Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
19.12.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0315-13-00
Nájomca - Meno: Vachálkova Viera, Lančaričová Lýdia, Pavelka Eva / Dátum podpísania: 18.12.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
24.1.2014Zmluva o najme pozemku č.08-83-0313-13-00
Nájomca - Meno: Ing. Eduard Javorský / Dátum podpísania: 23.1.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.1.2014
30.10.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0311-13-00
Nájomca - Meno: Silvia Kresanová / Dátum podpísania: 29.10.2013 / Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.10.2013
20.9.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0296-13-00 [PDF, 56 kB]
Nájomca - Meno: Mgr. Marta Piovarčiová. Dátum podpísania: 18.09.2013. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.09.2013
17.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0271-12-00 [PDF, 1,5 MB]
Nájomca: REALIZ a. s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.04.2012
Zverejnené dňa: 17.4.2012
4.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0258-12-00 [PDF, 1 MB]
Nájomca: Pressburg Urban Projects a.s., Prievozská 4, 821 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 03.04.2012
Zverejnené dňa: 04.04.2012
2.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0257-12-00
Nájomca: STANISLAV A SYN, spol. s r.o., 900 51 Kráľová pri Senci 61 / Dátum uzatvorenia zmluvy 30. 03. 2012.
Dátum zverejnenia: 02. 04. 2012
12.5.2014Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0247-14-00
Nájomca - Meno: Zuzana Szabóová / Dátum podpísania: 12.05.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.05.2014
12.5.2014Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0246-13-00
Nájomca - Meno: Miroslav Strieblik / Dátum podpísania: 12.05.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.05.2014
12.5.2014Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0245-14-00
Nájomca - Meno: Mgr. Eva Striebliková / Dátum podpísania: 12.05.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.05.2014
4.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0188-12-00 [PDF, 3,9 MB]
Nájomca: REALIZ a. s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 03.04.2012
Zverejnené dňa: 04.04.2012
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č.088300981200 [PDF, 351 kB]
Zmluva o nájme pozemku č.088300981200/Nájomca : H-Stones s.r.o./Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 23.02.2012
Zverejnené dňa: 24.02.2012
22.2.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0076-12-00 [PDF, 2,4 MB]
Nájomca: KOCELOVA, s.r.o. Horská 11/C, 831 52 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy 21.02.2012
Zverejnené dňa: 22.2.2012
19.2.2018Zmluva o nájme pozemku č.088300511800
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088300511800
nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pečnianska č. 9 a 11, súpis. č. 1211 Bratislava
v zastúpení Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava
dátum podpísania : 19.02.2018
plnenie : 125,00 Eur/rok
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 20.02.2018
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
19.2.2018Zmluva o nájme pozemku č.088300501800
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088300501800
nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pečnianska č. 5 a 7, súpis. č. 1215 Bratislava
v zastúpení Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava
dátum podpísania : 19.02.2018
plnenie : 125,00 Eur/rok
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 20.02.2018
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
14.3.2016Zmluva o nájme pozemku č.08 83 0089 16 00
Nájomca :CEDIC SK, s. r. o., Ventúrska 18, 811 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme pozemku č.08 83 0089 16 00: 10.03.2016. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.3.2016
14.12.2017Zmluva o nájme pozemku č. 4524000567, ev. č. nájomcu: 08 00 09460 17 00
Zmluva o nájme pozemku č. 4524000567, ev. č. nájomcu: 08 00 09460 17 00, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9145/3 – ostatné plochy vo výmere 1073 m2, parc. č. 9145/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 638 m2 a parc. č. 9145/37 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 378 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1017 a nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 3110/17 – ostatné plochy vo výmere 678 m2, k. ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 14.12.2017
Zverejnené dňa: 14.12.2017
28.6.2013Zmluva o nájme pozemku č. 18-83-0224-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 18-83-0224-13-00, nájomca Bezručová Invest, s. r. o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.6.2013
7.10.2021Zmluva o nájme pozemku č. 18 88 0563 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 18 88 0563 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „E“ parc. č. 1139/100 – orná pôda vo výmere 103 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 2975
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
15.3.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088811010800
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" parc. č. 690 v k.ú. Záhorská Bystrica. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku, na ktorom je zrealizovaná komunikácia.
Zverejnené dňa: 15.3.2011
31.1.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088810481700
Zmluva o nájme pozemku č. 088810481700
Prenajímateľ: Soňa a Mária Šánerové
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.01.2018
Dátum zverejnenia: 31.01.2018
4.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088810481100 [PDF, 427 kB]
Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, časť pozemku registra E parc. č. 69 v podiele 1/3 a časť PK parc. č. 70 v podiele 1/3. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 4.1.2012
29.1.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088810441700
Zmluva o nájme pozemku č. 088810441700
Prenajímateľ: Hildegarda Kováčová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.01.2018
Dátum zverejnenia: 29.01.2018
24.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088810401100 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom nájmu je pozemok registra E parc. č. 4180/3, k. ú. Vajnory. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 24.1.2012
22.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088810091100 [PDF, 402 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C v k.ú. Vajnory, parc. č. 2176/8 v podiele 3/14. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 22.12.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.