Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 69 70 71 72 -73- 74 75 76 77 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.4.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0257-12-00
Nájomca: STANISLAV A SYN, spol. s r.o., 900 51 Kráľová pri Senci 61 / Dátum uzatvorenia zmluvy 30. 03. 2012.
Dátum zverejnenia: 02. 04. 2012
30.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0254 12 00 [PDF, 1,4 MB]
Nájomca: WOLFSTONE, s.r.o., Segnerova 3, 841 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 29. 03. 2012 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 30. 03. 2012
30.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0256-12-00 [PDF, 644 kB]
Nájomca: S a U spol. s r.o., Plickova 9, 831 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 29. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 30. 3. 2012
30.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-255-12-00
Nájomca: S a U spol. s r.o., Plickova 3, 831 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy 29. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 30. 3. 2012
29.3.2012Dodatok č. 08-83-1070-07-05 k Zmluve o nájme pozemku č. 08831070700 [PDF, 38 kB]
Nájomca : Mestské lesy v Bratislave/Dátum uzatvorenia dodatku dňa 28.03.2012
Zverejnené dňa: 29.3.2012
22.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088806251100 [PDF, 369 kB]
Predmetom nájmu sú PK pozemok v k. ú. Karlova Ves Ves, parc. č. 3896 - zastavaná plochy o výmere 1500m2, "E" LV č. 650. Účel nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod sídliskom.
Zverejnené dňa: 22.3.2012
22.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088301951200 [PDF, 935 kB]
Nájomca : Združenie obcí JURAVA/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 21.03.2012
Zverejnené dňa: 22.3.2012
21.3.2012Dodatok č. 18 83 0019 10 01 ku Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0019 10 00 [PDF, 120 kB]
číslo zmluvy : 188300191000 / nájomca : P&P HOCKEY SPORTS, s.r.o., Gelnicka 14, 831 06 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 21.03.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 21.03.2012
15.3.2012Dodatok č. 08-83-1114-09-03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08831140900 [PDF, 43 kB]
Nájomca : Tatra Residence, s.r.o./Dátum uzatvorenia dodatku dňa 14.03.2012
Zverejnené dňa: 15.3.2012
9.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800421200 [PDF, 918 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Karlova Ves Ves, parc. č. 2367/4, 2367/3,2366/5 a 2365/4, LV č. 4398. Účel nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
5.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088301671200 [PDF, 427 kB]
Nájomca : Ing. František Krasňanský/Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 02.03.2012
Zverejnené dňa: 5.3.2012
2.3.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 088800491200 [PDF, 1,4 MB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2310/5,8,9,14,15,23, LV č. 1723. Účel nájmu je zabezpečenie prístupových ciest k čistiarni.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
2.3.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 088800481200 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2310/4,10,13,16,17,18,19,20,21,22, LV č. 1723. Účel nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou čistiarne.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
2.3.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 088800471200 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2310/6,7,11,12, LV č. 1723. Účel nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou čistiarne.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
2.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800961200 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/113 v podiele 1/4, parc. č. 23056/170 v podiele 1/4, parc. č. 21968/112 v podiele 1/2, parc. č. 23056/169 v podiele 1/2, v k. ú. Trnávka, parc. č. 4341/74 v podiele 1/2, v k. ú. Rača, parc. č.891/212 v podiele 1/2, parc. č.891/213 v podiele 1/2, parc. č.891/216 v podiele 1/8, parc. č.891/217 v podiele 1/8, parc. č.891/218 v podiele 1/8. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
28.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800511200 [PDF, 405 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3429/8, parc. č. 3430/10 a parc. č. 3430/11. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 28.2.2012
27.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800101200 [PDF, 450 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1068 v podiele 4/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 27.2.2012
27.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0163 12 00 [PDF, 186 kB]
číslo zmluvy : 088301631200 / nájomca : MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Muchovo nám. č. 8, 851 01 Bratislava / plnenie : 847 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 27.02.2012 /účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 27.02.2012
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č.088300981200 [PDF, 351 kB]
Zmluva o nájme pozemku č.088300981200/Nájomca : H-Stones s.r.o./Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 23.02.2012
Zverejnené dňa: 24.02.2012
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088300791200 [PDF, 357 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088300791200/Nájomca : UBM Koliba s.r.o./Dátum uzatvorenia zmluvy dňa 23.02.2012
Zverejnené dňa: 24.02.2012
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0071-12-00 [PDF, 380 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0071-12-00, nájomca: manželia Mazákovci, dátum podpísania zmluvy 23.2.2012.
Zverejnené dňa: 24.02.2012
24.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0085-12-00 [PDF, 914 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0085-12-00, nájomca: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Čajkovského č. 5, dátum podpísania zmluvy 23.2.2012.
Zverejnené dňa: 24.02.2012
22.2.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0076-12-00 [PDF, 2,4 MB]
Nájomca: KOCELOVA, s.r.o. Horská 11/C, 831 52 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy 21.02.2012
Zverejnené dňa: 22.2.2012
13.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0039 12 00 [PDF, 273 kB]
Číslo zmluvy : 088300391200 / nájomca : SOUND and LIGHT, s.r.o., Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava / plnenie : 24 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 13.02.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 13.02.2012
8.2.2012Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 26.11.2004 [PDF, 1,1 MB]
nájomca : KSA, a.s., IČO: 44 781 326, Hlavná 6, Košice/ dátum uzatvorenia dodatku : 23.1.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 8.2.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 69 70 71 72 -73- 74 75 76 77 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.