Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.5.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0157 20 00
Nájomca: Alexander Hudák
Dátum uzatvorenia zmluvy 25.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
21.5.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0169 20 00
Nájomca: Ľubomír Turza a Klaudia Turzová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.05.2020
18.5.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0143 20 00
Nájomcovia: JUDr. Milan Čič
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.05.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
11.5.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0901 02 00
Číslo zmluvy : 088309010200
Nájomca: GRIF, spol. s r.o., Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava

Dátum podpísania : 30.04.2020
Dátum zverejnenia : 11.05.2020
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
11.5.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08 83 0780 99 00/99
Číslo zmluvy : 088307809900/99
Nájomca: GRIF, spol. s r.o., Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava

Dátum podpísania : 30.04.2020
Dátum zverejnenia : 11.05.2020
Účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
23.4.2020Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0455 18 00
Nájomcovia: Ing. Michal Borguľa a Ing. Nina Borguľová Maliti

Dátum uzatvorenia: 02.04.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
23.4.2020Dodatok č. 08 83 0653 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0653 19 00
Nájomca: Petra Žitňanská

Dátum uzatvorenia: 07.04.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
22.4.2020Dodatok č. 08 83 1765 02 03 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 1765 02 00
nájomca : MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava

dátum podpísania : 21.04.2020
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 22.04.2020
20.4.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0187 20 00
Nájomca: Darina Ščibranyová

Dátum uzatvorenia zmluvy 15.04.2020
Dátum zverejnenia: 20.4.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.4.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1145 05 00
Číslo zmluvy : 088311450500
Nájomca : Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Dátum podpísania : 07.04.2020
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 14.04.2020
25.3.2020Dodatok č. 08 83 0366 08 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0366 08 00
Nájomca: JUDr. Štefan Bôbik a Mária Bôbiková

Dátum uzatvorenia zmluvy 11.03.2020
Dátum zverejnenia: 25.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
25.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0110 20 00
Nájomca: Ing. Marek Lipský

Dátum uzatvorenia zmluvy 11.03.2020
Dátum zverejnenia: 25.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
25.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0128 20 00
Nájomcovia: Jozef Gazdík, Ľubica Gazdíková

Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.03.2020
Dátum zverejnenia: 25.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
25.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0108 20 00
Nájomcovia: Ing. Peter Rakús, Camila Rakús Kosková

Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.03.2020
Dátum zverejnenia: 25.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
25.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0131 20 00
Nájomca: Ing. Jaroslav Borský, Csc.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.03.2020
Dátum zverejnenia: 25.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0100 20 00
Nájomca: MUDr. Lucian Šuplata a MUDr. Mária Šuplatová

Dátum uzatvorenia zmluvy 11.03.2020
Dátum zverejnenia: 12.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
12.3.2020Dodatok č. 08-83-0781-12-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0781-12-00 [PDF, 68 kB]
Nájomca: Panorama byty, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Dátum podpísania dodatku: 11.3.2020
Dátum zverejnenia: 12.3.2020
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0090 20 00
Nájomca: PaedDr. Blanka Bajánková

Dátum uzatvorenia zmluvy 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 4.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0119 20 00
Nájomca: Katarína Vörösová

Dátum uzatvorenia zmluvy 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 4.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0099 20 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0099 20 00, ktorej predmetom sú pozemky registra C KN parc.č. 2367/4 - ostatné plochy vo výmere 38 m2, parc. č.2367/3 - ostatné plochy vo výmere 25 m2, parc. č. 2366/5 - ostatné plochy vo výmere 101 m2 a parc. č.2365/1 - ostatné plochy vo výmere 100 m2 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 03. 03. 2020
Zverejnená dňa: 04. 03. 2020
4.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0088 20 00
Nájomca: Karol Kaksa a Markéta Kaksa Filagová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.03.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.03.2020
3.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0060-20-00
Nájomca: Smart City Centre s.r.o.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 3.3.2020
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení
3.3.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0104 20 00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Bazovského 15, 17, 19 v zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov BAZA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 3.3.2020
Účinnosť zmluvy: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
3.3.2020Zmluva o nájme pozemkov č. 088300132000
Nájomca: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. BOX 106, 820 05 Bratislava

Dátum uzatvorenia zmluvy : 28.02.2020
Dátum zverejnenia: 3.3.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
3.3.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0146-16-00
Nájomca: CRESCO Ružinov s.r.o.

Dátum uzatvorenia dohody: 28.2.2020
Dátum zverejnenia: 3.3.2020
Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.