Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 -25- 26 27 28 29 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.5.2018Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0669 1700
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0669 1700, ktorej predmetom je prenájom pozemku parc. č. 6978/1 vo výmere 1142 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 16.04.2018
Zverejnená dňa: 02.05.2018
24.4.2018Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 088303611600 zo dňa 09.06.2016
Nájomca: Ing. Štefan Olešanský a Ľudmila Olešanská
Dátum uzatvorenia dohody : 24.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 24.04.2018
24.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088302831800
Nájomca: Ing. Peter Bajzík a Prof. Ľubica Bajzíková, CSc.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.04.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 24.04.2018
24.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088302841800
Nájomca: Prof. Ľubica Bajzíková, CSc. a Ing. Peter Bajzík
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.04.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 24.04.2018
19.4.2018Dodatok č. 08-83-0322-07-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0322-07-00
Dodatok č. 08-83-0322-07-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0322-07-00
Nájomca: Minderes Aziri
Dátum uzatvorenia dodatku: 19.4.2018
Dátum zverejnenia dodatku: 19.4.2018
Účinnosť dodatku: 20.4.2018
19.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0307 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0307 18 00
Nájomca: Jozef Kanás
Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 19.04.2018
Účinnosť zmluvy: 20.04.2018
19.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0300-18-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0300-18-00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 19.4.2018
Dátum zverejnenia: 19.4.2018
Účinnosť zmluvy: 20.4.2018
19.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0299 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0299 18 00 Nájomca: Jordan Petkov/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.04.2018/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.04.2018
19.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0293 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0293 18 00 Nájomca: Martin Kuka/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.04.2018/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.04.2018
19.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0158 18 00
Číslo zmluvy : 088301581800
Nájomca : TTASS spol. s r.o., Björnsonova 3, 811 05 Bratislava
Dátum podpísania : 18.04.2018
Dátum zverejnenia : 19.04.2018
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
18.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0282 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0282 18 00 Nájomca: Jozef Kvinta/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.04.2018/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.04.2018
10.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0228 18 00
Nájomca: Martina Kupcová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.04.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.04.2018
10.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0229 18 00
Nájomca: Eva Sleziaková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.04.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.04.2018
10.4.2018Zmluva o nájme pozemku č. 0883013618 00
Nájomca: Ľubica Klímová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.04.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.04.2018
10.4.2018Dodatok č. 08 83 0166 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0166 17 00
Nájomca: Ružena Urbašková
Dátum uzatvorenia dodatku: 09.04.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.04.2018
27.3.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0164 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0164 18 00
Prenajímateľ: Alžbeta Hajdániová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 27.03.2018
Dátum zverejnenia: 27.03.2018
21.3.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088301091800
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Beňovského 10-16 v zastúpení ÚDRŽBA DOMOV s.r.o., Homolova 19, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 20.3.2018
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 21.03.2018
20.3.2018Dodatok č. 08 83 0588 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0588 13 00
Nájomca: Gabriela Rothová
Dátum uzatvorenia dodatku: 20.03.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 20.03.2018
14.3.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088300491800
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088300491800
nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Zadunajská cesta č. 7 a 9, súpis. č. 1191, Bratislava
v zastúpení Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava
dátum podpísania : 13.03.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 14.03.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
14.3.2018Dodatok č. 08 83 0428 15 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0428 15 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088304281500
nájomca : CAPITAL PARK s. r. o., Červeňova 14, 811 03 Bratislava
dátum podpísania : 13.03.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 14.03.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
14.3.2018Dodatok č. 08 83 1097 17 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 1097 17 00
Nájomca: Ing. Ivan Leška
Dátum uzatvorenia dodatku: 13.03.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 14.03.2018
13.3.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088301561800
Nájomca: Jozef Sojka a Kamila Sojková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.03.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.03.2018
13.3.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088301701800
Nájomca: Milan Farkaš a Alexandra Farkašová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.03.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.03.2018
13.3.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0178 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0178 18 00 Nájomca: Vladimír Štefko a Alena Štefková/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.03.2018/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.03.2018
2.3.2018Zmluva o nájme pozemku č. 088310371700
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Sibírska 31, 33, 35, 37, Šuňavcová 1 – 3, Šuňavcová 5 - 11, Ukrajinská 10, Ursínyho 1, Sibírska 29, Bratislava, v zastúpení: Ing. Anna Horárová
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 1037 17 00: 01.03.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 2.3.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 -25- 26 27 28 29 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.