Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0190-19-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0190-19-00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Wolkrova 5, 7, 9 so súpis. č. 1135, Bratislava, k. ú. Petržalka
v zastúpení Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 29.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.4.2019Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0214 19 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0214 19 00
Nájomca: SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy : 29.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
29.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0201-19-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0201-19-00
Nájomca: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novosvetská 1/A, 843 10 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 29.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0202-19-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0202-19-00
Nájomca: DCJ, s. r. o., Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava
Dátum podpísania zmluvy: 29.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0184 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0184 19 00
Nájomca: Marta Juranková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0225 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0225 19 00
Nájomca: Mgr. Oľga Sedliaková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0216 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0216 19 00
Nájomca: Piramex, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.4.2019Dodatok č. 08 83 0348 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0348 13 00
Dodatok č. 08 83 0348 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0348 13 00
Nájomca: Ing. Juraj Dermek
Dátum uzatvorenia dodatku: 26.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.4.2019Dodatok č. 08 83 0767 03 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0767 03 00
Dodatok č. 08 83 0767 03 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0767 03 00
Nájomca: Ing. Štefan Raučina
Dátum uzatvorenia dodatku: 26.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
17.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0231 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0231 19 00/ Nájomca: Miroslav Čechvala/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.04.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.04.2019
8.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0102 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0102 19 00
Nájomca: Ing. Lýdia Matiašková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.04.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 08.04.2019
Účinnosť zmluvy: 09.04.2019
8.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0145 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0145 19 00
Nájomca: Mgr. Zuzana Horoščáková, PhD.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.04.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 08.04.2019
Účinnosť zmluvy: 09.04.2019
8.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0114 19 00
Nájomca: Alžbeta Brožíková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.04.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 08.04.2019
Účinnosť zmluvy: 09.04.2019
5.4.2019Dodatok č. 08-83-0639-14-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0639-14-00
Dodatok č. 08-83-0639-14-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0639-14-00
Nájomca: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jégeho 9,11 v zastúpení MADJAN s.r.o.
Dátum uzatvorenia dodatku: 4.4.2019
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
5.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0137 19 00 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0137 19 00, predmetom výpožičky je Most č. 090A na Rondeli D1 Prístavný most v rozsahu 60 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 4027/46 a 15 425/139 - ostatné plochy v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 05. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0170 19 00
Číslo zmluvy: 088301701900
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Znievska ulica č. 36 a 38, súpis. č. 3031 v zastúpení: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava
Dátum podpísania: 04.04.2019
Dátum zverejnenia: 04.04.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0159 19 00
Číslo zmluvy: 088301591900
Nájomca: MUDr. Ľubica Zdarileková, Potočná 772/5, 900 27 Bernolákovo
Dátum podpísania: 04.04.2019
Dátum zverejnenia: 04.04.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0129 19 00 [PDF, 1,2 MB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0129 19 00, predmetom výpožičky je Most č. 007 Slovnaftská ulica - Malý Dunaj v rozsahu cca 90 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 3879/13 - vodné plochy v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0132 19 00 [PDF, 682 kB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0132 19 00, predmetom výpožičky je zvislá pravá strana Mosta č. 63 006L Popradská ulica - Malý Dunaj pravá strana v rozsahu cca 90 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 6085/1 - vodné plochy v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0133 19 00 [PDF, 1,2 MB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0133 19 00, predmetom výpožičky je zvislá ľavá strana Mosta č. 63 006L Popradská ulica - Malý Dunaj ľavá strana v rozsahu cca 90 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 6085/1 - vodné plochy v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0138 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0138 19 00
Nájomca: MUDr. Michaela Slezáková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.04.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0128 19 00 [PDF, 651 kB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0128 19 00, predmetom výpožičky je zvislá pravá strana Mosta č. 166.1 Panónska cesta - Janíkov dvor v rozsahu cca 160 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 2150/5 - ostatné plochy v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0131 19 00 [PDF, 652 kB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0131 19 00, predmetom výpožičky je zvislá ľavá strana Mosta č. 166.2 Panónska cesta - Janíkov dvor v rozsahu cca 160 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 2150/5 - ostatné plochy v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0162 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0162 19 00/ Nájomca: Vendelín Heretík a Mária Heretíková/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.04.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2019
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0123 19 00 [PDF, 707 kB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0123 19 00, predmetom výpožičky je Most č. 059 Romanova ulica v rozsahu cca 40 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 1446 - vodné plochy v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.