Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
7.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0362 19 00/ Nájomca: Richard Frimmel/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.06.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.06.2019
7.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0290 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0290 19 00
Nájomca: Konstrukt Invest s.r.o., Halašova 10, 831 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy : 07.06.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
7.6.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0351 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0351 19 00
Nájomca: Ing. arch. Katarína Štefková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.06.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.5.2019Dodatok č. 08 83 0360 17 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0360 17 00
Dodatok č. 08 83 0360 17 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0360 17 00
Číslo zmluvy: 088303601700
Nájomca: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum podpísania: 30.05.2019
Dátum zverejnenia: 30.05.2019
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0180 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0180 19 00, ktorej predmetom je časť pozemku registra "C" parc. č. 1478/2 - záhrada o výmere 126 m2 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 21. 05. 2019
Zverejnená dňa: 30. 05. 2019
22.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 088801631900 [PDF, 567 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088801631900, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra "E" parc. č. 1234/3 - orná pôda o výmere 6683m2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorená dňa: 17. 04. 2019
Zverejnená dňa: 22. 05. 2019
21.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0258 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0258 19 00
Nájomcovia: Margita Nemcová, Ing. Peter Nemec, MUDr. Darina Buzássyová, MUDr. Pavol Nemec
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.05.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0218 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0218 19 00
Nájomca: Ing. Michal Majtán, PhD.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.05.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 088801741900 [PDF, 211 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088801741900, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra "E" parc. č. 1313 - orná pôda vo výmere 723 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 04. 2019
Zverejnená dňa: 21. 05. 2019
21.5.2019Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0915 1601 [PDF, 49 kB]
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 0888 0915 1601, ktorého predmetom je zmena podielov na pozemkoch registra "E" parc. č. 690, 1563, 798/101, 798/201 a 2671/3 v k. ú. Ružinov a zmena výšky nájomného.

Uzatvorený dňa: 02. 05. 2019
Zverejnený dňa: 21. 05. 2019
21.5.2019Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 0888 0983 1601 [PDF, 49 kB]
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 0888 0983 1601, ktorého predmetom je zmena podielov na pozemkoch registra "E" parc. č. 690, 1563, 798/101, 798/201 a 2671/3 v k. ú. Ružinov a zmena výšky nájomného.

Uzatvorený dňa: 02. 05. 2019
Zverejnený dňa: 21. 05. 2019
21.5.2019Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0917 1601 [PDF, 49 kB]
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0917 1601, ktorého predmetom je zmena podielov na pozemkoch registra "E" parc. č. 690, 1563, 798/101 a 798/201 v k. ú. Ružinov a zmena výšky nájomného.

Uzatvorený dňa: 02. 05. 2019
Zverejnený dňa: 21. 05. 2019
21.5.2019Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 0888 0887 1601 [PDF, 49 kB]
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 0888 0887 1601, ktorého predmetom je zmena podielov na pozemkoch registra "E" parc. č. 690, 1563, 798/101 a 798/201 v k. ú. Ružinov a zmena výškx nájomného.

Uzatvorený dňa: 02. 05. 2019
Zverejnený dňa: 21. 05. 2019
15.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0265 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0265 19 00
Nájomca: Slovenská republika v zast. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.05.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0276 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0276 19 00/ Nájomca: Zuzana Mlyneková/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.05.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.05.2019
6.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0147 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0147 19 00
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.04.2019
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
6.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0020 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0020 19 00
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.04.2019
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
6.5.2019Dodatok č. 0888 0914 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0914 1600
Dodatok č. 0888 0914 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0914 1600
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom následujúcim po dni jeho zverejnenia
6.5.2019Dodatok č. 0888 0822 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0822 1600
Dodatok č. 0888 0822 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0822 1600
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom následujúcim po dni jeho zverejnenia
6.5.2019Dodatok č. 0888 0835 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0835 1600
Dodatok č. 0888 0835 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0835 1600
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom následujúcim po dni jeho zverejnenia
6.5.2019Dodatok č. 0888 0841 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0841 1600
Dodatok č. 0888 0841 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0841 1600
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom následujúcim po dni jeho zverejnenia
6.5.2019Dodatok č. 0888 0334 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0334 1700
Dodatok č. 0888 0334 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0334 1700
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom následujúcim po dni jeho zverejnenia
30.4.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0226-19-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0226-19-00
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.4.2019
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
29.4.2019Dodatok č. 08-83-0669-08-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0669-08-00
Dodatok č. 08-83-0669-08-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0669-08-00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Furdekova ulica č. 2 so súpis. č. 1618, Bratislava, k. ú. Petržalka
v zastúpení MADJAN, s. r. o., Robotnícka 5, 831 03 Bratislava
Dátum podpísania dodatku: 29.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
29.4.2019Dodatok č. 08-83-0019-11-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0019-11-00
Dodatok č. 08-83-0019-11-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0019-11-00
Nájomca: MADJAN, s. r. o., Robotnícka 5, 831 03 Bratislava
Dátum podpísania dodatku: 29.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
strana 2, Článok II Zmeny zmluvy, ods. 1, bod 2, Obchodné meno: DOMUS REAL spol. s r.o. sa vypúšťa text „zastupujúca vlastníkov bytov bytového domu na Furdekovej ulici č. 2 v Bratislave“.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.