Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 16 17 18 19 -20- 21 22 23 24 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0164 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0164 19 00
Nájomca: Ing. Anton Zdarilek a MUDr. Ľubica Zdarileková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
1.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0094 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0094 19 00, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra „E“ v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3680 – záhrady vo výmere 1 412 m² a časť parc. č. 3694 – záhrady vo výmere 338 m² v rozsahu vyznačenom na snímke z katastrálnej mapy.

Podpísané dňa: 21.03.2019
Zverejnené dňa: 01.04.2019
21.3.2019Dodatok č. 08 83 0327 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0327 07 00
Názov: Dodatok č. 08 83 0327 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0327 07 00
Nájomca: SG FM, s.r.o., Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 18.03.2019
Zverejnený dňa: 21.03.2019
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
20.3.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0091 19 00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Tománkova 2, 4, 6, v zastúpení SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.03.2019
Zverejnená dňa: 20.03.2019
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
18.3.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0161 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0161 19 00/ Nájomca: Zuzana Štubniaková/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.03.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.03.2019
12.3.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0024 19 00
Číslo zmluvy: 088300241900
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Holíčska ulica č. 1 a 3, súpis. č. 3070 v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava
Dátum podpísania: 12.03.2019
Dátum zverejnenia: 12.03.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.3.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0122 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0122 19 00
Nájomca: Mgr. Ivo Ivan
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.03.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.3.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0064-19-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0064-19-00
Nájomca: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Trebišovská 15, 17, 19, 21 v zastúpení spoločnosti BLAHO-BYT, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.3.2019
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
11.3.2019Nájomná zmluva č. MAGBO1900008
Číslo: MAGBO1900008
Nájomná zmluva bola vypracovaná investorom z dôvodu potreby preukázať právny vzťah k pozemkom, t.j. ide o získanie iného práva k pozemkom pre potreby stavebného konania ku stavbe „ Polyfunkčný bytový dom Údernícka I. a II. Bratislava – Petržalka“.
Dátum uzatvorenia: 07.03.2019
Dátum zverejnenia: 11.03.2019
Prenajímateľ: SOMAT Group a.s.
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
7.3.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0108 19 00
Číslo zmluvy: 088301081900
Nájomca: HAMI FOOD s.r.o., Gessayova 2616/14, 851 03 Bratislava
Dátum podpísania: 07.03.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 07.03.2019
5.3.2019Dodatok č. 08-83-0347-17-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0347-17-00
Nájomca: Spoloční nájomcovia zastúpení Ing. arch. Danielom Szabó, PhD.
Dátum podpísania dodatku: 5.3.2019
Dátum zverejnenia: 5.3.2019
Účinnosť dodatku - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
26.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1171 18 00
Nájomca: Ľudmila Leváková, Ľuba Raková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.02.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 26.02.2019
Účinnosť zmluvy: 27.02.2019
20.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0069-19-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0069-19-00
Nájomca: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Stropkovská 1-21 v zastúpení spoločnosti BYTOSERVIS spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.2.2019
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
20.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0014 19 00
Číslo zmluvy: 088300141900
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská ulica č. 16, súpis. č. 3225 v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava
Dátum podpísania: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0015 19 00
Číslo zmluvy: 088300151900
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Vavilovova ulica č. 5 a 7, súpis. č. 1141 v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 85105 Bratislava
Dátum podpísania: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.2.2019Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0013 19 00
Číslo zmluvy: 088300131900
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Humenské námestie č. 7 a 8, súpis. č. 3168 v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 85105 Bratislava
Dátum podpísania: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0012 19 00
Číslo zmluvy: 088300121900
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Holíčska ulica č. 46 a48, súpis. č. 3071 v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava
Dátum podpísania: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.2.2019Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0011 19 00
Číslo zmluvy: 088300111900
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Šášovska ulica č. 14 a 16, súpis. č. 3018 v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 85105 Bratislava
Dátum podpísania: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0010 19 00
číslo zmluvy : 088300101900
Nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Romanova ulica č. 21 a 23, súpis. č. 1680 v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava
Dátum podpísania: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0009 19 00
Číslo zmluvy: 088300091900
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Zadunajská cesta č. 1, 3 a 5, súpis. č. 1190 v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 85105 Bratislava
Dátum podpísania: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0008 19 00
Číslo zmluvy: 088300081900
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ševčenkova ulica č. 14, súpis. č. 1120 v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava
Dátum podpísania: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0054 19 00
Číslo zmluvy: 088300541900
Nájomca: WH – KOTE Bratislava, s.r.o., Ševčenkova 25, 851 01 Bratislava
Dátum podpísania: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
20.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0016 19 00
Číslo zmluvy: 088300161900
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Gercenova ulica č. 5, súpis. č. 1156 v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava
Dátum podpísania: 19.02.2019
Dátum zverejnenia: 20.02.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
18.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0075 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0075 19 00/ Nájomca: Jaroslav Meheš/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.02.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2019
15.2.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0065-19-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0065-19-00
Nájomca: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Martinčekova 26-28 v zastúpení spoločnosti SENES, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.2.2019
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 16 17 18 19 -20- 21 22 23 24 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.