Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 67 68 69 70 -71- 72 73 74 75 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
19.7.2012Dodatok č. 08-83-0676-06-01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0676-06-00 [PDF, 843 kB]
číslo zmluvy : 08-83-0676-06-01 / nájomca : SR - Ministerstvo vnútra SR, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, IČO: 00 151 866 / dátum uzatvorenia dodatku : 18.07.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 19.07.2012
17.7.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0456-12-00 [PDF, 1,7 MB]
Nájomca: Immocap Group, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2012
Zverejnené dňa: 17.7.2012
17.7.2012Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 19.12.2011 [PDF, 936 kB]
číslo dodatku : 1 / nájomca a zároveň postupca : METRO Bratislava a .s , / postupník : hlavné mesto SR Bratislava / prenajímateľ : BMC international, a.s. so sídlom Moskovská 4, Bratislava, IČO: 31 396 119 / dátum uzatvorenia dodatku : 17.07.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 17.07.2012
16.7.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0446-12-00 [PDF, 40 kB]
Nájomca : Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica /Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.7.2012
13.7.2012Dodatok č. 08 83 1138 01 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 1138 01 00 [PDF, 261 kB]
číslo zmluvy : 088311380100 / nájomca : Krajská prokuratúra v Bratislave, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 12.07.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 13.07.2012
13.7.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0438 12 00 [PDF, 1,2 MB]
číslo zmluvy : 088304381200 / nájomca : Nadr Halimi - JADRAN, Budyšínska 3062/20, 831 03 Bratislava / plnenie : 2 409 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 12.07.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 13.07.2012
13.7.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0436 12 00 [PDF, 1,2 MB]
číslo zmluvy : 088304361200 / nájomca : BUILDER, s.r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava / plnenie : 2 760 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 12.07.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 13.07.2012
13.7.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304221200 [PDF, 155 kB]
Nájomca : New City Development s.r.o./Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 13.7.2012
4.7.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0424-12-00 [PDF, 2,3 MB]
Nájomca: Centrum Refael, s.r.o., Narcisová 5, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 04.07.2012
Zverejnené dňa: 4.7.2012
4.7.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08804351200 [PDF, 398 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra "E" KN, v k.ú. Trnávka parc. č. 17070, LV č. 913. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 4.7.2012
3.7.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304211200 [PDF, 56 kB]
Nájomca : Anton Jurišta
Zverejnené dňa: 3.7.2012
27.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0389 12 00 [PDF, 140 kB]
Nájomca : Darina Mauerová, Ľuda Zúbka 5, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 25.06.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 27.06.2012
26.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0367 12 00 [PDF, 131 kB]
Nájomca : Mgr. Alena Kompasová, Lazaretská 31, 811 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 25.06.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 26.06.2012
26.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0381 12 00 [PDF, 302 kB]
číslo zmluvy : 088303811200 / nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov Mlynarovičova 18 a 20 so súpis. č. 2498, zastúpení Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23 Bratislava / plnenie : 12 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 25.06.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 26.06.2012
22.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0396-12-00 [PDF, 718 kB]
nájomca EKORDA. s.r.o., dátum podpísania zmluvy 21.06.2012, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 22.6.2012
22.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804031200 [PDF, 84 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra "C" KN, v k.ú. Trnávka parc. č. 4341/74 v podiele 1/2, LV č. 4550, v k.ú. Rača parc. č. 891/216 v podiele 1/8, parc. č. 891/217 v podiele 1/8, parc. č. 891/218 v podiele 1/8, LV č. 10282. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 22.6.2012
21.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0388 12 00 [PDF, 137 kB]
Nájomca : Soňa Mikušová, Cabanova 22, 841 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 20.06.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 21.06.2012
20.6.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0384 12 00 [PDF, 403 kB]
číslo zmluvy : 088303841200 / nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov Fedinova 22 a 24 so súpis. č. 1117 / v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava / plnenie : 12 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 19.06.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 20.06.2012
20.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0383 12 00 [PDF, 282 kB]
číslo zmluvy : 088303831200/ nájomca : Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kopčianska 78 so súpis. č. 1226 / v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava / plnenie : 12,50 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 19.06.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 20.06.2012
20.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0382 12 00 [PDF, 299 kB]
číslo zmluvy : 088303821200 / nájomca : MÁNES - Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava / plnenie : 16,50 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 19.06.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 20.06.2012
19.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08803901200 [PDF, 74 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra "C" KN v k. ú. Vajnory, parc. č. 2176/8 v podiele 1/14, zapísaný na LV č. 2745. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 19.6.2012
13.6.2012Zmluvu o nájme pozemkov č. 088303321200 [PDF, 350 kB]
Nájomca : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR"
Zverejnené dňa: 13.06.2012
8.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0320 12 00 [PDF, 135 kB]
Nájomca : HIR s.r.o., Ožvoldíkova 10, 841 02 Bratislava/ Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 07.06.2012/ Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 08.06.2012
4.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800431200 [PDF, 138 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra "E" KN v k. ú. Jarovce, parc. č. 143 o výmere 32 m2, zapísaný na LV č. 1248. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou Kôstková ulica Bratislava.
Zverejnené dňa: 4.6.2012
1.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805721100 [PDF, 62 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3971 o výmere 68 m2 v podiele 14/100. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 1.6.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 67 68 69 70 -71- 72 73 74 75 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.