Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 17 18 19 20 -21- 22 23 24 25 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
15.2.2019Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0025 19 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0025 19 00
Číslo zmluvy: 088300251900
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Topolčianska ulica č. 5, súpis. č. 3207
V zastúpení: Váš správca spol. s r. o., Furdekova 4, 851 03 Bratislava
Dátum podpísania: 15.02.2019
Dátum zverejnenia: 15.02.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0030 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0030 19 00
Nájomca: RNDr. František Lindner
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.02.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.2.2019Dodatok č. 08-83-0245-13-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0245-13-00
Dodatok č. 08-83-0245-13-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0245-13-00
Nájomca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave
Dátum uzatvorenia dodatku: 15.2.2019
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
8.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1128 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1128 18 00
Nájomca: TANDEM - SK s.r.o., Račianska 76, 831 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 7.2.2019
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 8.2.2019
7.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0078-19-00
Nájomca: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Slovinská 8 v zastúpení spoločnosti AUREKA s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 7.2.2019
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
4.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1071 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1071 18 00
Nájomca: Ing. Lýdia Matiašková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.02.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 04.02.2019
Účinnosť zmluvy: 05.02.2019
4.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1176 18 00
Nájomca: Darina Sládečková, Elena Ferovová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.02.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 04.02.2019
Účinnosť zmluvy: 05.01.2019
1.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1160 18 00
Nájomca: PLUS, spol. s r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov
Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.02.2019
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 01.02.2019
1.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0026 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0026 19 00
Nájomca: JUDr. František Farkaš
Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.02.2019
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
1.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1117 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1117 18 00
Nájomca: Ing. Miriam Ledererová a Ing. Katarína Vallová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.02.2019
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
1.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 01 v znení Dodatku č. 08 83 0330 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 01 v znení Dodatku č. 08 83 0330 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 00
Nájomca: Ing. Ján Podolský a Ing. Eva Podolská
Dátum uzatvorenia dohody: 01.02.2019
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
1.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0074-19-00
Nájomca: AZYL Production s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 1.2.2019
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 1.2.2019
28.1.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0841 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0841 18 00
Nájomca: Peter Turanský
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.01.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
28.1.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1166 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1166 18 00
Nájomca: Dušan Janec a MUDr. Alžbeta Janecová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.01.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
25.1.2019Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0531 16 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0531 16 00
Nájomca: Mária Krovinová
Dátum uzatvorenia dohody: 23.01.2019
Účinnosť dohody: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 25.1.2019
24.1.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1107 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1107 18 00
Nájomca: Ing. Jozef Majka
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.1.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 24.1.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.1.2019Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0367 12 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0367 12 00
Nájomca: Mgr. Alena Kompasová
Dátum uzatvorenia dohody: 07.01.2019
Zverejnená dňa: 8.1.2019
Účinnosť dohody: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
4.1.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1165 18 00
Nájomca: Ing. Jozef Vároš
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.01.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 04.01.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.1.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1076 18 00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Račianska 87,89 a 91 v Bratislave v zastúpení Naša správcovská, s.r.o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.12.2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 4.1.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
13.12.2018Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku č. 4524000567
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku č. 4524000567, ktorým sa dopĺňa nájomná zmluva č. 08 88 0946 17 00 o parc.č. 9151/12 ostatné plochy v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorený dňa: 6. 12. 2018
Zverejnený dňa: 13. 12. 2018
7.12.2018Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 1054 18 00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, v zastúpení: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.12.2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 07.12.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.12.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1045 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1045 18 00
Nájomca: Národný ústav detských chorôb, v zastúpení: doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ a Ing. Pavel Petrík, ekonomický riaditeľ
Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 1045 18 00: 4.12.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.12.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0590 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0590 18 00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „E“ parc. č. 3115/123 – orná pôda vo výmere 6 107 m², k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 28.11.2018
Zverejnená dňa: 06.12.2018
5.12.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-1123-18-00
Nájomca: MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 4.12.2018
Dátum zverejnenia: 5.12.2018
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
5.12.2018Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1118 18 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1118 18 00
Nájomca: Mgr. Adam Birnstein
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.12.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 17 18 19 20 -21- 22 23 24 25 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.