Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
7.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805731100 [PDF, 383 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3971 o výmere 68 m2, v podiele 33/100. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 7.2.2012
7.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805741100 [PDF, 391 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3971 o výmere 68 m2, v podiele 20/100. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 7.2.2012
25.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800291200 [PDF, 620 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 694 v podiele 1/3. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 25.1.2012
24.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088810401100 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom nájmu je pozemok registra E parc. č. 4180/3, k. ú. Vajnory. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 24.1.2012
23.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800191200 [PDF, 811 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/652 - orná pôda o výmere 126 m2 v podiele 1/4 a pozemky registra C v k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/69 - zastavaná plocha o výmere 296 m2 v podiele 1/12 a parc. č. 2737/71 - zastavaná plocha o výmere 667 m2 v podiele 1/12. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 23.1.2012
16.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800111200 [PDF, 439 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E KN parc. č. 4871, k. ú. Záhorská Bystrica. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 16.1.2012
9.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08880010101100 [PDF, 1,7 MB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C parc. č. 2758/10 a časť pozemku registra E parc. č. 684, k. ú. Vajnory. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 9.1.2012
4.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088810481100 [PDF, 427 kB]
Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, časť pozemku registra E parc. č. 69 v podiele 1/3 a časť PK parc. č. 70 v podiele 1/3. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 4.1.2012
3.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804121100 [PDF, 416 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k.ú. Trnávka, parc. č. 2737/69, 2737/71 v podiele 1/12. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 3.1.2012
30.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1044 11 00 [PDF, 718 kB]
Nájomca : JP Marketing s.r.o., Lazaretská 31, 811 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 29.12.2011 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 30.12.2011
30.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 1043 11 00 [PDF, 718 kB]
Nájomca : M.J.A. s.r.o., Silvánska 29, 841 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 29.12.2011 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 30.12.2011
22.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088810091100 [PDF, 402 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C v k.ú. Vajnory, parc. č. 2176/8 v podiele 3/14. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 22.12.2011
22.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088810081100 [PDF, 400 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C v k.ú. Vajnory, parc. č. 2176/8 v podiele 3/14. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 22.12.2011
21.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088808461100 [PDF, 1,3 MB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 12067 a parc. č. 12070. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
21.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088807031100 [PDF, 1 MB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k.ú. Rača, parc. č. 4703. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
19.12.2011Dodatok č. 08 83 0126 08 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0126 08 00 [PDF, 198 kB]
číslo zmluvy : 088301260800 / nájomca : VODOTIKA - MG, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 19.12.2011 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 19.12.2011
16.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0788-11-00 [PDF, 313 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0788-11-00, nájomca NOALI, s.r.o., dátum podpísania zmluvy 14.12.2011.
Zverejnené dňa: 16.12.2011
14.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809641100 [PDF, 602 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Rača, parc. č. 1719 a parc. č. 1720. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 14.12.2011
14.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809631100 [PDF, 588 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Rača, parc. č. 1719 a parc. č. 1720. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 14.12.2011
12.12.2011Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0719 11 00 [PDF, 395 kB]
číslo zmluvy : 188307191100 / nájomcovia : AUPARK a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava a AUPARK Tower Bratislava s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava / plnenie : 33 091 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 09.12.2011 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 12.12.2011
12.12.2011Zmluva o dlhodobom nájme pozemku č. 18 83 0718 11 00 [PDF, 333 kB]
číslo zmluvy : 188307181100 / nájomca : AUPARK Tower Bratislava s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava / plnenie : 11 936 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 09.12.2011 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 12.12.2011
12.12.2011Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0717 11 00 [PDF, 343 kB]
číslo zmluvy : 188307171100 / nájomca : AUPARK a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava / plnenie : 27 020 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 09.12.2011 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 12.12.2011
12.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088309681100 [PDF, 2,4 MB]
Nájomca : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 09.12.2011
Zverejnené dňa: 12.12.2011
9.12.2011Dodatok č. 088308421101 [PDF, 29 kB]
Nájomca : Incheba a.s., Viedenska cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava dátum uzatvorenia dodatku : 09.12.2011 účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 09.12.2011
8.12.2011Nájomná zmluva č. 08 88 0998 1100 [PDF, 60 kB]
Nájomca - Združenie správy námestia, zaujmové združenie právnických osôb. Predmetom nájmu sú pozemky na ktorom je vybudovaná Promenáda Eurovea a Námestie Eurovea.
Zverejnené dňa: 8.12.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.