Mlynské Nivy 44/A,825 11 Bratislava /Dátum uzatvorenia dodatku 05.04.2011/ dátum účinnosti dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 06.04.2011
18.11.2014Dodatok č. 088303301301 k Zmluve o nájme pozemku č. 088303301300
Nájomca: Ing. Ján Podolský a Ing. Eva Podolská. Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.11.2014. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 18.11.2014
5.9.2011Dodatok č. 08-83-0328-11-01/0099 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0328-11-00/0099 [PDF, 36 kB]
Nájomca: Robert Méry, Hany Meličkovej 19/A, 841 05 Bratislava / dátum podpísania dodatku: 31.8.2011/ účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 5.9.2011
19.4.2018Dodatok č. 08-83-0322-07-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0322-07-00
Dodatok č. 08-83-0322-07-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0322-07-00
Nájomca: Minderes Aziri
Dátum uzatvorenia dodatku: 19.4.2018
Dátum zverejnenia dodatku: 19.4.2018
Účinnosť dodatku: 20.4.2018
10.8.2015Dodatok č. 08-83-0322-07-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0322-07-00
Nájomca: Minderes Aziri - U AZIRIHO, Herlianska 5, 821 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.08.2015
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
22.8.2018Dodatok č. 08-83-0290-08-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0290-08-00
Dodatok č. 08-83-0290-08-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0290-08-00
Nájomca: Bytospráva, s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 22.8.2018
Účinnosť dodatku: 23.8.2018
10.8.2015Dodatok č. 08-83-0263-08-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0263-08-00
Nájomca: MEDIAPRESS Bratislava, s.r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.08.2015
Dátum zverejnenia : 10.08.2015
22.4.2016Dodatok č. 08-83-0261-12-04 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0261-12-00
Dodatok č. 08-83-0261-12-04 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0261-12-00/ Nájomca: Slovak Telekom, a.s./ Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.4.2016/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.4.2016
3.8.2015Dodatok č. 08-83-0256-12-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0256-12-00
Nájomca: S a U spol. s r.o., Plickova 3, 831 06 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.07.2015.
Zverejnené dňa: 03.08.2015
3.8.2015Dodatok č. 08-83-0255-12-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0255-12-00
Nájomca: S a U spol. s r.o., Plickova 3, 831 06 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.07.2015.
Zverejnené dňa: 03.08.2015
15.2.2019Dodatok č. 08-83-0245-13-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0245-13-00
Dodatok č. 08-83-0245-13-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0245-13-00
Nájomca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave
Dátum uzatvorenia dodatku: 15.2.2019
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
6.12.2016Dodatok č. 08-83-0223-13-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0223-13-00
Nájomca: Silence Trade s.r.o., Trieda Dr. V. Clementisa 39, 909 01 Skalica
Dátum podpísania dodatku: 5.12.2016
Dátum zverejnenia dodatku: 6.12.2016
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 67 68 69 70 -71- 72 73 74 75 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.