Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 66 67 68 69 -70- 71 72 73 74 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
15.10.2012DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0800-08-01 [PDF, 33 kB]
Nájomca: JUNIS Development, s.r.o. Dátum uzatvorenia dodatku: 15.10.2012
Zverejnené dňa: 15.10.2012
12.10.2012Dodatok č. 188301370904 k Zmluve o nájme č.188301370904 [PDF, 2,5 MB]
Nájomca: TEHELNÉ POLE, a.s.
Zverejnené dňa: 12.10.2012
10.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0541-12-00 [PDF, 605 kB]
Nájomca: Slovenský zväz pozemného hokeja Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.10.2012
5.10.2012Dodatok č. 08 83 0586 10 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0586 10 00 [PDF, 298 kB]
číslo zmluvy : 088305861000 / nájomca : Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov NEVUS, A. Gwerkovej 15, 851 04 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 04.10.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 05.10.2012
5.10.2012Dodatok č. 088304950902 k Zmluve o nájme pozemku č. 088304950900 [PDF, 37 kB]
Nájomca : SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 04.10.2012 / Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 5.10.2012
28.9.2012Dodatok č. 08-94-1226-02-04 k Zmluve o nájme [PDF, 36 kB]
Dodatok č. 08-94-1226-02-04 k Zmluve o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00, nájomca Mestský parkovací systém, spol. s r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.9.2012
28.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804961200 [PDF, 1,5 MB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "C" KN, v k.ú. Dúbravka, parc. č. 3058/1 o výmere 582 m2, LV č. 847. Nájomca: Bytový dom Dúbravka s.r.o.
Zverejnené dňa: 28.8.2012
27.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0508-12-00 [PDF, 649 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0508-12-00, nájomca SHSM, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.08.2012
24.8.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304981200 [PDF, 657 kB]
Prenájom pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 7221/1 o výmere 84 m2
Zverejnené dňa: 24.08.2012
24.8.2012Zmluva o vzájomnom nájme pozemkov č. 188305221200 [PDF, 3,3 MB]
Zmluva o vzájomnom nájme pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, k. ú. Trnávka a k.ú. Karlova Ves
Nájomca: Kráľova hora,s.r.o. a Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnené dňa: 24.08.2012
23.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805031200 [PDF, 448 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Karlova Ves parc. č. 4421/1 o výmere 63 m2, LV č. 2755, v podiele 1/14. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku.
Zverejnené dňa: 23.8.2012
22.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088304881200 [PDF, 1,3 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088304881200/Nájomca: Lidl Slovenská republika, v.o.s. / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.8.2012
22.8.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0473-12-00 [PDF, 2,2 MB]
Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0473-12-00 / Nájomca: REZIDENCIA STRELKOVA, s.r.o., Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2012
Zverejnené dňa: 22.8.2012
22.8.2012Dodatok č. 08 83 0173 12 01 [PDF, 67 kB]
Dodatok č. 08 83 0173 12 01 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0173 12 00 / nájomca: CRESCO POPPER INVESTMENT a.s., Poštova 3, 811 06 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku: 21.08.2012 / účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.08.2012
22.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0437 12 00 [PDF, 1 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0437 12 00 / nájomca: DOOVDEE s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava / plnenie: 770 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.08.2012
22.8.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0174 12 00 [PDF, 920 kB]
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0174 12 00 / nájomca: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova ulica č. 7/A, 816 16 Bratislava / plnenie: 2 170 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 22.08.2012
17.8.2012Dodatok č. 088304840902 k Zmluve o nájme pozemku č. 088304840900 [PDF, 153 kB]
Spoloční nájomcovia : M.J.A. s.r.o., Silvánska 29, 841 04 Bratislava a JP Marketing s.r.o., Lazaretská 31, 811 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 17.08.2012 / Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa : 17.08.2012
3.8.2012Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 04.05.2011 [PDF, 486 kB]
Predmetom Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 04.05.2011 je postúpenie práv a povinností pre účely realizácie stavby „Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám. Bratislava“
Zverejnené dňa: 03.08.2012
2.8.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088304701200 [PDF, 377 kB]
Nájomca: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť/ Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 02.08.2012
2.8.2012Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti č. 088311140900 [PDF, 33 kB]
Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088311140900/Nájomca : Tatra Residence, s.r.o./Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 02.08.2012
30.7.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804291200 [PDF, 418 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Karlova Ves parc. č. 3896 o výmere 1500 m2, LV č. 650. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku zastavaného sídliskom.
Zverejnené dňa: 30.7.2012
24.7.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0472-12-00 [PDF, 7 MB]
Nájomca: AIRCRAFT DIAGNOSTICK COMPANY, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.07.2012
Zverejnené dňa: 24.7.2012
24.7.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0447-12-00 [PDF, 1,3 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0447-12-00, nájomca Mišikova, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.7.2012
24.7.2012Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0698 06 00 [PDF, 30 kB]
číslo zmluvy : 088306980600 / nájomca : Roman Rybár, Furdekova 10, 851 03 Bratislava / dátum uzatvorenia dohody : 23.07.2012 / účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 24.07.2012
23.7.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804271200 [PDF, 467 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Záhorská Bystrica parc. č. 7299 o výmere 1415 m2, LV č. 3398. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 23.7.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 66 67 68 69 -70- 71 72 73 74 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.